Szanowni Państwo

 

Mam 42 lata, żonę Anię i trójkę dzieci; synów Jasia i Olusia oraz córeczkę Zosie. Ukończyłem Politechnikę Krakowską (specjalność matematyka w finansach i ekonomii), Akademię Górniczo-Hutniczą oraz niemiecką uczelnię Hochschule Wismar.

Wychowałem się w naszej gminie, moja rodzina pochodzi ze Skrzyszowa i Szynwałdu.
W nielicznych, wolnych chwilach lubię czytać, pływać, chodzić po górach, słuchać muzyki.

Moja wizja naszej Gminy, to z jednej strony rozwiązywanie podstawowych i ważnych problemów mieszkańców (np. unormowanie brzegu rzeki Wątok zapobiegające powodzi, budowa chodników i parkingów zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców czy rozbudowa bazy sportowej, dydaktycznej i kulturalnej) a z drugiej strony wyznaczenie terenów pod inwestycje i rozwój gospodarczy Gminy, generujący nowe miejsca pracy, tworzenie terenów pod zabudowę, pozyskiwanie większych środków z Unii Europejskiej oraz otwartość na wszystkie środowiska naszej wspólnoty.

Kierując Gminą staram się kreować teraźniejszość, dbać o rozwój i przyszłość, jednocześnie szanując pamięć i tradycję. Chcę po prostu, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Ważne dla mnie jest to, by wszyscy mieszkańcy współtworzyli Gminę wnosząc do niej swoje pomysły i realizując się
działaniu.

Kandydując na Wójta Gminy Skrzyszów, przez najbliższe 5 lat pragnę kontynuować rozpoczęte działania, korzystając z wiedzy i doświadczenia oraz zapału do pracy, którego mi i moim kandydatom na radnych nie brakuje!

Z wyrazami szacunku

Marcin Kiwior