Blog

Rekordowe dotacje

Lato w tym roku mamy wyjątkowe. Przyszło dużo wcześniej niż zwykle, niemal od razu obdarzając nas pogodą, kojarzącą się raczej z lipcem i sierpniem niż majem i czerwcem. To niespodziewane pojawienie się upalnych, słonecznych dni wpłynęło mobilizująco na naturę, która, korzystając ze sprzyjających okoliczności, zdecydowanie przyspieszyła. W efekcie tej przyrodniczej akceleracji do naszego menu mogliśmy wcześniej, niż w poprzednich latach, dołączyć dojrzałe w optymalnych warunkach, przepojone słoneczną słodkością, zawsze niecierpliwie oczekiwane,  owoce początku lata.

Ale korzystanie z pojawiających się okazji to nie tylko domena natury. W naszej gminie to jeden z dogmatów w kwestii pozyskiwania środków. Staramy się nie przepuścić żadnej z pojawiających się możliwości zdobywania pieniędzy na cele gminne, stale przy tym aktywnie ich poszukując. W efekcie takiego podejścia do zagadnień finansowych sięgamy po naprawdę duże ilości środków zewnętrznych. Tym niemniej, raz na jakiś czas, przypada mi w udziale przyjemność i satysfakcja poinformowania Państwa o szczególnie spektakularnych osiągnięciach na tym polu naszych działań. I dziś jest właśnie taki dzień. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi moich współpracowników udało nam się ostatnio wzmocnić budżet gminy Skrzyszów olbrzymim zastrzykiem dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

To niebagatelna kwota w wysokości prawie 6 milionów złotych. Pieniądze te spowodują poprawę jakości życia wielu mieszkańców, albowiem przeznaczymy je na kolejny etap rozbudowy kanalizacji. Wybudowane zostanie ponad 20 km sieci, 6 tłoczni oraz prawie 200 przyłączy. Dzięki temu infrastrukturą techniczną kanalizacyjną zostanie objęty prawie cały obszar gminy. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zwiększa to atrakcyjność i funkcjonalność naszej gminy. Takie inwestycje to nasze atuty i zachęta dla osób planujących osiedlenie się w gminie Skrzyszów oraz dla potencjalnych inwestorów, o których cały czas zabiegamy.

Za nami IV Mundurowy Dzień Dziecka. Cieszę się, że nasze pomysły i starania, aby coraz bardziej uatrakcyjniać tę imprezę oraz wysiłek, włożony przez wiele osób, w jej organizację zostały docenione i spotykały się z ciepłym przyjęciem, zarówno przez tych, dla których ją organizujemy, jak i przez dorosłych.  Szczególnym zainteresowaniem w tym roku, co wcale nie dziwi, cieszył się czołg, do którego ustawiały się długie kolejki. Rosnąca co roku ilość osób korzystających z naszego zaproszenia, aby wspólnie z służbami mundurowymi spędzić pierwszą sobotę czerwca, jest dla nas największą nagrodą, a zarazem zachętą do dalszej pracy i szukania kolejnych inspiracji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili w tym roku do organizacji naszej imprezy.

Na zakończenie chciałbym wytłumaczyć moją niedawną kilkudniową nieobecność w Urzędzie Gminy. Była ona związana z koniecznością usunięcia zespolenia kości przedramienia po złamaniu, którego doznałem przed 2 laty. Zabieg przebiegł bez komplikacji, a moja ręka w szybkim tempie odzyskuje sprawność. Dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii oraz życzenia powrotu do zdrowia.


 

Wychodząc naprzeciw

Arystoteles Onassis mawiał, że pieniądza nie należy gonić lecz trzeba wychodzić mu naprzeciw. W Unii Europejskiej funkcjonuje wiele funduszy i programów rozwojowych, dysponujących środkami, przeznaczanymi na działania, zmierzające do rozwiązywania konkretnych problemów. Zasadniczym celem tych działań pomocowych jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, a przez to zwiększenie konkurencyjności krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku.

