ciąg dalszy ;Do Jeden okręg jeden radny

ciąg dalszy ;Do Jeden okręg jeden radny - Natomiast podzielam tu Pana ocenę o pracy i zaangażowaniu obecnych radnych.
Miłym dla naszego środowiska były wizyty w przysiółku – w terenie / między innymi Kąty/, radnych aktualnej kadencji; Panów Magdziarczyk Krzysztof z Szynwałdu i Świątek Jan z Pogórskiej Woli, wizytujących drogi, mostki, rozmawiających o problemach środowiska i możliwościach ich rozwiązania. To właściwie są radni jakich nam trzeba , mający świadomość mandatu radnego, który im powierzono. Aktywność radnych, więź z wyborcami jest bardzo potrzebna. Dobrze byłoby aby a stronie gminy radni podali swoje telefony, maile i terminy dyżurów do publicznej wiadomości.

Chciałem tu również zwrócić uwagę na szczególne zaangażowanie i ofiarną pracę, aktywność w poprawie warunków życia mieszkańców w całym sołectwie przez obecnego sołtysa Szynwałdu Panią Marię Żywiec. Jej komunikatywność, kompetencje, życzliwość wobec mieszkańców zasługują na pełne uznanie.
Życzę Panu i Radnym na kolejne lata dalszej dobrej współpracy dla dobra całej naszej gminy, dbając o centra nie zapominając również o „Chatach za Wsią”.

 Z wyrazami szacunku
                            Józef