Blog

Samorządy czekają na wsparcie

Trudny czas walki z COVID-19 wchodzi w kolejną fazę. Rząd stopniowo łagodzi wprowadzone kilka tygodni temu obostrzenia. Wydaje się, że ten etap walki sensu stricte z wirusem wygrywamy. Z pewnością nie do przecenienia jest tu wzorowa obywatelska postawa zdecydowanej większości naszego społeczeństwa. Powszechna dyscyplina Polaków, płynąca ze zrozumienia powagi sytuacji, przejawiająca się w świadomej realizacji zasad dystansowania społecznego pozwoliła wypłaszczyć krzywą zachorowań, przygotować odpowiednią liczbę stanowisk dla najciężej chorych, zabezpieczyć konieczną ilość środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych. Ale w minionych tygodniach nie ograniczaliśmy się jedynie do wypełniania obowiązków. Wielu z nas szło dalej. Wspomagaliśmy osoby szczególnie narażone na niekorzystne zakończenie infekcji koranowirusem w realizacji ich codziennych potrzeb. Wspieraliśmy, na miarę swoich możliwości, pracujących z poświęceniem pracowników ochrony zdrowia. Krótko mówiąc, pozwoliliśmy zrealizować rządzącym plan walki z pandemią w kwestiach medycznych, wygrać pierwszą batalię tej wojny. Oczywiście w dobrze pojętym interesie nas samych.

Czy zatem można powiedzieć, że świat wraca do normalności? Czy możemy oczekiwać, że, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień, wróci rzeczywistość jaką znamy jeszcze sprzed kilku tygodni ? Bardzo chciałbym na te pytania odpowiedzieć TAK! Ale niestety, nie jest to możliwe. Tak, jak w przypadku niszczycielskiego tornada. Najpierw staramy się odpowiednio przygotować, aby ograniczyć do minimum jego fatalne skutki, a potem mierzymy się z efektami jego przejścia. Dziś stajemy do kolejnej, lecz równie ważnej bitwy. Do walki ze skutkami pozamedycznymi pandemii. Ze szkodami wyrządzonymi przez nią w sferach gospodarki, kultury, edukacji, życia społecznego,

To trudna i wyboista droga, wymagająca cierpliwości i czasu. Nie da się jej jednak pokonać bez odpowiednich narzędzi, prawnych i finansowych. Wymienione przeze mnie sfery, które poważnie ucierpiały w ciągu ostatnich trzech miesięcy, tworzą niezwykle delikatną strukturę systemu naczyń połączonych, a każde zachwianie równowagi, w którymkolwiek miejscu tego układu, zawsze odbija się na pozostałych jego elementach. Zdrowy obywatel, to dobry pracownik i sumienny podatnik, To również konsument wytwarzanych przez sektor produkcyjno - usługowy dóbr. A w tej machinie obecnie nie została naruszona równowaga. Ona została zdemolowana! W efekcie tego w bardzo trudnej sytuacji znalazła się zdecydowana większość firm, które obecnie z wielkim samozaparciem walczą o przetrwanie i utrzymanie zatrudnienia, z wciąż wiszącym nad nimi, niczym miecz Damoklesa, widmem bankructw, skutkujących wzrostem bezrobocia i spadkiem wpływów z podatków.

