Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 599 222

Blog

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada 1918 roku we Francji zostało podpisane zawieszenie broni między państwami ententy a Niemcami. Wielka Wojna dobiegła końca. W Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem. Nad Polską zaświeciła jutrzenka swobody. Cztery pokolenia Polaków marzyły o niepodległości, walczyły za nią, ginęły. Piąte doczekało tej wspaniałej chwili, której 101 rocznicę dziś świętujemy.

Zanim jednak ziściło się to wielkie marzenie Polaków przez 123 lata niewoli krew bohaterskich synów naszego narodu, niezachwianie wierzących, że jeszcze Polska nie zginęła zapisywała tragiczne karty naszej historii. Odnajdziemy na nich między innymi ostatnią próbę ratowania gasnącej Ojczyzny podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, czy dramatyzm powstań listopadowego i styczniowego. Choć zrywy te skończyły się klęską militarną stały się zaczynem odrodzenia polskiej państwowości, hartowały polskie dusze, rozniecały patriotyczne iskry. Dzięki przywiązaniu do narodowej tradycji, kultury i wiary ojców, stanowiącemu niewyczerpane źródło polskości, możliwe było odrodzenie Rzeczypospolitej w chwili najważniejszej próby, gdy zwaśnione państwa zaborcze rozpętały pożogę wojny światowej. Z popiołów starego porządku, niczym feniks, mogła odrodzić się wówczas wolna i niepodległa Polska. Mogła, dzięki krwi przelanej przez jej synów, ale także dzięki dojrzałości i mądrości przywódców, którzy potrafili się wzbić ponad podziałami, ponad osobistymi animozjami i w sprawach żywotnych dla narodu i państwa mówić jednym głosem. Ogromną pracą udało się wówczas połączyć ziemie trzech zaborów, tak różne pod względem rozwoju, infrastruktury, czy mentalności. Był to tytaniczny wysiłek, który zrodził II Rzeczpospolitą, bez której nie byłoby dzisiejszej Polski.

I wydawać by się mogło, że ponad wiek niewoli i świadomość przyczyn utraty niepodległości oraz ceny, jaką trzeba było zapłacić za jej odzyskanie, będą wystarczająco wstrząsającym doświadczeniem, przemawiającym dobitnie do wyobraźni, pozwalającym uniknąć popełniania tych samych błędów. Niestety, szybko okazało się jak krótka i zawodna jest ludzka pamięć. Przedkładanie partykularnych partyjnych interesów, czy osobistych niechęci nad dobro państwa, rozdmuchane ambicje, skrajny radykalizm który wyklucza kompromis, arogancja-rodząca przekonanie o własnej nieomylności i jedynej słuszności, brak szacunku do współobywateli zaczęły stopniowo przepełniać polskie życie polityczne. Krótka chwila otrzeźwienia, jaką przyniosło bolszewickie zagrożenie, ponownie pokazała, że przeciwnicy polityczni mogą jednak współpracować w imię dobra Państwa w rządzie jedności narodowej. Niestety ówcześni politycy nie potrafili wyciągnąć z niej lekcji. Efektem były rosnące podziały w społeczeństwie, zabójstwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bratobójcze walki dawnych towarzyszy broni w maju 1926 roku i wykopanie na lata przepaści między rodakami!

Drodzy Zebrani !

 

Kto sieje wiatr zbiera burzę. Któż z nas nie zna tego przysłowia? Ale czy pamiętamy o nim na co dzień? Czy tu i teraz, w 2019 roku, w naszej wolnej Ojczyźnie robimy wszystko, aby zastopować toczenie się błędnego koła historii, powstrzymać opętańczy taniec, w którym zatraca się trzeźwy osąd i właściwą hierarchię wartości, w którym do głosu dochodzą coraz bardziej skrajne, wyniszczające emocje? Jaką dziś drogę w przyszłość wybieramy dla siebie i przyszłych pokoleń Polaków?

Święty Jan Paweł II, który doświadczył tragedii wojny i traumy utraty niepodległości nawoływał -Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje! Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Musimy pamiętać, że wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą, ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Nie dzieje się to z dnia na dzień. To proces, który narasta powoli. Albo naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń!

Na podstawie doświadczeń z naszej gminy jestem przekonany, że dziś wciąż możliwe jest w naszym kraju wznoszenie się ponad podziałami w sprawach najistotniejszych, spoglądanie dalej niż czubek własnego nosa, zgodna praca dla wspólnego dobra.