Jednym z takich programów jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego obecne ramy czasowe obejmują lata 2014- 2020. Są to konkretne pieniądze, którym z pewnością należy wychodzić naprzeciw. W naszej gminie rozumiemy to doskonale i  staramy się sięgać po każdą możliwą do uzyskania w ten sposób złotówkę. O tym, że nie są to puste słowa najlepiej świadczy stale zmieniający się krajobraz naszych sołectw oraz opracowania, dotyczące wykorzystywania środków europejskich. Jedna z najnowszych publikacji, zajmująca się tym tematem, pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Według niej nasza gmina w ramach omawianego programu pozyskała na budowę dróg 1830 389,00 złotych! Z olbrzymią przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że to najlepszy wynik w całym powiecie tarnowskim, stanowiący prawie 22 % środków pozyskanych łącznie przez wszystkie jednostki samorządy terytorialnego powiatu na ten cel! Ale co najważniejsze, te dziesiątki kilometrów nowych lub odnowionych nawierzchni dróg to wymierna korzyść dla mieszkańców naszej gminy. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, a zarazem dużo wyższy komfort dla użytkowników ruchu drogowego. Podobnie, z kwotą 1981 741,00 złotych jesteśmy liderem wśród gmin, jeśli chodzi o pozyskane środki na gospodarkę wodno-ściekową. To kolejne ważne dla naszej społeczności zagadnienie i kolejne namacalne profity. Te pieniądze znacznie ułatwiły nam wykonanie trudnych, niezwykle istotnych prac, związanych z wodociągami i kanalizacją.

Przytoczone dane to powód do dumy i poczucia dobrze wykonanej pracy dla wszystkich, którzy dołożyli swoją małą cegiełkę do tego świetnego wyniku. Sięganie po europejskie środki to  konieczność spełnienia szeregu wymagań, znajomości procedur oraz umiejętności sprawnego poruszania się wśród nich. I to jest nasz kolejny sukces. Udało nam się stworzyć świetnie rozumiejący się profesjonalny kolektyw, zaangażowanych w sprawę ludzi, do których mam pełne zaufanie, z którymi śmiało możemy wychodzić naprzeciw kolejnym europejskim funduszom, albowiem nie zamierzamy usiąść na laurach. Będziemy nadal poszukiwać pojawiających się zewnętrznych możliwości finansowania naszych gminnych inwestycji i starać się optymalnie z nich korzystać dla dobra naszej lokalnej społeczności, zaś uzyskane wyniki z pewnością podziałają na nas jeszcze bardziej mobilizująco.

 

Na zakończenie chciałbym wszystkich zaprosić na najbliższą wielką gminną imprezę. Cztery lata temu postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych milusińskich i zorganizowaliśmy Mundurowy Dzień Dziecka. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Rosnąca co roku liczba osób uczestniczących w naszej wspólnej zabawie, a przede wszystkim uśmiechnięte buzie naszych pociech są dla nas tego dowodem, jednocześnie nagrodą oraz zachętą do kontynuowania pomysłu i jego rozwijania. Co roku rośnie liczba mundurowych, pojawiają się nowe atrakcje. W tym roku myślę, że największą będzie prawdziwy 40 tonowy czołg !  Jak zawsze u nas, a inaczej niż muzeum, wszystkiego można dotykać i osobiście przekonać się jak działa.  Zaczynamy o godzinie 13 w sobotę 2 czerwca na Orliku w Skrzyszowie. Do zobaczenia !


 

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja.

Położenie Polski takowe było, że każdy niemal bez różnicy godził się na to, że chociażby kosztem niejakiego krwi przelewu, musiało przyjść do reformy jej konstytucji(…)Król bez władzy, szlachta bez zgody i karności, lud bez rzemiosł, przemysłu, handlu i wolności, bezrząd na wewnątrz, bezbronność na zewnątrz, brak skutecznej siły zbrojnej, a za to przemoc obca, gospodarująca po swojej woli w ogołoconym kraju. (…)Ale jakimi środkami bezład ten został usunięty! Wobec tej zmiany, cnota ani się sromać, ani cierpieć nie ma powodu, raczej tylko radować się i chlubić. Jak dotąd, jest to niezawodnie najczystsze dobrodziejstwo, jakie kiedykolwiek ludzkość spotkało(…) Wszystko dokonane z rozsądkiem, miarą, jednostajnością i tajemnicą nigdy nie widzianą, a chlubny ten spisek, działający jedynie na korzyść najpierwszych, najdroższych praw ludzkości.

Szanowni Goście ! Drodzy Mieszkańcy Gminy Skrzyszów !

To wyjątkowa w historii rzadkość, aby polska myśl polityczna zyskiwała tak wielkie uznanie za granicą. Autorem tych słów bowiem nie jest syn naszego narodu, lecz Anglik,  Edmund Burke, jeden z najwybitniejszych myślicieli konserwatywnych osiemnastego wieku, a odnoszą się one do Konstytucji 3 Maja, uchwalonej przez Sejm Wielki 227 lat temu. Ten cytat pokazuje nam wielkie znaczenie uchwalenia Ustawy Rządowej w 1791r. i dowodzi mądrości jej twórców, ich patriotyzmu, dojrzałości politycznej i gotowości do przedkładania spraw Ojczyzny ponad indywidualne interesy różnych grup społecznych, czy stronnictw. Te wydarzenia, których rocznicę dziś świętujemy, to zarazem nauka dla przyszłych pokoleń, jak pokojowo osiągać porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach.