Ale to nie jedyny problem, z którym będą musieli zmierzyć się rządzący. Spore kłopoty – chociaż mniej eksponowane i „nośne medialnie” – będą miały samorządy terytorialne. Już teraz ich budżety zaczynają topnieć w zastraszającym tempie. A przecież z kas komunalnych finansujemy wiele ważnych sfer publicznej działalności. Zmusza nas to do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań i podejmowania niestandardowych kroków. Jednym z nich jest wystosowane w ostatnich dniach przez przedstawicieli samorządu terytorialnego powiatu tarnowskiego pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Prosimy w nim o pomoc i wsparcie, bez którego prawidłowa i rzetelna realizacja zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego będzie poważnie zagrożona. Wskazujemy mechanizmy prowadzące do dramatycznego spadku naszych dochodów oraz następstwa tego stanu rzeczy, w postaci ograniczania obecnych inwestycji i braku możliwości planowania nowych przedsięwzięć. Nieuchronną konsekwencją będzie lawinowy spadek popytu na usługi w zakresie robót, dotyczących infrastruktury budowlanej, drogowej czy wodno- kanalizacyjnej, skutkujący likwidacją wielu przedsiębiorstw tych branż w naszych gminach. Pomoc, na którą liczymy, a która naszym zdaniem jest niezbędna, to zwiększenie udziału w podatku PIT z obecnych 38,16% do 48,16 %. Dodam, że jako samorządy odczuwamy również skutki, swoją drogą słusznego, obniżenia PIT’u z 18 do 17% czy zerowego PIT’u dla młodych, wprowadzonego w zeszłym roku. Bardzo ciekawym rozwiązaniem było by też wprowadzenie bonu inwestycyjnego dla samorządów.

Aby dowieść prawdziwości moich słów wystarczy porównać poziomy naszych dochodów za marzec i kwiecień z analogicznym okresem roku ubiegłego. W marcu zanotowaliśmy redukcję wpływów o ok.11%, a w kwietniu już o ok. 40%! Jest to wyrwa w naszych budżetach, której sami nie załatamy, tym bardziej, że zostaliśmy przez rząd zobligowani do pomocy przedsiębiorcom w ochronie miejsc pracy, co będzie skutkowało kolejnym uszczupleniem naszych finansów.

Liczymy więc, że nasz apel spotka się z pozytywnym odzewem. Mocne gospodarczo samorządy to ostoja silnego państwa i warunek stabilności społecznej. Jest to istotne zwłaszcza dziś, kiedy to właśnie na barkach władzy samorządowej spoczywa lwia część ciężaru walki na pierwszej linii frontu z następstwami pandemii i to na nią są zwrócone pełne oczekiwań oczy lokalnej społeczności.


 

Święto 3 Maja

Kamień, który uruchomił lawinę – tak między innymi jest określana Konstytucja 3 Maja, której 229 rocznicę właśnie obchodzimy. W tym roku okoliczności od nas niezależne, jakie stwarza pandemia koronawirusa i wprowadzone, w związku z nią, przez rząd ograniczenia praw obywatelskich, w tym prawa do zgromadzeń, sprawiają, że zmuszeni jesteśmy inaczej ją celebrować. Nie oznacza to jednak, że dzień ten nie może być dniem podniosłej radości i dumy Polaków. Domowe zacisze, obecność najbliższych to przecież anturaż, w którym świętujemy najważniejsze rodzinne uroczystości, dlaczegóż więc nie moglibyśmy świętować rocznicy Konstytucji 3 Maja? Oczywiście wielkie patriotyczne zgromadzenia mają swoją magię, swój niepowtarzalny klimat, chwytający za serce, rozpalający umysły, budujący poczucie wspólnoty i tej atmosfery nie da się powtórzyć w domowych warunkach, Tym niemniej spędzony w familijnym gronie czas, którego na co dzień tak bardzo nam przecież brakuje, to doskonała okazja do innego niż zwykle przeżywania tak doniosłego święta, do lekcji patriotyzmu, do zadumy i fascynacji wielkim dziełem twórców pierwszej europejskiej ustawy zasadniczej Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, czy Hugona Kołłątaja. Ich wielka, pełna odwagi, mądrości, patriotyzmu i poświęcenia praca przyniosła wielkie dzieło, które jest oceniane jako jeden z najnowocześniejszych aktów prawnych epoki oświecenia.

Dziś kolejnym raz składamy im hołd, wyrażając wdzięczność za podjęcie trudu budowania podwalin nowoczesnego patriotyzmu i nowoczesnej państwowości. O tym, jak ważna dla Rzeczypospolitej była Konstytucja 3 Maja świadczy natychmiastowa reakcja śmiertelnie przerażonych zaborców, którzy postanowili w zarodku zdusić owe iskry wolności, zanim staną się pożogą, której nie da się już ugasić. czego efektem był zamach na naszą podmiotowość i kolejne rozbiory. Jednak mimo brutalnych represji nie udało się ciemiężcom wyrugować z serc i umysłów Polaków idei, jakie niosła majowa jutrzenka, Po 123 latach niewoli przywróciły one na mapę świata Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Jednak, jak pokazały kolejne zakręty naszych dziejów, wolność nie jest dana nikomu raz na zawsze. To wspaniały dar, o który stale trzeba się troszczyć, pamiętając o słowach naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II :

Tam – i tylko tam – gdzie ludzie wspólnie opowiadają się za wolnością i walczą o nią solidarnie, może ona zapanować i przetrwać. Nikt nie może się uchylać od osobistej odpowiedzialności za wolność!

Doniosły akt z 1791 roku budził i rozpalał gorące serce polskich patriotów. Nic dziwnego, że wybitny historyk profesor Henryk Samsonowicz nie wahał się przed stwierdzeniem, iż wówczas po raz pierwszy odzyskaliśmy niepodległość, określając Konstytucję 3 Maja ważnym elementem pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. W pełni się z nim zgadzam. Czasy, kiedy powstawało dzieło Sejmu Wielkiego nie były łatwe. W naszym kraju szerzyła się epidemia zdrady, anarchii, przekupstwa i chciwości, a wielu magnatów i szlachciców nad blask Orła Białego przedkładało błysk zdradzieckich monet.

Ustawa Rządowa z 3 maja jest dla nas niedoścignionym wzorem cnót obywatelskich i społecznych. Rozumna troska i poczucie odpowiedzialności wpisane są w każdy z jej paragrafów. Była dalekowzrocznym i wiekopomnym dziełem, dokonującym pomnikowego zwrotu, który miał pokonać wielowiekowe słabości państwa polskiego, tworzącym nowe zręby monarchii konstytucyjnej i porządku społecznego. Likwidowała, toczącą niczym rak polskie życie polityczne, zasadę liberum veto, wprowadzała, obowiązujący do dziś we wszystkich cywilizowanych państwach świata, Monteskiuszowski trójpodział władzy i jej wzajemnej równowagi, w myśl której władza powinna dzielić się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, co zabezpieczać ma przed pojawieniem się władzy despotycznej, gdyż wszystkie te trzy elementy wzajemnie się kontrolują.

Drodzy mieszkańcy gminy Skrzyszów, przenieśmy dziś wspólne, radosne świętowanie do naszych rodzinnych ognisk. Niech w tym właśnie dniu każdy z nas znajdzie czas na zaintonowanie „Witaj Majowo Jutrzenko” oraz innych pieśni patriotycznych. A na co dzień uczmy się patriotyzmu od twórców Konstytucji 3 Maja. Niech w tych niełatwych czasach wspólne, solidarne pokonywanie barier i trudów zaowocuje radosną, świetlaną przyszłością dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla naszej Ojczyzny.

 


 

„Czas wielkiej próby”

„To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić”. Tymi słowami zwracał się do narodu Tadeusz Kościuszko w 1794 roku. Dziś warto je przypomnieć, w kontekście pandemii spowodowanej koronawirusem, kiedy trzeba zrezygnować z wielu praw obywatelskich, zgodzić się na ograniczenia wolności w wielu dziedzinach naszego życia, ze zrozumieniem przyjąć wszystkie niedogodności wynikające z obowiązujących rygorów stanu zagrożenia epidemicznego. Jest to konieczne, aby ocalić wartość najwyższą – życie ludzkie. Życie najbardziej narażonych na śmiertelny przebieg zakażenia seniorów, ale też osób młodszych, dotkniętych przewlekłymi schorzeniami, osłabiającymi siły obronne ich organizmów. Życie naszych najbliższych.

W takiej chwili nie ma czasu na kompromisy, na półśrodki. To czas zdecydowanych działań. Trudnych, ale koniecznych, aby nie powtórzył się w naszym kraju tragicznych scenariusz włoski, gdzie do tej pory już ponad 1,5 tysiąca ludzi, z dnia na dzień, straciło życie z powodu infekcji wirusowej, a 22 tysiące ludzi uległo zakażeniu. Niech te porażające liczby będą dla nas przestrogą. Ponieważ nic nie zdziała najmądrzejsze nawet prawo, jeśli ludzie będą go ignorować, jeśli do ich świadomości nie dotrze, z jak wielkim zagrożeniem mamy do czynienia i jak wiele zależy od ich zachowania.

Dzisiaj nie ma miejsca dla własnych mądrości, przemyśleń, dla rozumowania kategoriami „mnie to nie dotyczy”, czy „jakoś to będzie”. Nie ma miejsca dla polskiego romantyzmu. Dziś czucie i wiara muszą ustąpić przed mędrca szkiełkiem i okiem. Musimy opierać się wyłącznie na wiedzy naukowej ekspertów, na doświadczeniach innych, bez szukania własnej drogi. Nie ma na to miejsca, ani czasu. Podstępny i niewidzialny wróg wypowiedział nam wojnę i aby odeprzeć jego atak konieczna jest mobilizacja całego narodu. Dziś nadszedł czas wielkiej próby, kiedy jako społeczeństwo musimy stanowić jedność, a to co na co dzień nas dzieli musi zejść na dalszy plan.

Apeluję więc do wszystkich i proszę, zawieśmy dziś wszelkie polityczne spory. Nauczycieli i uczniów proszę, aby nie traktowali obecnego zawieszenia działalności placówek oświatowych, jako kolejnych ferii, aby wykorzystywali obecne możliwości techniczne do kontynuacji edukacji drogą elektroniczną. Zwracam się z prośbą do wszystkich o wychodzenie z domów tylko w sytuacjach koniecznych, o niestwarzanie wirusowi dogodnych warunków do rozprzestrzeniania się, o nienarażanie siebie i swoich najbliższych. Zwracam się do osób wierzących o pochylenie się ze zrozumieniem, zaufaniem i poczuciem współodpowiedzialności za naszą wspólnotę nad słowami zachęty przedstawicieli naszego Episkopatu do uczestnictwa w mszach świętych za pomocą środków masowego przekazu. Liczę też na ludzką solidarność, a analizując dotychczasową swoją pracę w gminie Skrzyszów wiem, że się nie zawiodę. Rozejrzyjmy się, czy w naszym sąsiedztwie nie ma potrzebujących pomocy i wsparcia seniorów. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby nie musieli w najbliższym czasie narażać swojego życia i opuszczać domów. To najczęściej kwestia zakupów środków spożywczych, czy leków. Zdajmy swój egzamin z człowieczeństwa i wyciągnijmy do nich pomocną dłoń.

Drodzy mieszkańcy gminy Skrzyszów , historia uczy, że jako naród potrafimy mobilizować się i zdawać najtrudniejsze dziejowe egzaminy. Jestem przekonany, że podobnie będzie i tym razem. Zwycięsko wyjdziemy ze starcia z koronawirusem, w duchu odpowiedzialności za wspólne dobro, w duchu społecznej dojrzałości, w duchu chrześcijańskiej miłości, o którą w tym trudnym czasie apeluje Prymas Polski JE ks. abp Wojciech Polak. Śledźmy na bieżąco wiadomości dotyczące obecnej pandemii, stosujmy się do zaleceń, dbajmy o siebie nawzajem.

Życzę wszystkim dużo zdrowia !

 


 

Niekończąca się historia

Zrealizowane. Taki dopisek mogę umieścić przy kolejnych punktach naszego programu wyborczego, podsumowując rok 2019. Kolejne zobowiązania w nim zawarte urzeczywistniają się, zmieniając nasze otoczenie, poprawiając jakość życia i bezpieczeństwo społeczności naszej małej ojczyzny. To najlepszy dowód, że w Skrzyszowie hasło rozwoju gminy nie jest jedynie chwytliwym przedwyborczym sloganem, lecz codziennością,

W minionym roku w Ładnej powstały kolejne chodniki i ścieżki rowerowe. Nakładki asfaltowe zyskały drogi: "Na Kudelskiego", „Na Księża", "Na Buczka", "Na Jaźwiny", "Średziny II w stronę Pogórskiej Woli nr dz.353” oraz „Średziny II w stronę remizy". Łączny koszt realizacji tych inwestycji zamknął się w kwocie 208 330 zł. Kontynuowaliśmy rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęliśmy bardzo ważne prace, związane z odwodnieniem dróg. Pamiętaliśmy również o zdrowiu i kondycji mieszkańców rozszerzając naszą ofertę w zakresie bazy rekreacyjno-sportowej. W pobliżu szkoły pojawiły się siłownia plenerowa, plac zabaw. Następnymi etapami będą budowa boiska w sąsiedztwie szkoły i zagospodarowanie terenu przy obecnym boisku sportowym.

W Łękawicy również pracowaliśmy nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, wzbogacając go o siłownie plenerową, plac zabaw, drogę z chodnikiem oraz teren pod parking. Poprawiliśmy także jakość kilku dróg, układając nowe nawierzchnie.

Najważniejszym zadaniem, które w 2019 roku realizowaliśmy w Pogórskiej Woli była rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Niestety nie obyło się bez kłopotów. Mam jednak nadzieję, że główne problemy mamy je już za sobą i będziemy mogli spokojnie dokończyć tą niezwykle ważną i oczekiwaną inwestycję. Pracowaliśmy również nad poprawą jakości kolejnych dróg. W trosce o dzieci i młodzież stworzyliśmy przy drodze powiatowej (w okolicy szkoły) przejście dla pieszych, które bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz spokojniejszy sen ich rodziców.

Sporo w zeszłym roku działo się także w sołectwie Skrzyszów. Wykonaliśmy projekt rozbudowy szkoły na potrzeby przedszkola oraz rozbudowaliśmy teren rekreacyjny przy Orliku. W wielu miejscach pojawiły się nowe nakładki asfaltowe, powstało przejście dla pieszych w okolicy sklepu „Gosposia” oraz rozpoczęliśmy budowę chodnika „Na Schabach”. Poprawa bezpieczeństwa szła w parze z wyższą jakością oferty rekreacyjnej. Powstały koncepcje budowy wiaty przy ścieżce rowerowej w pobliżu zbiornika wodnego w Skrzyszowie oraz dokończenia ścieżki wokół zbiornika.

Na zakończenie podsumowania zaglądamy do Szynwałdu, gdzie wreszcie realnych kształtów nabrała budowa sali gimnastycznej za sprawą podpisanej umowy na wykonanie projektu tej inwestycji. Jeśli zaś chodzi o zakończone przedsięwzięcia to z należy wymienić, wykonanie asfaltowania dróg, rozbudowę centrum wsi czy liczne remonty infrastruktury drogowej. Najważniejszą jednak inwestycją, którą udało się zakończyć w ubiegłym roku, było wykonanie wodociągu za łączną kwotę ponad 3 mln złotych, przy udziale środków UE.

Jak widzicie Państwo ważny jest dla nas rozwój każdego sołectwa. W każdej miejscowości inwestycje to niekończąca się historia. Kończymy jedne, a w kolejce do realizacji czekają następne. Mimo niekorzystnej koniunktury i galopującej inflacji staramy się robić wszystko, co możliwe, sięgać po wszelkie dostępne źródła finansowania, aby z każdy rokiem gmina Skrzyszów była coraz bardziej bezpieczna i przyjazna jej mieszkańcom.

Kończąc chcę pokazać w liczbach jak przedstawiały się większe wydatki budżetu w 2019 roku. Największą pozycją po stronie wydatków stanowiła oświata z kwotą ponad 21 mln zł, co stanowiło 31% wydatków budżetu. Następnie wsparcie rodzin 19 mln złotych (28%), inwestycje to kwota 13,5 mln złotych (20%). Kultura z kwotą prawie 1,6 mln złotych to 2% wydatków na zaś sport wydatkowaliśmy 674 tys. złotych – 1%.

 


 

W Nowym Roku nie zwalniamy

Hucznie, w gronie najbliższych, wesoło, serdecznie. Każdy z nas nieco inaczej, a zarazem bardzo podobnie witał nowy 2020 rok. Zwykle, po czasie szampańskiej sylwestrowo- noworocznej zabawy i radości z przeżytego kolejnego roku, w następnych dniach pojawiają się chwile refleksji, noworocznych postanowień, nowych nadziei. „Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi”. To przysłowie uświadamia nam dobitnie, że czas biegnie nieubłaganie i należy jak najlepiej nim gospodarować, aby nie było dni, pod koniec których musielibyśmy za Swetoniuszem, z rozczarowaniem i smutkiem powiedzieć – Amici diem perdidi, czyli przyjaciele, zmarnowałem dzień.

Początek roku w naszej gminie to tradycyjnie już okres spotkań opłatkowych z naszymi seniorami. To znakomita okazja, nie tylko do złożenia życzeń i kolędowania, ale przede wszystkim zetknięcia z życiową mądrością, drogowskazem i fundamentem naszych wspólnych sukcesów. To przecież rodzice i dziadkowie są najczęściej najlepszym motorem naszych działań, mobilizując nas, wspierając, dając nadzieję, jednocześnie będąc ostoją zdrowego rozsądku, latarnią, pozwalającą dotrzeć do brzegu, mimo ciemności nocy i wzburzonych fal naszych ludzkich losów. Każda, płynąca z głębi serca uwaga, podpowiedź to bezcenna pomoc, która przynosi nam szczęście i powodzenie. Zawsze podkreślam, że powinniśmy o tym pamiętać i być wdzięcznym naszym seniorom, czerpiąc pełnymi garściami z ich doświadczenia, jak zresztą czynił człowiek od zarania swoich dziejów, ceniąc głos rad starszych.

Nowy rok to też nowe decyzje, nie zawsze łatwe, ale konieczne. Podobnie, jak w wielu gminach naszego kraju, również u nas nie uniknęliśmy podwyżek opłat za wywóz śmieci. Przewidując ich wzrost staraliśmy się przejść przez ten proces jak najmniej dotkliwie dla naszych mieszkańców. Myślę, że nam się to udało, gdyż wysokość opłat obowiązujących w roku bieżącym jest najniższa spośród okolicznych gmin. Jest to efektem przyjętej przez nas strategii. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, wyprzedzając tym samym informacje o płacy minimalnej, czy ustawie monitorującej wysypiska. To pozwoliło nam uniknąć potencjalnych argumentów uzasadniających konieczność wyższych cen. Głęboko wierzę, że nasze starania spotkają się z Państwa zrozumieniem, aczkolwiek rozumiem, że każda podwyżka to uszczuplenie domowego budżetu, zwłaszcza w sytuacji gwałtownie rozpędzającej się inflacji. Chciałbym, żeby było ich jak najmniej, a to wymaga wielu szeroko zakrojonych działań.

W nowy 20202 rok wchodzimy podobnie, jak przez ostatnie 9 lat muzycznym akcentem, nie obniżając również w tym roku poprzeczki. Gwiazdą Jubileuszowego 10 Koncertu Charytatywnego będzie prawdziwa diva polskiej sceny muzycznej, o niesłabnącej od dekad popularności i silnej pozycji na rynku koncertowym - Maryla Rodowicz, laureatka wielu nagród i uczestniczką wielu polskich i światowych festiwali muzycznych. W jej dorobku artystycznym znajdziemy ponad 2000 piosenek. Myślę, że chyba nic więcej na ten temat mówić nie trzeba ;)

Już dziś wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na to wydarzenie, do szkoły w Skrzyszowie w najbliższą niedzielę 26 stycznia. Niech ciepło naszych gorących serc ponownie ogrzeje zimny styczniowy wieczór.

 


 
Więcej artykułów…