 

Szanowni Państwo !

Przykładem poczucia przez lokalną społeczność wspólnoty przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stanowi sołectwo Ładna, goszczące dziś uczestników gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Ładna, będąca początkowo przysiółkiem Skrzyszowa, jako miejsce, z którym graniczy Pogórska Wola pojawiła się w XIX-wiecznym „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. Jej administracyjna historia rozpoczyna się 25 października 1949 roku, kiedy wojewoda krakowski wydał rozporządzenie, mówiące o utworzeniu gromady Ładna.

Rozwój miejscowości nabrał tempa od lat sześćdziesiątych. Powstało wówczas kółko rolnicze, konie zaczęto zastępować ciągnikami, a w gospodarstwach pojawiły się maszyny rolnicze. To okres kiedy w wielu domach rozbłysło światło oraz pojawiły się pierwsze anteny telewizyjne. W wigilię 1970 w szkole zainstalowano pierwszy telefon. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Ładnej, na którego czele stanął Pan Czesław Boruch. Dzięki zaangażowaniu komitetu i oddaniu mieszkańców już w 1986 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły. Na prośbę mieszkańców komitet nie rozwiązał się, ale rozpoczął prace nad budową sali gimnastycznej, która została oddana do użytku najmłodszych mieszkańców miejscowości w 1995 roku. Lata osiemdziesiąte to również okres powstania komitetu, którego celem było utworzenie nowej parafii i budowa kościoła. Na jego czele stanął wówczas na krótko Julian Tchoń a następnie Józef Sysło.

Dziś Ładna w pełni zasługuje na swoją nazwę. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gminy pięknieje z dnia nadzień, w pełni wykorzystując szansę, jaką stwarza sąsiedztwo Tarnowa, stając się miejscem coraz bardziej bezpiecznym, przyjaznym, z którym wiąże swoją przyszłość coraz więcej osób.

 

Drodzy Państwo !

 

Świętujmy dziś radośnie Święto Niepodległości, a pamiętając słowa Cypriana Kamila Norwida, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, manifestujmy swój patriotyzm, nie tylko od święta. Pracujmy w zgodzie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, uczmy już od najmłodszych lat miłości do Niej. Dzięki temu będziemy państwem silnym, z którym będą się liczyć inne narody, a składając dziś hołd naszym przodkom za dar wolności pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

 


 

Wysoko w rankingach dzięki zgodnej współpracy

Za nami kolejne wybory do parlamentu. Opada powoli kurz politycznej batalii, wyciszeniu ulegają wyborcze emocje, znamy już nazwiska posłów i senatorów IX kadencji Sejmu RP. Warto z zadowoleniem odnotować wzrost świadomości obywatelskiej naszych rodaków, wyrażony w najwyższej od 1989 roku frekwencji wyborczej. Do dowód zrozumienia, że nasz głos ma realny wpływ na przyszłość naszą, naszych najbliższych i naszej Ojczyzny oraz w pełni świadomego korzystania z uprawnień do współdecydowania o losach Polski, jakie daje nam demokracja. Pamiętajmy o tym również przy okazji następnych wyborów, że w ustroju demokratycznym nieobecni przy urnach nie mają racji.

Koincydencja dat sprawiła, że w tym roku wybory usunęły nieco w cień bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. Dla mnie to zawsze doniosłe wydarzenie, które przypomina, że wiedza to największy kapitał jakim człowiek dysponuje, a oświata to inwestycja z najwyższą stopą zwrotu, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całych społeczności. Dlatego nie należy szczędzić środków na kształcenie naszych dzieci, które już niedługo będą zapisywać kolejne karty naszych dziejów. O tym czy będą to wspaniałe karty nowoczesnego, szanowanego na arenie międzynarodowej państwa dobrobytu, czy karty, o których potomni będą starali się milczeć decyduje się właśnie teraz, w naszych placówkach oświatowych, co dobitnie pokazuje, jak odpowiedzialną i wymagającą jest praca nauczyciela i dlaczego należy się za nią szacunek i odpowiednia gratyfikacja.

