Plan finansowy

W Warszawie niedawno rozpoczęła się kolejna kadencja parlamentu. Wraz z ukonstytuowaniem się ciał ustawodawczych nowe rozdanie objęło również ławy rządowe. Obserwujemy te wydarzenia z oddali, jednak ze świadomością, że mają one wpływ na nasze życie i funkcjonowanie naszej lokalnej wspólnoty, a więc również na nasz budżet gminny, o którym, jak zwykle pod koniec roku, chciałbym powiedzieć kilka słów.

W konstruowaniu budżetu, zawsze warto kierować się stałymi zasadami. Należy wykazać się odpowiedzialnością i pragmatyzmem, jednocześnie wsłuchując się w potrzeby mieszkańców. Przyszłoroczny budżet dla gminy Skrzyszów określiłbym mianem umiarkowanie optymistycznego. Widać to po planowanych wydatkach i związanych z nimi inwestycjach. W 2020 roku ponad 6 milionów złotych zamierzamy przekazać na kolejne etapy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Prawie 3 milionów złotych planujemy przekazać na poprawę bezpieczeństwa i związane z tym zadaniem remonty dróg, budowę chodników i oświetlenia w każdym sołectwie. Jak co roku największą pozycję po stronie wydatków stanowić będzie oświata. A skoro mówimy o oświacie, jedną z długo oczekiwanych inwestycji będzie rozbudowa sześciodziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Nie zapominamy również o działaniach proekoleogicznych, których konieczność jest coraz powszechniej rozumiana i akceptowana, ponieważ każdy z nas chce żyć zdrowo i cieszyć się czystym powietrzem. A ekologia i zdrowy tryb życia idą w parze z aktywnością fizyczną i choć w tym zakresie w ostatnich latach sporo zrobiliśmy w przyszłym roku wciąż nie zamierzamy spoczywać na laurach. Dotyczy to m.in. rozbudowy zaplecza sportowego na terenie boiska w Ładnej , czy projektu budowy hali sportowej w Szynwałdzie. Cieszę się również, że w 2020 roku w każdym z naszych sołectw wykonamy zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

Przedstawione powyżej pozycje budżetowe to jedynie ogólny zarys naszego gminnego planu finansowego na rok 2020. W trakcie roku podlega on wielu zmianom i aktualizacjom uwzględniającym pozyskane dofinansowań jak również bieżące potrzeby. Niezmiennie od lat priorytetem jest stawianie na rozwój naszej małej ojczyzny i pomyślność jej obywateli. W związku z tym przedstawiam krótki, energetyczny filmik, prezentujący naszą aktywność na wielu płaszczyznach, wynikających m.in. z naszej sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.