Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 541 832

Blog

Słowa uczą , przykłady pociągają

Za nami kolejny Dzień Edukacji Narodowej, zwany również potocznie Dniem Nauczyciela. Szczerze mówiąc, według mnie, ta druga nazwa lepiej opisuje istotę tego święta, ponieważ to właśnie nauczyciele, każdego stopnia oświaty, są najważniejszym elementem procesu nauczania, jego warunkiem sine qua non, czyli koniecznym, bez którego edukacja nie była by możliwa. Ta pozycja w centrum systemu oświaty, rzecz jasna, rodzi poważne konsekwencje. Z jednej strony to wielki zaszczyt, perspektywa przeżycia wspaniałej zawodowej przygody, dającej możliwość spełnienia i ogromnej satysfakcji, ale z drugiej, cały szereg wymagań w stosunku do nauczyciela, odnośnie jego wiedzy, umiejętności, oczekiwanej postawy obywatelskiej, etycznej, społecznej, ludzkiej, jako organizatora i realizatora procesów dydaktyczno- wychowawczych. Przypuszczam, że niewiele osób czytało Kartę Nauczyciela. Pozwolą sobie zatem, przy tej okazji, przytoczyć jej fragment, opisujący właśnie owe wymagania:

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów, ras i światopoglądów.

Tak więc nauczyciel, spełniając niezwykle ważną misję społeczną, musi reprezentować ściśle określone wartości i jednocześnie musi potrafić przekazać je swoim podopiecznym, dla których powinien być wzorem dojrzałej osobowości: prawej, szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej za siebie i za innych. Budując swój autorytet, niezbędny do osiągnięcia sukcesów wychowawczych, powinien w każdym dniu pamiętać o rzymskiej zasadzie verba docent, exempla trahunt, czyli słowa uczą , przykłady pociągają.

Nauczyciel powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, a przy tym posiadać umiejętności dydaktyczne, czyli dar przekazywania w sposób przystępny i zrozumiały materiału, powinien umieć porwać uczniów we wspaniałą podróż do magicznej krainy nauki, wzbudzić w nich fascynacje, uzmysłowić sens zdobywania wiedzy dla rozwoju osobowości, jej przydatności w życiu, jako warunku zaistnienia w świecie, rodzącego możliwości realnego wpływu na przyszłość swoją, swoich najbliższych, lokalnej społeczności i wreszcie całej Ojczyzny.

Czy zatem łatwo być nauczycielem ? Powiem, może trochę przekornie, jeśli za kryterium przyjmiemy ukończenie określonych szkół i posiadanie określonych dyplomów to pewnie średnio trudno. Ale już inaczej będzie brzmiała odpowiedź na pytanie, czy łatwo być dobrym nauczycielem ? Bardzo trudno! Aby stać się dobrym nauczycielem niezbędna jest, oprócz rzetelnej wiedzy, świadomość powołania do szczególnego zadania, jakim jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka, uzupełniona bezwarunkowym oddaniem tej misji i autentyczną pasją. Niezwykle trudne ! A mimo to nie brakuje takich ludzi. Spotykałem ich na swojej drodze edukacyjnej, ale spotykam ich też i dziś we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy. To nie tylko moje zdanie, lecz również opinia, którą dzielą się ze mną najbardziej zainteresowani, czyli rodzice i uczniowie. Napawa mnie to wielka radością i dumą, ponieważ to najlepszy dowód potwierdzający słuszność obranej przez nas drogi, stawiania na edukację, rozumianą jako inwestycję w przyszłość.


 

Współczesne zagrożenia

Dziś napiszę o sprawach ważnych, o których niestety zbyt rzadko się mówi, albo z powodu braku zrozumienia ich znaczenia, albo w wyniku celowego zamiatania problemu pod dywan i infantylnego przekonania, że skoro się o nim nie mówi, to nie istnieje. Mowa o uzależnieniach. Traktuję ten tekst, jako swego rodzaju postscriptum do konferencji poświęconej temu właśnie zagadnieniu, która odbyła się w Skrzyszowie na początku października. Głównym jej punktem, stanowiącym podstawę do dyskusji, była prezentacja raportu, dotyczącego uzależnień wśród dzieci i młodzieży, będącego owocem badań socjologa Pana Janusza Grucy.

To niezwykle ciekawa lektura. Opisuje, na jakie pokusy współczesnego świata narażone są nasze pociechy. Pierwsza ważna uwaga – musimy zdawać sobie sprawę z tego, że uzależnienia nie dotyczą wyłącznie stosowania substancji psychoaktywnych. To nabyte zaburzenie zdrowia psychicznego, które może przejawiać się również przymusem wykonywania określonej czynności. Druga uwaga – uzależnienie to stan, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne, a osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu. Niekiedy również najbliżsi nie mają świadomości szkodliwości określonych zachowań. Jednym z takich „niedocenianych” przez rodziców uzależnień jest Internet. Co piąty uczeń gimnazjum deklaruje , że spędza „ w sieci” ponad trzy godzinny dziennie, a to już niepokojące zjawisko. Dodatkowo 96 % uczniów korzysta z Internetu w domu, pod bokiem nieświadomych zagrożeń rodziców. Multimedializacja życia prowadzi do stępienia uczuć, olbrzymich deficytów edukacyjnych, nieprzystosowania do życia, rozluźnienia więzi międzyludzkich, narażenia na szkodliwe treści. Wirtualne życie w sieci, to zamknięcie się na realny świat z jego pięknem, ale też problemami, z którymi trzeba sobie radzić. Nie usuną ich żadne aplikacje czy najnowocześniejsze programy. Niestety młodzi ludzie w większości tego nie rozumieją. Dla połowy z nich Internet to coś przyjemnego i bezproblemowego. Niekiedy refleksja przychodzi zbyt późno. Jedna trzecia gimnazjalistów przyznaje, że korzystając z Internetu robiła rzeczy, których potem żałowała. Dlatego tak istotne jest, aby osoby dorosłe, rodzice i opiekunowie, rozumieli wagę tego problemu. To na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za nasze dzieci, w którą wpisane są kontrola nad tym co robią, ale przede wszystkim podejmowanie działań wychowawczych i zapobiegawczych. Wszystko jednak powinno rozpocząć się od rozmowy, do której najbardziej odpowiednim klimatem jest wzajemne zaufanie. A na to pracuje się już od pierwszych dni życia dziecka. Powstałe w tej kwestii zaległości trudno jest potem nadrobić, a czasami, jest na to za późno.

W badaniu pytano również ankietowanych o korzystanie z substancji psychoaktywnych. Tu możemy się pochwalić, że nasza gmina na tle wyników ogólnopolskich wypada dobrze. Statystyki pokazują, że nasi gimnazjaliści rzadziej niż ich koledzy z Polski sięgają po alkohol. Podobnie jest z innymi używkami. Nie możemy jednak popadać w huraoptymizm. Każdy przypadek sięgnięcia po używki przez nieletnich jest naganny i jest wychowawczą porażką. To, jak będą wyglądały te statystyki w następnych latach zależy bardzo wiele od dorosłych, od ich świadomości zagrożeń, wiedzy i konsekwencji w działaniach wychowawczych oraz współpracy ze szkołą. A jest o co walczyć. Od tego, jaką drogę wybiorą w życiu nasze dzieci, czy wplatają się w szpony degradującego ich nałogu, czy postawią na zdrowy styl życia, zależeć będą nie tylko ich indywidualne losy i ich najbliższych, ale kondycja całego społeczeństwa.

 

 


 

Jesień pełna pracy

I przyszła jesień. Dni kurczą się jak pożółkłe, zeschnięte liście, a ilość życiodajnej energii słonecznej, docierającej do nas maleje z każdym kolejnym dniem. Przyroda powoli zwalnia i szykuje się do snu zimowego. Jednak jeśli ktoś zajrzy, w te krótkie jesienne dni, do urzędu naszej gminy nie znajdzie tam nawet śladu jesiennego spowolnienia. Tu praca wre na całego, a jej owoce, mam nadzieję, będą służyć naszej społeczności przez długie lata. Mam na myśli oczywiście inwestycje, których celem jest rozwiązywanie problemów istotnych dla mieszkających w każdym sołectwie ludzi oraz załatwianie ważnych z punktu ich widzenia spraw, czyli krótko mówiąc, poprawa jakości życia w Gminie Skrzyszów.

W chwili obecnej prowadzimy wiele lokalnych przedsięwzięć. W Szynwałdzie i Pogórskiej Woli realizowany jest kolejny etap budowy wodociągu i kanalizacji. W Skrzyszowie trwa termomodernizacja budynku remizy OSP i wielofunkcyjnego. Przyniesie to korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Zapłacimy mniej za ogrzewanie, a na zaoszczędzonej energii skorzysta środowisko naturalne. Do kolejnej termomodernizacji przygotowujemy się w Łękawicy. Tam przejdzie ją budynek tzw. sołtysówki. W sumie na te inwestycję chcemy przeznaczyć ponad 600 tys. zł.

Co roku sporą sumę przekazujemy na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym na poprawę sieci dróg. Nie inaczej jest i teraz. W tym roku ten cel planujemy wydać sporo ponad 2 mln złotych. Dzięki temu uzyskamy około 6 km nowych nawierzchni dróg . Oprócz tego przybędzie 730 metrów chodników i ścieżek rowerowych, co będzie nas kosztować ponad 400 tys. zł. Pozyskaliśmy również 420 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę biblioteki w Skrzyszowie i dostosowanie jej do współczesnych standardów.

To jednak nie wszystko. W każdej miejscowości przygotowywane są kolejne etapy modernizacji centrów wsi oraz rewitalizacja. Poprawi to jeszcze bardziej ich wygląd, a dla mieszkańców oznaczać będzie kolejne udogodnienia, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie ruch na świeżym powietrzu i rekreację. W Łękawicy planowana jest budowa parkingu przy kościele parafialnym, zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, parkingów wraz z drogami dojazdowymi i oświetleniem. W Ładnej planowany jest II etap zagospodarowania centrum wsi, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, szatni z węzłem sanitarnym, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz parkingu wraz z oświetleniem. W Pogórskiej Woli modernizacji ulegnie istniejący plac zabaw, powstaną nowe alejki, murek terenowy oraz zieleń jak również siłownia na wolnym powietrzu oraz trybuny przy boisku sportowym. W Skrzyszowie, zgodnie z programem rewitalizacji, zostaną zagospodarowane tereny rekreacyjno – sportowe w otoczeniu istniejącego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Planowane jest wybudowanie nowego boiska sportowego o trawiastej nawierzchni, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, trybun sportowych wraz z budynkiem szatniowym, nowych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem ledowym. Zagospodarowana zostanie także przestrzeń publiczna wokół budynku wielofunkcyjnego i OSP. W Szynwałdzie, planowana jest budowa parkingów. Powstaną w miejscu wyburzonej starej biblioteki. Tam również przewidujemy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych powyżej istniejącego placu zabaw tj. budowa alejek spacerowych, małej architektury i oświetlenia ledowego. Zmodernizowany zostanie także plac zabaw obok przedszkola publicznego, a stare oświetlenie wokół szkoły wymienione na nowoczesne – energooszczędne. Oprócz tego droga osiedlowa wzdłuż boisk sportowych Orlik 2012 zyska nowe oświetlenie, a przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki nowy plac zabaw

Obok dużych inwestycji realizowane są równolegle mniejsze, ale równie ważne, jak oświetlenia dróg, odwodnienia terenów, bieżąca konserwacja i modernizacja istniejącej sieci dróg, chodników, centrów miejscowości. Staramy się aby nasze działania były przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności. Chcemy żeby dzięki nim mieszkańcy mieli poczucie, że są obywatelami prężnie rozwijającej się małej ojczyzny, w której ich pomyślność, wygoda i bezpieczeństwo są celami nadrzędnymi.


 

Nauka to potęgi klucz

Kolejne wakacje przekroczyły próg, dzielący teraźniejszość od przeszłości. I choć wciąż ich wspomnienie jest w naszej pamięci jeszcze tak świeże, że po zamknięciu oczu niemalże odczuwamy na twarzy powiew morskiej bryzy, czujemy pod stopami ciepło rozgrzanego letnim słońcem piasku, a lodowaty strumyk zalotnie kusi nas obietnicą ochłody podczas wędrówki na górskim szlaku, to wakacje 2016 stały się nieodwracalnie częścią historii naszego życia. Oznacza to, że po pełnym wrażeń i niezapomnianych doznań wypoczynku, w wielu rodzinach, wraz z nadejściem pierwszego dzwonka rytm dnia wyznaczać będzie plan lekcji, czy zajęć przedszkolnych i do niego trzeba będzie dopasowywać codzienne obowiązki. Wspólnie z naszymi pociechami przez kolejne 10 miesięcy przeżywać będziemy ich sukcesy i niepowodzenia. Razem z nimi będziemy się uczyć, jednocześnie zachęcając i mobilizując do kolejnych edukacyjnych wyzwań.

Nauka to potęgi klucz, kto tego klucza nie zdobędzie przez całe życie płakać będzie - pisało się dawniej w pamiętnikach. To słowa, które nigdy nie stracą na aktualności. Nie chodzi tylko o ogólne wykształcenie, ale także o przedmioty i umiejętności zawodowe. A te ostatnie, jak pokazują badania rynku, są w cenie zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Uczmy się więc i zachęcajmy do tego naszych milusińskich.

Edukacja to złożone zjawisko. To wielka odpowiedzialność, olbrzymie wyzwanie i obciążenie finansowe, ale także, a właściwie przede wszystkim, to niezwykle opłacalna inwestycja w przyszłość. Przyszłość naszych dzieci, naszą, naszej Ojczyzny. Nie przypadkiem przecież zaborcy, a później okupanci, ograniczali możliwości kształcenia się przez Polaków, a uczestniczący w tajnym nauczaniu narażali się na brutalne represje. Dużo łatwiej zmusić do uległości i posłuszeństwa, groźbą kary lub przekupstwem, nieświadomych swoich korzeni, mających bardzo ograniczone możliwości rozumienia otaczającej rzeczywistości analfabetów. To lekcja historii której nie wolno nam nigdy lekceważyć.

Do nadchodzącego roku szkolnego chcieliśmy jak najlepiej przygotować gminną oświatę, zdając sobie sprawę, że wkraczamy w niego z istotnymi obciążeniami demograficzno - legislacyjnymi. Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków sprawiło, że do klas pierwszych (nie tylko zresztą u nas) zapisano o wiele mniej dzieci niż w latach ubiegłych. Postanowiliśmy w gminie nie wykonywać z tego powodu drastycznych posunięć w postaci rewolucji kadrowej w szkołach. W każdej szkole otwarliśmy pierwszą klasę, mimo że nie zawsze sprzyjała temu kalkulacja ekonomiczna, mając świadomość, jak szkodliwe dla przyszłości edukacji bywają doraźność działań i brak perspektywicznego myślenia. Jak mantrę w tym miejscu powtórzę, po raz już sam nie wiem który - dopóki będę pełnił urząd wójta w Gminie Skrzyszów na oświacie nie będziemy oszczędzać! To najlepsze, co możemy zaofiarować naszym mieszkańcom i ich dzieciom.

Oświata to również infrastruktura. Przed 1-wszym września zadbaliśmy o to, żeby stworzyć optymalne warunki nauczycielom do pracy, a uczniom do nauki, wykonując między innymi szereg prac remontowych. Wierzę, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne, a mury naszych szkół opuszczać będzie świetnie przygotowana do zdobywania kolejnych szczebli edukacji młodzież.

 


 

Dożynki 2016

Drodzy Rolnicy ! Dostojni Goście ! Czcigodni Duszpasterze ! Mieszkańcy gminy Skrzyszów !

Serdecznie witam na dożynkach Gminy Skrzyszów Anno Domini 2016. To zaszczyt i wyróżnienie móc gościć Państwa w tak uroczystym dniu, aby wspólnie, w odwiecznym geście wdzięczności, dziękować Stwórcy za nasz chleb powszedni, owoc rolniczego znoju. Święto Plonów to piękna narodowa tradycja, dowód przywiązania do naszych korzeni i wartości wyznawanych przez naszych ojców, wyraz głębokiej mądrości polskiego rolnika, która pozwoliła przetrwać niejedną dziejową nawałnicę. Tą prawdę najlepiej podsumowują słowa przywódcy ruchu ludowego, syna tarnowskiej ziemi, Wincentego Witosa „ W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. Ale dożynki to nie tylko święto rolników. To święto wszystkich Polaków. Dla osób niezwiązanych z rolnictwem to okazja do przypomnienia lub uświadomienia sobie, czyjej pracy zawdzięczamy codzienny posiłek i wyrażenia, szczególnie w tym dniu, słów wdzięczności i szacunku dla żywicieli narodu.

Drodzy zebrani !

Ziemia jest warsztatem pracy rolnika. Pracy pełnej zapału, wysiłku, wyrzeczeń, niepewności jutra i troski o urodzaj. Zanim ziarno wyda plony, upływa w kalendarzu wiele dni i dużo może się w tym czasie wydarzyć. Ale gdy plon znajdzie się pod strzechą wszelkie obawy ustępują miejsca wdzięczności Opatrzności Bożej, radości i zasłużonej dumie z efektów ciężkiej pracy oraz nadziei na przyszłoroczne zbiory. Jednym ze sposobów wyrażenia tych wszystkich uczuć są dożynkowe wieńce. Jak co roku okazałe, przepiękne, wykonane z pietyzmem małe dzieła sztuki, dowód przywiązania polskiego rolnika do tradycji i do ziemi.

Dożynki to dobra okazja, żeby podkreślić różnorodność i bogactwo społeczne naszej gminy. Wśród rolników nie brakuje osób, które z dużym zaangażowaniem włączają się w inicjatywy społeczne. Gmina Skrzyszów to również ludzie, którzy nie utrzymują się z pracy na roli, ale rozumieją, że jesteśmy gminą wiejską. Wzajemne zrozumienie buduje i zacieśnienia nasze więzy, wyznacza nowe horyzonty. Pozwala stawiać nowe wyzwania i mobilizuje do kolejnych ambitnych przedsięwzięć, dzięki którym możemy mieszkać w coraz piękniejszej, bezpieczniejszej i przyjaznej naszej społeczności małej Ojczyźnie. To jest nasz wielki wspólny sukces!

Drodzy rolnicy !

Święto plonów to przede wszystkim Wasze święto. Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 roku Święty Jan Paweł II mówił „Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności”

W imieniu wszystkich, którzy korzystają z owoców trudu Waszych rąk pragnę złożyć Wam wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania za tę Waszą godną, ciężką pracę, za starania, aby na niczyim stole w naszej Ojczyźnie nie zabrakło chleba, życząc jednocześnie pomyślności i obfitych plonów w roku następnym.

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość to nie tylko zapach świeżego chleba, przywołujący wspomnienie domowego ogniska, ale też okazja do świętowania i wspólnej zabawy. A ponieważ mamy z czego się radować, życzę żeby była wspaniała, beztroska i niezapomniana. 

 

 


 
Więcej artykułów…