Druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” okazała się być dla gminy Skrzyszów szczęśliwa. Tym razem przyznano nam ponad 10 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej (4,9 mln. zł) oraz modernizację dróg (5,3 mln. zł). Dzięki otrzymanemu wsparciu planujemy wyremontować prawie 19 km dróg na terenie gminy, co będzie największą tego typu modernizacją.

Warto zaznaczyć, że „Polski Ład” to nie wszystko, co planujemy w bieżącym roku. Powstaną nakładki asfaltowe, które sfinansowane zostaną z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, funduszy sołeckich oraz środków własnych. Łącznie na ten cel przeznaczymy prawie 8 mln złotych. Sporo dzieje się też w kwestii chodników. W Pogórskiej Woli będzie kontynuowana realizacja ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 94 (od skrętu na Szynwałd w stronę Tarnowa) oraz przebudowany zostanie wjazd do remizy OSP. W Skrzyszowie czeka nas ciąg dalszy prac przy drodze na Schaby. W Szynwałdzie skupimy się na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej (wraz z obniżeniem chodnika). Do tego budowa zatoki autobusowej na Japonii oraz dokończenie prac przy chodniku w kierunku Pilzna – roboty ruszą, gdy tylko uda nam się pozyskać zewnętrzne środki finansowe.

To oczywiście nie wszystko. Dużo się dzieje w kwestii projektowania dróg, chodników, placów, wodociągów i wielu, ale to naprawdę wielu innych obiektów. Jednak nie wszystko na raz. O tym i o innych rzeczach opowiem następnym razem.