Warto przy tej okazji spojrzeć na wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, będące powodem do dumy i potwierdzeniem, że w gminie Skrzyszów na edukacji nie oszczędzamy. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy 26 miejsce w Małopolsce na 182 gminy, a w powiecie 1 miejsce na 16 gmin! Ten znakomity wynik pokazuje słuszność naszej gminnej polityki oświatowej, dzięki której kończący nasze szkoły uczniowie wyruszają odpowiednio przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie niesie dorosłe życie.

Powodów do satysfakcji mamy zresztą więcej i nie dotyczą one wyłącznie edukacji. Redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej ogłosiły właśnie Ranking Gmin Małopolski 2019. To inicjatywa realizowana od 2010 roku, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej kategorii zajęliśmy w powiecie tarnowskim 2 miejsce na 16 gmin. W kwestii wydatków bieżących na administrację publiczną uplasowaliśmy się na 4 miejscu w województwie na 182 gminy(oczywiście 1 miejsce w powiecie)! To znaczy, że środki, którymi dysponujemy są racjonalnie wydawane i odpowiednio lokowane. Nasze wszechstronne inicjatywy są realizowane między innymi w sektorze usług, przedsiębiorczości, czy gospodarki komunalnej. Jest to w prostej mierze realizacja naszych przedwyborczych założeń programowych, których celem miał być rozwój naszej lokalnej ojczyzny.

Podsumowując ranking chciałbym podziękować współpracującym ze mną radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostek pomocniczych oraz wszystkim zaangażowanym w działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności, za ich pracę i zaangażowanie, które przynoszą tak wspaniałe efekty. Liczę, że nadal wspólnie będziemy kroczyć drogą rozwoju naszej gminy, na czym korzystać będą jej mieszkańcy.

 

 


 

O strategii powiatu słów kilka

Każda odpowiedzialna władza samorządowa powinna podejmować działania, mające na celu poprawę jakości życia danej społeczności, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie następnych pokoleń. Ten proces rozpoznawania aktualnych lokalnych potrzeb i ich zaspakajania, z jednoczesną troską o przyszłe pokolenia, nosi nazwę zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy zaspokajamy obecne potrzeby mieszkańców, jednocześnie starając nie umniejszać szans przyszłych pokoleń za zaspokojenie ich własnych potrzeb.

Aktualnie tworzona jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020-2030. Chciałbym przedstawić Państwu kilka projektów i kierunków działań, które moim zdaniem odpowiednio definiują potrzeby w rożnych dziedzinach życia społecznego nie tylko w gminie Skrzyszów, ale i pozostałych gminach powiatu tarnowskiego. Uważam, że we wspomnianym powyżej dokumencie powinny się znaleźć następujące zadania:

Budowa drogi powiatowej na terenach gmin Skrzyszów – Ryglice, która połączy drogę krajową nr 94 z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. To inwestycja, która odpowiada na oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców regionu. Realizacja projektu przyczyniłaby się do wzrostu konkurencyjności regionu, mogłoby zwiększyć jego atrakcyjność i stworzyć warunki do wykorzystania jego wysokiego potencjału. Przedsięwzięcie to skróci dojazd do węzła autostrady A4 oraz spowoduje przeniesienie części ruchu drogowego z drogi nr 1357K, która stanowi obecnie główne połączenie Tarnowa z południowo-wschodnią częścią powiatu.

Kolejny wniosek, która moim zdaniem powinna zawierać strategia jest rozbudowa powiatowej platformy dystrybucji E-usług wewnątrzadministracyjnych. Zaplanowany projekt polegałby na integracji systemów teleinformatycznych zainstalowanych i pracujących w gminach powiatu tarnowskiego z systemem teleinformatycznym, pracującym w powiecie. Zasadniczym jego celem jest rozszerzenie funkcjonalności systemów gminnych oraz systemu powiatowego w taki sposób, aby wymiana danych pomiędzy systemami była realizowana automatycznie za pomocą e-usług, co będzie bardzo dużym ułatwieniem dla gospodarki i mieszkańców.

W swoich działaniach samorząd powiatowy powinien podejmować również działania proekologiczne. Dlatego warto zastanowić się nad budową biogazowni oraz montażem ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Skrzyszów. Nowatorski w naszym regionie projekt zakłada produkcję biogazu z trawy, kiszonki z traw, słomy, plew, kukurydzy i obornika. Substancja ta może być wykorzystana do wytworzenia energii elektrycznej lub paliwa napędowego.

