Co nowego w Nowym Roku ?

Właśnie do nas zawitał i zagości u nas przez 365 dni. Rok 2018. U jego progu składamy sobie życzenia, czynimy noworoczne postanowienia oraz zastanawiamy się, jaki on będzie i co wniesie do naszego życia. Przyszłość zawsze jest wielką niewiadomą, tym niemniej, o niektórych, czekających nas w gminie Skrzyszów noworocznych nowościach możemy mówić z dużym prawdopodobieństwem, że się wydarzą.

Pierwsza nowość jest koniecznością wymuszoną przez obowiązujące prawo i ekonomiczną rzeczywistość. Mam na myśli wyższe opłaty za wywóz odpadów, o których już informowaliśmy. Podwyższenie opłat nie oznacza w naszym przypadku drastycznych podwyżek. Jest jedynie próbą urealnienia ich wysokości, będącą reakcją na zmieniającą się sytuację w sektorze gospodarowania odpadami. Dla przykładu w przypadku gospodarstwa jednoosobowego stawka miesięczna od 2013 roku wynosiła 10 złotych na osobę, a obecnie wzrośnie do 12 złotych, gdy gospodarstwo tworzą np. 4 osoby nowa stawka miesięczna na osobę wyniesie 10,50 zł, a w przypadku gospodarstwa siedmioosobowego od osoby trzeba będzie zapłacić 7,71 zł. Jak więc widać utrzymaliśmy dotychczasową zasadę, że im więcej osób zamieszkuje gospodarstwo, tym niższa jest stawka na osobę.

Jeżeli chodzi o przyczyny podwyżki opłat za śmieci fakty mówią same za siebie. Przez pięć ostatnich lat mieszkańcy gminy Skrzyszów, jako jedni z nielicznych w powiecie tarnowskim, za wywóz śmieci płacili stałą i niezmienną stawkę, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Mimo rosnących cen paliwa, kosztów funkcjonowania firm opłaty za ich wywóz pozostawały bez zmian. W ostatnim czasie jednak obserwujemy znaczny wzrost ilości odpadów, wynosi on prawie 50% licząc ostatnie miesiące w stosunku do średniej z lat 2013-2015 oraz rosnącej opłaty za utylizację odpadów (tutaj wzrost wynosi 28%). Ponadto gmina chcąc minimalizować koszty funkcjonowania systemu ogłosiła dwa przetargi. W obydwu przypadkach złożona została jedna oferta przez firmę FBSerwis Karpatia na kwotę o prawie 100% wyższą niż dotychczas. Podjęto również próbę zawarcia porozumienia z miastem Tarnowem, ale Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że porozumienie nie ma mocy prawnej i nie może być kontynuowane. W połączeniu ze wzrostem kosztów pracy powoduje to, że niestety dalsze utrzymywanie obecnego stanu rzeczy stało się, mimo najlepszych chęci, niemożliwe. W efekcie po raz pierwszy od prawie pięciu lat jesteśmy zmuszeni zwiększyć opłaty za wywóz śmieci. Musieliśmy podjąć taką decyzję w trosce o nasze wspólne dobro - stan gminnych finansów. Podwyższenie tych opłat, stanowiących de facto podatek, do ściągania którego, jako gmina, jesteśmy zobowiązani.

Liczę na to, że ta decyzja pozwoli nam, w dłuższej perspektywie czasu, na stabilne funkcjonowanie sektora odpadów komunalnych w naszej gminie.

Drugą ważną nowością, która powinna stać się faktem pod koniec bieżącego roku, a dla mnie jest powodem do wielkiej satysfakcji i radości jest powstanie długo oczekiwanego obejścia drogowego Kościoła w Skrzyszowie. Odcinek ten długości ok. 500 metrów, łączący cmentarz z mostem na Łękawicę, uzupełniony o ciągi piesze, zdecydowanie poprawi poziom bezpieczeństwa w tym rejonie Skrzyszowa. Jest on jednocześnie elementem znacznie poważniejszej inwestycji drogowej, czyli przebudowy drogi powiatowej nr 1376K łączącej Karwodrzę z Ładną. W jej przebiegu powstanie między innymi pierwsze rondo w naszej gminie. Zakończenie całości inwestycji, obejmującej przebudowę prawie 13 km drogi, w tym dwóch mostów, której koszt szacowany jest na około 27 mln złotych, planowane jest na rok 2020. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi wielu ludzi, udało nam się doprowadzić do sfinalizowania tej, jakże ważnej inwestycji.

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.