Wysoko w rankingach dzięki zgodnej współpracy

Za nami kolejne wybory do parlamentu. Opada powoli kurz politycznej batalii, wyciszeniu ulegają wyborcze emocje, znamy już nazwiska posłów i senatorów IX kadencji Sejmu RP. Warto z zadowoleniem odnotować wzrost świadomości obywatelskiej naszych rodaków, wyrażony w najwyższej od 1989 roku frekwencji wyborczej. Do dowód zrozumienia, że nasz głos ma realny wpływ na przyszłość naszą, naszych najbliższych i naszej Ojczyzny oraz w pełni świadomego korzystania z uprawnień do współdecydowania o losach Polski, jakie daje nam demokracja. Pamiętajmy o tym również przy okazji następnych wyborów, że w ustroju demokratycznym nieobecni przy urnach nie mają racji.

Koincydencja dat sprawiła, że w tym roku wybory usunęły nieco w cień bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. Dla mnie to zawsze doniosłe wydarzenie, które przypomina, że wiedza to największy kapitał jakim człowiek dysponuje, a oświata to inwestycja z najwyższą stopą zwrotu, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całych społeczności. Dlatego nie należy szczędzić środków na kształcenie naszych dzieci, które już niedługo będą zapisywać kolejne karty naszych dziejów. O tym czy będą to wspaniałe karty nowoczesnego, szanowanego na arenie międzynarodowej państwa dobrobytu, czy karty, o których potomni będą starali się milczeć decyduje się właśnie teraz, w naszych placówkach oświatowych, co dobitnie pokazuje, jak odpowiedzialną i wymagającą jest praca nauczyciela i dlaczego należy się za nią szacunek i odpowiednia gratyfikacja.

Warto przy tej okazji spojrzeć na wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, będące powodem do dumy i potwierdzeniem, że w gminie Skrzyszów na edukacji nie oszczędzamy. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy 26 miejsce w Małopolsce na 182 gminy, a w powiecie 1 miejsce na 16 gmin! Ten znakomity wynik pokazuje słuszność naszej gminnej polityki oświatowej, dzięki której kończący nasze szkoły uczniowie wyruszają odpowiednio przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie niesie dorosłe życie.

Powodów do satysfakcji mamy zresztą więcej i nie dotyczą one wyłącznie edukacji. Redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej ogłosiły właśnie Ranking Gmin Małopolski 2019. To inicjatywa realizowana od 2010 roku, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej kategorii zajęliśmy w powiecie tarnowskim 2 miejsce na 16 gmin. W kwestii wydatków bieżących na administrację publiczną uplasowaliśmy się na 4 miejscu w województwie na 182 gminy(oczywiście 1 miejsce w powiecie)! To znaczy, że środki, którymi dysponujemy są racjonalnie wydawane i odpowiednio lokowane. Nasze wszechstronne inicjatywy są realizowane między innymi w sektorze usług, przedsiębiorczości, czy gospodarki komunalnej. Jest to w prostej mierze realizacja naszych przedwyborczych założeń programowych, których celem miał być rozwój naszej lokalnej ojczyzny.

Podsumowując ranking chciałbym podziękować współpracującym ze mną radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostek pomocniczych oraz wszystkim zaangażowanym w działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności, za ich pracę i zaangażowanie, które przynoszą tak wspaniałe efekty. Liczę, że nadal wspólnie będziemy kroczyć drogą rozwoju naszej gminy, na czym korzystać będą jej mieszkańcy.

 

 

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.