Rankingi, oświetlanie i zebrania


„Mimozami jesień się zaczyna” pisał Julian Tuwim, a śpiewał Czesław Niemen, jeden z największych polskich artystów estradowych XX wieku. Jesień to także czas wielu rozmów, spotkań, a co za tym idzie realizacji planów i kontynuacji rozpoczętych inwestycji. Jesień, to również okres, w którym tworzone się rankingi i podsumowania. Dotyczy to prestiżowych zestawień, realizowanych we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Jego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem społeczno-gospodarczym. Ocenie podlegają wszystkie gminy z województwa małopolskiego (z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). Za zebranie danych i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

W omawianym rankingu Nasza gmina zajęła bardzo wysokie miejsce. Szczególnie dotyczy to zestawienia pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych. Wysoko również jesteśmy oceniani jako gmina, która rozsądnie, a co za tym idzie racjonalnie gospodaruje środkami przeznaczonymi na administrację publiczną. Jest to znakomita wiadomość dla mieszkańców gminy, ale również potencjalnych inwestorów, którzy mogą być pewni, że każda złotówka zostanie przez nas dobrze zainwestowana. Niniejsze zestawienie tylko potwierdza, że jesteśmy godnymi zaufania i wiarygodnymi partnerami.

Wysokie miejsca w rankingach cieszą. Należy jednak pamiętać, że nie byłoby ich gdyby nie aktywność na innych obszarach. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji. Warto wspomnieć o tych mniejszych, które poprawią warunki drogowe, a co za tym idzie, wpłyną na bezpieczeństwo oraz komfort życia. W najbliższym czasie zamierzamy uzupełnić kruszywo na drogach gminnych, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków. Do końca roku chcemy również położyć nakładki asfal towe w każdej z miejscowości (na ok. 30 fragmentach).

Cieszyć może także ilość pozwoleń na budowę. W tym roku ich tempo nadal rośnie. Na chwilę obecną wydano aż 106 pozwoleń! Przypomnę, że w całym 2020 roku było ich 108. Pokazuje to, jak w Naszej gminie dynamicznie rozwija się ten sektor. Potwierdza on również naszą długofalową strategię rozwoju na tym polu. Proste i szybkie procedury, udogodnienia cywilizacyjne i strukturalne pomagają i zachęcają. I oby tak dalej.

Jakie mamy plany na najbliższy czas? M.in. zamierzamy poprawić stan gminnego oświetlenia. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców (zgłoszenia podczas zebrań wiejskich). Wiem, że to ważne sprawy, dlatego nie lekceważymy problemu. Przy okazji chciałbym podziękować każdemu sołtysowi, radnym i mieszkańcom za uczestnictwo w zebraniach wiejskich oraz zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Razem możemy więcej. Dziękuję!

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments