Blog

Pracowita wiosna

W końcu nadeszła. W tym roku wyjątkowo długo, niecierpliwie, z utęsknieniem oczekiwana. Pełnia wiosny. Przyroda nie traci czasu i z zapałem odrabia, spowodowane niesprzyjającą pogodą, zaległości. Każda minuta jest ważna, każda maksymalnie wykorzystywana. Podobnie przyspiesza nasze życie. W końcu jesteśmy nieodłączną częścią natury. Godziny i dni większości z nas wypełnione są ważnymi i interesującymi wydarzeniami. Część z nich pojawia się niespodziewanie, zrządzeniem losu. Inne znane są dużo wcześniej, często mając charakter cykliczny, jak np. świąteczne dni.

Niedawno obchodziliśmy taki szczególny dzień. Dzień Matki. Święto, które powinno być bliskie każdemu. Obchodzono je już u starożytnych Greków i Rzymian. Po okresie zapomnienia powróciło w siedemnastym wieku w Anglii. W XIX wieku zaczęto go obchodzić w Stanach Zjednoczonych, a na ziemiach polskich pierwszy raz świętowane było W 1914 roku w Krakowie. Dziś ciężko wyobrazić sobie maja bez prezentu i laurki dla mamy, ze słowami pełnymi miłości, czułości i wdzięczności. „Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska” pisał przed latami Józef Ignacy Kraszewski. Słowa te były, są i będą wiecznie aktualne.

Przełom maja i czerwca w naszej gminie również obfituje w wydarzenia. Jednym z nich jest III Mundurowy Dzień Dziecka. To impreza, która na naszych oczach, w ciągu trzech lat, rozrosła się, przekształcając się z lokalnego festynu w regionalne przedsięwzięcie. W tym roku spotykamy się na Orliku w Skrzyszowie 3 czerwca. Dla najmłodszych przygotowaliśmy liczne atrakcje. Gościć będziemy wojsko, straż graniczną, straż pożarną oraz policję. Dla naszych milusińskich to okazja do niezapomnianych przeżyć podczas zwiedzenia przygotowanych specjalnie dla nich ekspozycji, poznawania specjalistycznego sprzętu i pojazdów, które na co dzień służą naszym służbom mundurowym w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy. To z pewnością duża frajda, tym większa , że u nas nie obowiązują zasady jak w muzeum. U nas można wszystkiego dotknąć, sprawdzić jak działa, czy też odbyć przejażdżkę pojazdem, na co dzień niedostępnym nie tylko dla dzieci ale i większości dorosłych. Do całej gamy czekających na najmłodszych atrakcji dołączyliśmy w tym roku zwiedzanie Urzędu Gminy Skrzyszów, z moim gabinetem włącznie. Zapraszam do skorzystania z tej okazji i zobaczenia jak pracuje wójt.

Spory ruch panuje w tym okresie w naszej gminie też w kwestiach inwestycji. Dotyczy to również naszych mundurowych. Dzięki środkom unijnym zakupiliśmy samochód dla OSP w Łękawicy. To dobra wiadomość dla strażaków, a zarazem dla mieszkańców. A patrząc szerzej na inwestycje warto wiedzieć, że tylko do tej pory wartość umów inwestycyjnych zawartych w 2017 wynosi 8 394 386,12 zł. A do końca roku zostało jeszcze sporo czasu.

Pozostając przy temacie inwestycji chcę przypomnieć o naszej ogromnie ważnej inwestycji, będącej w trakcie realizacji, czyli o systemie przeciwpowodziowym. Jej zrealizowaną część stanowi zbiornik retencyjny, a w realizacji jest część dotycząca suchych polderów. Majowa nawałnica, która nawiedziła nasz region, ponownie przetestowała zbiornik na potoku Korzeń i ponownie przekonaliśmy się o sensie jego istnienia. Przy okazji chciałbym wyjaśnić kilka spraw, będących źródłem nieporozumień.

Od początku głównym złożeniem tej wielomilionowej inwestycji była ochrona mieszkańców i ich dobytku podczas gwałtownych, intensywnych opadów deszczu i jak dotąd zbiornik nas nie zawiódł. Trzeba jednak zrozumieć, że jak wszystko, ma on swoje możliwości i ograniczenia wynikające między innymi z praw fizyki. Jego prawidłowe działanie zależy od zachowania odpowiednich procedur, dokładnie określających zasady bezpiecznego opróżniania zbiornika. W ciągu godziny wypłynąć z niego może centymetr wody. Miarowa i systematyczna praca doprowadza do opróżniania odpowiedniej ilości zgromadzonej w nim wody. Nie ma możliwości, żeby od razu całkowicie otworzyć jego dolne śluzy. Spowodowałoby to wiele niepożądanych działań, w tym wybranie z dna zbiornika szlamu, mułu oraz kamieni.


 

Odważnym!

Wdarła się niczym złodziej, dokonała spustoszeń niczym chuligan. Tak można powiedzieć o nawałnicy, która 6 maja przetoczyła się przez region tarnowski, nie omijając niestety i gminy Skrzyszów. W krótkim czasie spadły z nieba hektolitry wody. W niedalekiej jeszcze przeszłości, takie zjawisko pogodowe nieuchronnie oznaczało dla Skrzyszowa powódź, tragedię ludzką oraz olbrzymie straty w mieniu prywatnym jak i gminnym. Tym razem jednak tak dramatyczny scenariusz się nie powtórzył. A wszystko za sprawą zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń. Takie właśnie dni, jak sobota 6 maja, potwierdzają dobitnie sens i potrzebę jego istnienia. Musimy jednak wciąż pamiętać, że to nie jedyny element zaplanowanej ochrony przeciwpowodziowej naszej gminy. Abyśmy mogli spać jeszcze spokojniej bezwzględnie konieczne jest powstanie polderów przeciwpowodziowych. Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć o kompletnym systemie chroniącym naszą gminę przed wezbranymi wodami Wątoku. Na razie, na szczęście, zbiornik retencyjny okazał się wystarczającym zabezpieczeniem, ale nie koniecznie musi być tak zawsze. Możemy z nim się czuć dużo bezpieczniej ale bez suchych polderów skazani będziemy, za każdym razem, przy takim obfitym opadzie na próbę nerwów, obserwując niebezpiecznie podnoszący się w zbiorniku poziom wody.

Trzeba też oczywiście zdawać sobie sprawę, że zbiornik należy do systemu ochrony przed powodzią, czyli przed wylewami istniejących cieków wodnych. Nie jest natomiast jego rolą zabezpieczanie gminy przed lokalnymi podtopieniami, wynikającymi z przepełnienia, przy intensywnym opadzie, kanalizacji burzowej, czy niewydolności, w tak ekstremalnej sytuacji, systemu melioracji. Systematyczna konserwacja tych systemów zwiększa ich wydolność, ale zawsze będą to układy o ograniczonej, z przyczyn fizycznych, pojemności oraz przepustowości i w przypadku anomalii pogodowych nigdy nie da się zapewnić w 100% ich skutecznego działania.

Poruszając temat niebezpieczeństwa podtopień i powodzi nie sposób nie wspomnieć o ludziach, którzy zawsze stają w pierwszym szeregu zmagań z tymi zagrożeniami, broniąc przed niszczycielskim żywiołem życie i mienie ludzkie. Są nimi nasi strażacy ochotnicy. Odwaga to ich natura i stan ducha. Gotowi są do niesienia pomocy potrzebującym bez względu na porę roku, dzień i w nocy. Dla mnie kojarzą się nieodłącznie z takimi właśnie działaniami, pełnymi poświęcenia i samozaparcia w walce z potęgą natury i własnymi, ludzkimi słabościami. Wielokrotnie miałem możliwość z bliska obserwowania ich ciężkiej pracy, dlatego zawsze będę mówił o nich z najwyższym uznaniem. Zrządzeniem losu mieszkańcy naszej gminy potrzebowali ponownie pomocy swoich druhów ochotników 2 dni po Dniu Strażaka. Dla strażaków 4 maja był dniem zabawy, a dla pozostałych okazją, żeby tym mundurowym złożyć szczere podziękowania za pełnioną służbę, która niejednokrotnie przywracała wiarę i dawała nadzieję. Wiedzą o tym doskonale wszyscy ci, którzy w ostatnich latach musieli ratować swój dobytek przed wielką wodą. Wtedy właśnie pierwsi z pomocną ręką przybywali strażacy. Ale strażacy w gminie Skrzyszów to nie tylko pełna poświęcenia służba społeczeństwu. To również ważna i nieoceniona praca społeczna. Zawsze służą wsparciem przy wielu cennych inicjatywach. Prowadzą również edukację, ważny i odpowiedzialny element ich działalności. Jednostki OSP to również wylęgarnia interesujących kulturalno-sportowych przedsięwzięć. Zawsze po spotkaniach z nimi wychodzę z przekonaniem, że to istotna grupa społeczna, bez której poświęcenia i zaangażowania nasze codziennie życie byłoby uboższe i dużo mniej bezpieczne. W dniu ich święta miałem okazję podziękować im za ich służbę. Teraz czynię to ponownie, chyląc przed nimi czoła. Druhny i druhowie - odważnym los sprzyja !


 

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządy naszego wady, (…)ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, (…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy.

Drodzy zebrani !

Tymi słowami, zawartymi w preambule Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku, nasi przodkowie otwierali nowy rozdział w historii naszego narodu. Konstytucja 3 Maja była pierwszą, tak nowoczesną ustawą zasadniczą w Europie, wspaniałym dowodem mądrości, dalekowzroczności i odwagi jej autorów. Była wzorem dla innych nacji. Wypływała z miłości do Rzeczypospolitej, troski o jej losy, zdolności do przedkładania interesu społecznego ponad prywatny, rozwagi i zrozumienia przyczyn zbliżającej się katastrofy. Wprowadzała szereg reform mających wzmocnić państwo. Była ostatnią próbą powstrzymania pędu ku utracie niepodległości.

I chociaż przetrwała jedynie 14 miesięcy, dziś po 226 latach, my Polacy mamy prawo wciąż z dumą wspominać Konstytucję Majową, ale zarazem mamy obowiązek czuć się spadkobiercami jej idei i wykonawcami ostatniej woli i testamentu gasnącej Ojczyzny, jak pisali o swoim dziele jej twórcy.

Jak dziś zatem możemy czerpać z tradycji Konstytucji , wypełniając ostatnią wolę I Rzeczypospolitej? Konstytucja 3 Maja

wprowadzała zasady odpowiedzialności wszystkich obywateli za wspólne dobro -Ojczyznę, promując postawy prospołeczne i patriotyczne. Chcąc więc stać się dzisiaj kontynuatorami tamtych majowych idei musimy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie- czym dziś jest patriotyzm? W ostatnim czasie pojęcie przez jednych uznawane za przeżytek, przejaw zacofania, przez innych nadinterpretowane.

Z pomocą przychodzi nam opublikowany kilka dni temu dokument , będący owocem prac Komisji Episkopatu Polski pt ”Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Dokument mądry, warty szerokiego rozpowszechnienia, wpisujący się w duch Konstytucji 3 Maja.

W dokumencie tym przypomina się o codziennym i obywatelskim wymiarze patriotyzmu, przejawiającym się w szacunku do prawa i zasad życia społecznego, jak np. płacenie podatków, zainteresowanie sprawami publicznymi, uczestnictwo w demokratycznych procedurach, szacunek dla postaci i symboli narodowych, a także w dbałości o otaczającą nas przyrodę.

Biskupi odnoszą się także do aktualnej sytuacji w naszym kraju nauczając, że w sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli dziś naszą ojczyznę, patriotycznym obowiązkiem wydaje się też angażowanie się w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego przed zbędnym upolitycznianiem.

Przypomina się w nim także ważne słowa św. Jana Pawła II, który mówił „należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych”.

Szanowni Państwo!

Niech dzisiejszy dzień, Święto Konstytucji 3 Maja, będzie dniem radosnym, dniem zabawy, dniem naszej dumy narodowej, ale niech też nie zabraknie w nim chwili refleksji nad naszą historią i wniosków, jak nie popełniać tych samych błędów, które w przeszłości zawsze tragicznie kończyły się dla naszego narodu. Budujmy Polskę szczęśliwą, Polskę bezpieczną, Polskę praworządną, Polskę będącą wspólnotą ludzi, mających poczucie wspólnych korzeni, wspólnych tradycji, wspólnego narodowego interesu, pozwalające wznosić się ponad podziały i uprzedzenia, dla dobra naszej Ojczyzny, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.


 

Czyste powietrze i społecznicy

Kwiecień. Czas, gdy przyroda coraz śmielej budzi się z zimowego snu oraz czas Świąt Wielkanocnych, pamiątki odkupieńczej śmierci Pana Jezusa, a zarazem Jego pełnego chwały Zmartwychwstania, niosącego nową nadzieję dla każdego człowieka. To również okres, w którym sporo się dzieje w naszej małej ojczyźnie.

Intensywna praca, zwieńczona oczekiwanym wynikiem, stanowi dla mnie silny impuls motywacyjny do jeszcze większego wysiłku. Poza tym, jak pisał ojciec współczesnej ekonomii Adam Smith, to właśnie praca jest źródłem bogactwa narodów. Bogactwo to przede wszystkim zamożność naszych portfeli. Ale nie tylko. To także nasz lokalny produkt gminny brutto. Składa się na niego wiele elementów. To dobrze wyposażone szkoły, jakość i gęstość sieci dróg, plany zagospodarowania przestrzennego, a nawet czystość powietrza. Warto zatrzymać się przy ostatnim zagadnieniu, poświęcając mu chwilę refleksji. Nie bez powodu. Jakość powietrza jakie wdychamy do płuc ma olbrzymi wpływ na stan naszego zdrowia. Niestety, nie tylko z moich obserwacji wynika, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak szkodliwe dla nich, dla ich najbliższych i dla środowiska naturalnego jest ogrzewanie domów niewłaściwymi piecami, często z wykorzystaniem fatalnej jakości opału. W naszej gminie tej sprawie poświęcamy coraz więcej uwagi i coraz więcej robimy w kierunku czystego powietrza nad naszymi miejscowościami. Gorąco zachęcam do poważnego potraktowania problemu jakości powietrza i skorzystania z programu wymiany pieców. Ale nowy piec to nie wszystko. Jego wymiana nie przyniesie oczekiwanych dla środowiska korzyści bez zmiany sposobu ogrzewania. Warto zatem zastanowić się na ogrzewaniem gazem, lub dobrej jakości węglem. Zdaję sobie sprawę, że są osoby sceptycznie podchodzącego do tego tematu. Wiem, jak silna bywa pokusa oszczędzania i szukania tańszych rozwiązań. Pamiętajmy jednak, że to pozorne oszczędności. Poważne schorzenia, których przyczyną są zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu to nie tylko dużo większe wydatki, ale przede wszystkim osobiste i rodzinne tragedie. Dlatego gorąco do Państwa apeluję: świećmy dobrym przykładem na naszych ulicach, podwórkach, w sołectwach, przysiółkach ! Czyste powietrze jest nieodzownym warunkiem zdrowia ! Nie tylko naszego. Również naszych dzieci. Pomyślmy o tym, jaką chcemy zgotować im przyszłość. Czyste środowisko naturalne, czy choroby, cierpienie i krótsze życie, będące konsekwencją toksycznych wyziewów z kominów?

Zdrowie było również jednym z tematów poruszanym podczas wiosennych spotkań wiejskich, ale oczywiście nie jedynym. Zawsze chętnie w nich uczestniczę. Każde z nich coś wnosi do mojej wiedzy o ludziach, którzy mieszkają w naszej gminie, ich życiu codziennym i problemach. Ich wartość wypływa też z faktu, że to spotkania z ludźmi na ich terenie, a to zawsze sprzyja szczerości i większej śmiałości w artykułowaniu oczekiwań, próśb, czy cennych uwag. Konsekwencją tych rozmów są kolejne projekty i inwestycje. Zawsze podkreślam, że moja praca, to misja i służba lokalnej społeczności, a istotnym elementem tej służby jest umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców. Budujące dla mnie są poziom dyskusji i autentyczne zaangażowanie ludzi w losy swojej małej ojczyzny. Owszem zdarzają się bardziej emocjonalne wystąpienia, ale, jak sądzę, to właśnie dowód wielkiej wagi przykładanej do poruszanych zagadnień.

„Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może” pisał kiedyś Adam Mickiewicz. Opuszczałem zebrania wiejskie z przekonaniem, że z tak oddanymi społecznikami możemy w naszej gminie zdziałać jeszcze wiele dobrego.


 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy gminy Skrzyszów!

Za nami połowa kadencji samorządowej w naszej gminie. Zgodnie z tradycją przygotowaliśmy krótkie  podsumowanie najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2015-2016. Zrobiliśmy to po to, by z jednej strony uzmysłowić Państwu oraz nam w urzędzie, skalę podjętych działań, a z drugiej zobaczyć, ile jeszcze przed nami ciężkiej pracy.

Jak pokazuje lektura tego specjalnego wydania Echa Gminy, w każdym sołectwie działo się dużo. Nie zabrakło inwestycji w infrastrukturę, oświatę, opiekę społeczną i medyczną, kulturę i sport. Co istotne, zdołaliśmy na sporą część z tych inwestycji uzyskać zewnętrzne dofinansowanie, co pozwoliło odciążyć budżet.

Mógłbym tu wymieniać po kolei działania i zmiany, do jakich doszło, ale o tym przekonacie się Państwo sami czytając poniższe wydawnictwo. Kończąc chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, społecznikom, przedsiębiorcom, druhom z OSP, duchowieństwu, sołtysom, radnym, radnym młodzieżowym za współpracę.

Bez Was nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszych zamierzeń. Dziękuję w imieniu pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz swoim własnym.

Zobacz Echo Gminy...


 
Więcej artykułów…