XXII Dożynki Gminy Skrzyszów i Jubileusz 600'lecia miejscowości Pogórska Wola

Drodzy Rolnicy ! Dostojni Goście ! Czcigodni Duszpasterze ! Mieszkańcy gminy Skrzyszów !

 

Witam wszystkich serdecznie na XXII Dożynkach Gminy Skrzyszów w Pogórskiej Woli.

Dożynki, Święto Plonów, czas radości i wdzięczności – Bogu za zebrany plon, rolnikom za ich codzienny wysiłek i za jego owoc - chleb nasz powszedni. Ale dziś to również czas, w którym nie sposób uciec od nieodparcie narzucającej się refleksji. Aby ten chleb mógł powstać potrzebny był rolnik, młynarz i piekarz. Potrzebna była ich solidarna, zgodna współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu - bochenka chleba na każdym polskim stole. O tej wielkiej sile sprawczej zgody i o konieczności rozwijania umiejętności jednoczenia się w sprawach najważniejszych nam Polakom, z całym bagażem naszej historii, wspaniałej ale i tragicznej, nie wolno nigdy zapomnieć !

Dzisiejsze święto to piękna ludowa tradycja, przekazywana od wieków, z pokolenia na pokolenie. Podobnie jak wiara, przywiązanie do ojczystej ziemi, szacunek do pracy, poczucie odpowiedzialności wobec rodaków. To również okazja, aby za to wszystko przed polskim rolnikiem z wdzięcznością i szacunkiem pochylić głowę.

Ten rok dla pracujących na roli w gminie Skrzyszów nie należał do najłatwiejszych, głównie ze względu na przeciwności natury pogodowej. Ostatecznie jednak zebrany plon wynagradza rolniczy trud oraz rekompensuje stracone nerwy z powodu poczucia niepewności i bezsilności wobec potęgi natury. Dzięki temu możemy dziś wspólnie radować się z uzyskanych zbiorów.

Warto przy okazji dzisiejszego święta przypomnieć, że struktura społeczna polskiej wsi ulega stałym zmianom. W naszych miejscowościach przybywa osób zatrudnionych poza rolnictwem. Część z nich prowadzi własny biznes na terenie gminy, dla innych, nasza gmina to miejsce zamieszkania, gdzie warto się osiedlić, wiążąc z nią na lata losy swoje oraz najbliższych. Wszystkie te grupy żyją w swoistej symbiozie, tworząc rodzaj systemu naczyń połączonych, w którym każdy jest ważny, każdy potrzebny, każdy ma swoje miejsce. Wszyscy też rozumieją i akceptują fakt, że gmina Skrzyszów jest gminą wiejską, w której rolnictwo wciąż zajmuje poczesne miejsce.

Szanowni Państwo !

Nasza dzisiejsza obecność w Pogórskiej Woli ma wymiar szczególny. Są nim obchody Jubileuszu 600-lecia tej miejscowości. W ciągu tych 600 lat Pogórska Wola z niewielkiej osady przekształciła się w jedno z największych sołectw w gminie. Wiele wydarzeń w jej przeszłości jest nierozłącznie związane z historią Polski i zmiennymi kolejami losu naszej Ojczyzny. Znajdujemy jednak również w jej dziejach karty niepospolite i niepowtarzalne, jak np. przeniesienie kościoła parafialnego o kilometr na miejsce, na którym stoi do dziś. Atutami Pogórskiej Woli są piękne krajobrazy, obecność lasów, korzystne warunki komunikacyjne. Ale największym jej atutem są ludzie. Miejscowość ta zawsze miała też szczęście do prawdziwych społeczników. Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu był możliwy stały rozwój i awans cywilizacyjny miejscowości.

Drodzy mieszkańcy Pogórskiej Woli !

Kiedy obejmowałem stanowisko Wójta Gminy Skrzyszów obiecałem równe traktowanie wszystkich miejscowości i stawianie na zrównoważony rozwój całej gminy. Wspominając Pogórską Wolę z tamtego okresu i spoglądając na tę dzisiejszą myślę, że słowa udało się dotrzymać. Suma wszystkich zrealizowanych w tym czasie w Pogórskiej Woli inwestycji zamyka się w kwocie ok. 26 mln. Na drogi i chodniki wyasygnowaliśmy ok. 8 mln złotych, na ich odwodnienie ponad 3,5 mln złotych. Kanalizacja i wodociągi to inwestycje warte ponad 10 mln złotych. Modernizacja i rozbudowa remizy OSP kosztowały prawie 2 mln złotych, a budowa Orlika kolejny milion. Odnowa centrum wsi pochłonęła 650 tys złotych, a termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 750 tys złotych. Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom poprawił się nie tylko wygląd miejscowości ale przede wszystkim jakość życia w niej. A przecież nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Sporo pracy jeszcze przed nami!

W tym miejscu nie sposób nie wymienić osób, bez których realizacja tych wszystkich naszych planów nie byłaby możliwa. Wiele środków, liczonych w milionach, zawdzięczamy, zawsze gotowemu do pomocy i chętnemu do współpracy w każdej sprawie, na której mogłaby skorzystać nie tylko gmina Skrzyszów, lokalnemu patriocie, Panu Romanowi Ciepieli, wówczas Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, obecnie Prezydentowi Miasta Tarnowa. Nie mniej ciepłe wyrazy wdzięczności kieruję do Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa, za jego zaangażowanie i wkład w rozwój naszej gminy z nadzieją na dalszą owocną współpracę. Dziękuję również Pani poseł Urszuli Augustyn za jej niecenioną pomoc w zdobyciu środków na wykonanie ciągów pieszo - rowerowych przy drodze krajowej 94. Korzystając z okazji, dziękując za przybycie Wicewojewodzie Małopolskiemu Panu Józefowi Gawronowi, pragnę wyrazić nadzieję, że dzisiejsza Pana obecność jest obiecującą wróżbą odnośnie naszej przyszłej współpracy na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Drodzy Rolnicy!

Życzę Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności. Życzę sił i wytrwałości, tak niezbędnych w pracy na roli. Życzę też, aby w następnym roku aura była bardziej łaskawa i oby przełożyło się to na jeszcze obfitszy plon.

Dziękuję twórcom wspaniałych wieńców dożynkowych za poświęcony czas i Waszą pracę włożoną w ich przygotowanie oraz za kultywowanie tej pięknej dożynkowej tradycji.

Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości oraz wszystkim tu obecnym za udział w niej i wspólne z nami dożynkowe świętowanie.

Niech zebrany plon, będzie powodem do radosnej, beztroskiej i niezapomnianej zabawy!

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.