W zakres działań proekologicznych wpisuje się również inne cenne przedsięwzięcie. Wykonanie systemów do gromadzenia wody deszczowej na terenie indywidualnych gospodarstw domowych powiatu tarnowskiego. W ramach projektu przewiduje się budowę podziemnych zbiorników, studni chłonnych, ogrodów deszczowych lub wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachu,w granicach własnej nieruchomości chętnych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Mała przydomowa retencja ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Wpływa pozytywnie na zmniejszenie ryzyka powodzi, podtopień i suszy. To poprawa lokalnego mikroklimatu, utrzymanie wód gruntowych, a przede wszystkim ograniczenie wykorzystywania wody pitnej.

Jestem głęboko przekonany, że realizacja przedstawionych propozycji przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców dziś jak i w przyszłości, dlatego powinny one zostać uwzględnione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020-2030.

 

 


 

Wiesław Budzik "Roland"

Kilkanaście dni temu, właśnie tutaj, na tej gościnnej ziemi, w liczącej blisko 700 lat Łękawicy, odbywało się Święto Plonów gminy Skrzyszów. Kładłem wówczas nacisk na fakt, że swoje istnienie i trwanie, przez te wszystkie wieki, mimo dziejowych burz i zawirowań, miejscowość ta zawdzięcza swojemu największemu atutowi, jakim są jej mieszkańcy. Ludziom pracowitym, uczciwym, oddanym sprawom swoich rodzinnych stron. Wielu z nich, dzięki wychowaniu w przywiązaniu do ziemi ojców, do wiary przodków, w poczuciu przynależności do wspólnoty i współodpowiedzialności za jej losy zapisało się po wieki na kartach historii, zarówno swojej małej, jak i dużej Ojczyzny.

Znany artysta malarz Franciszek Starowieyski mawiał, że ludzie są jedynie epizodami w życiu przedmiotów. Jedną z osób, urodzonych w Łękawicy, która przeżyła swoje życie tak, aby nie stało się ono jedynie przemijającym, zapomnianym epizodem był Wiesław Budzik, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, patriota, członek antykomunistycznego podziemia, więziony, katowany i zamordowany przez prosowieckie władze powojennej Polski.

Drodzy Państwo,

Każde społeczeństwo, aby przetrwać potrzebuje systemu niekwestionowanych wartości, trwałych fundamentów wzniesionych nie na piasku, lecz na skale. Jednym z kluczowych elementów takiego systemu są autorytety, osoby stanowiące wzór do naśladowania, będące drogowskazem w pełnym zamętu, pokus i fałszywych proroków świecie. Szczególnie takich autorytetów potrzebują ludzie młodzi, u progu swojej życiowej drogi. Wiesław Budzik może być takim wzorem. Swoim życiem pokazywał jak trwać w nieludzkim systemie z podniesioną głową, zachowując godność i człowieczeństwo, jak nie zginać kręgosłupa przed nawałnicą zła, jak poświęcić się w imię wyznawanych wyższych wartości.

Panie Wiesławie Budzik, Pańska młodość przypadła na ciężkie i niespokojne czasy, kiedy codziennie trzeba było zdawać egzamin z patriotyzmu, kładąc na szali własne życie. Pańska dusza zakończyła ziemską wędrówkę i znalazła wieczne ukojenie, po przejściu przez piekło ubeckich kazamatów w 1946 roku. Pańskie szczątki doczesne dopiero dziś spoczną na wieczny odpoczynek tutaj, w Łękawicy, w ojczystej ziemi, gdzie Pańskie życie się zaczęło.

Nie Pan spoczywa w spokoju!

Cześć Pana pamięci !


 

XXIV Dożynki Gminy Skrzyszów

 

Czcigodni Duszpasterze! Szanowni Parlamentarzyści oraz Przedstawiciele Władz Samorządowych! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! Mieszkańcy gminy Skrzyszów!

Spotykamy się dzisiaj na Dożynkach gminy Skrzyszów. To święto zakorzenione od wieków w polskiej tradycji. U jego źródeł leży apoteoza poświęcenia i ciężkiej pracy rolnika, których owocem jest plon, a namacalnym symbolem chleb nasz powszedni. A jest to praca wymagająca samozaparcia, wytrwałości, siły, nie tylko fizycznej, przepojona codzienną troską o niepewne jutro, w którą wpisane jest stałe zmaganie z przeciwnościami losu, z kaprysami natury, które w ułamku sekundy potrafią zniweczyć wielomiesięczny trud.

Mimo to polski rolnik nie ulega pokusie poszukiwania łatwiejszych zajęć, czy innych sposobów na lżejsze życie, a wzorem swoich przodków podejmuje wciąż od nowa wyzwanie, jakim jest uprawa roli i bycie żywicielem narodu.

Ale naszym rolnikom zawdzięczamy dziś nie tylko posiłek na naszych stołach. Zawdzięczamy rzecz równie ważną - etos pracy, będący źródłem ich godności i pełni człowieczeństwa. Jest on zarazem, a z pewnością być powinien, wzorem dla nas wszystkich, albowiem jedynie społeczność wychowana w duchu szacunku do pracy, rozumiejąca jej wielowymiarowy sens i znaczenie dla jednostki oraz narodu jest w stanie przetrwać i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

O tym znaczeniu codziennego trudu, codziennej pracy nieustannie przypomina Ojciec Święty Franciszek. Warto dziś przywołać jego słowa: „Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę powierzając im zadanie napełnienia ziemi i czynienia jej sobie poddaną. (…) Praca jest częścią planu miłości Boga. Jesteśmy powołani do pielęgnowania i strzeżenia wszystkich dóbr stworzenia i w ten sposób uczestniczymy w dziele stworzenia! Praca jest kluczowym elementem godności osoby. By posłużyć się obrazem, praca "namaszcza" nas godnością, napełnia nas godnością; czyni nas podobnymi do Boga, który pracował i pracuje, nieustannie działa. Pozwala ona utrzymać siebie, swoją rodzinę, przyczynić się do rozwoju ojczyzny.

 

Drodzy rolnicy !

Za to wszystko co nasza Ojczyzna otrzymuje dziś od Was, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej, serdecznie Wam dziękuję, z szacunkiem i pokorą chyląc przez Wami głowę!

 

Szanowni Zebrani!

Święto Plonów to radosny czas, gdyż plony znalazły bezpieczne schronienie pod strzechą, a na naszych stołach dostojnie spoczywa wypieczony bochen chleba. Dzieląc się nim życzmy sobie, żeby stał się symbolem pokoju, pojednania i zgody, powstając z ziarna prawdy i wzajemnego szacunku. Nasza historia, wspaniała, a zarazem tragiczna, nie pozostawia nam złudzeń – Polska, jako suwerenne państwo ma szansę przetrwać jedynie dzięki woli i umiejętnościom wznoszenia się ponad podziałami oraz współdziałaniu wszystkich sił politycznych i społecznych w sprawach dla narodu najważniejszych!

 

Szanowni Państwo !

Dziś gościny naszym gminnym Dożynkom udziela sołectwo Łękawica, jedna z najstarszych wsi w tym rejonie, o której pierwsze udokumentowane wzmianki historyczne pochodzą z 1344 r. Miejscowość przetrwała tyle wieków, dzięki jej mieszkańcom, pracowitym, uczciwym, oddanym sprawom swojej małej ojczyzny. Te przymioty sprawiły, że mogliśmy zrealizować tutaj wiele interesujących projektów i inwestycji, poprawiających bezpieczeństwo i standard życia, rozwijających lokalną społeczność. Jestem dumny, że mam przyjemność i zaszczyt z takimi ludźmi tworzyć historię tego sołectwa i naszej gminy.

Dziękując, na zakończenie, wszystkim rolnikom, mieszkańcom Gminy Skrzyszów oraz gościom za przybycie życzę zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Cieszmy się z tegorocznych dobrych plonów, mając nadzieję na jeszcze lepsze w roku przyszłym. Życzę nam wszystkim, aby nasze sołectwa nadal się rozwijały, abyśmy szanowali i pielęgnowali to, o co walczyli nasi pradziadowie.

Dziękuję również wszystkim twórcom tegorocznych wieńców za wysiłek włożony w ich przygotowanie oraz za podtrzymywanie tych pięknych dożynkowych zwyczajów.

Zapraszam Państwa w tym radosnym dniu do wspólnej zabawy i korzystania z przygotowanych przez nas atrakcji.

 

Szczęść Boże wszystkim!

 


 
Więcej artykułów…