Niestety silne, nowoczesne państwo polskie nie mieściło się w planach Katarzyny II i Fryderyka II, w efekcie czego, ta pierwsza w Europie  ustawa zasadnicza okazała się być, cytując jej współtwórców Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja,  "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Ale tak wiekopomne dzieło, mimo starań zaborców, nie mogło skończyć i nie skończyło, jako wyłącznie element przeszłości. Stało się punktem zwrotnym  w naszych dziejach, od którego zaczęło się nowoczesne myślenie o państwowości, drogowskazem dla wielu pokoleń walczących o wolną Polskę, wzorem do naśladowania dla potomnych. Konstytucja 3 Maja była siewem, który wydał wspaniały plon. Wolną i niepodległą Polskę !

Drodzy zebrani !

Nie sposób dziś uciec od pytania, czym dla nas, żyjących w 2018 roku jest Konstytucja 3 Maja. Na pewno bardzo ważnym elementem naszej zbiorowej narodowej pamięci. Ale nie tylko. To również wielka lekcja patriotyzmu i nieustająco z tej lekcji płynące zadanie , z którym musi się mierzyć każda kolejna generacja Polaków, podlegające surowej ocenie przez Boga, historię i następne pokolenia. To obowiązek przekazania potomnym Ojczyzny, z której można być dumnym, Ojczyzny, w której wszyscy są równi wobec prawa, opartego na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, mającego pierwszeństwo przed polityką. Ojczyzny nowoczesnej, silnej i dostatniej. Ojczyzny szanowanej na arenie międzynarodowej.  I tu pojawia się kolejne pytanie?  Co każdy z nas powinien zrobić , abyśmy jako naród sprostali temu zadaniu?  Jak dziś można wyrazić swój patriotyzm?  Warto w takich chwilach odwołać się  do autorytetów , a najlepiej do największego dla współczesnych Polaków autorytetu moralnego, Świętego Jana Pawła II, który w encyklice „Laborem exercens” nauczał:

Praca jest (…) powinnością, czyli obowiązkiem człowieka i to w wielorakim tego słowa znaczeniu. Człowiek powinien pracować zarówno ze względu na nakaz Stwórcy, jak też ze względu na swoje własne człowieczeństwo, którego utrzymanie i rozwój domaga się pracy. Powinien człowiek pracować ze względu na bliźnich, zwłaszcza ze względu na swoją rodzinę, ale także ze względu na społeczeństwo, do którego należy, na naród, którego jest synem czy córką, ze względu na całą rodzinę ludzką, której jest członkiem, będąc dziedzicem pracy pokoleń, a zarazem współtwórcą przyszłości tych, którzy po nim nastaną w kolei dziejów. To wszystko składa się na szeroko pojętą moralną powinność pracy.

A zatem odpowiedź brzmi - Polska potrzebuje dziś przede wszystkim naszej pracy.  Polska potrzebuje dzisiaj także, i to w równej mierze, szacunku do pracy, płynącego z przekonania,że jest ona jedynym środkiem poprawy własnego losu i podstawową miarą wartości człowieka. Tylko społeczeństwo wychowane w duchu etosu pracy jest w stanie przetrwać dziejowe zawirowania i budować swoją przyszłość jako wolny i niepodległy naród. I nie istnieje w tej kwestii żadna alternatywa,  a jakiekolwiek próby ulegania pokusie szukania dróg na skróty to pęd ku nieuchronnej katastrofie!

Szanowni Państwo!

Gdy ogłoszono uchwalenie Konstytucji 3 Maja na ulicach zapanowała powszechna euforia. Wzorem naszych przodków i my świętujmy dziś radośnie rocznicę tego wielkiego w naszych dziejach wydarzenia. A na co dzień pamiętajmy o naszym wielkim wspólnym obowiązku, któremu na imię Polska, troszcząc się o nią najlepiej, jak potrafimy. Jesteśmy to winni zarówno tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków dla Ojczyzny poświęcali swoje życie jak i naszym dzieciom, wnukom i kolejnym pokoleniom

Wiwat Konstytucja 3 Maja ! Wiwat Najjaśniejsza Rzeczypospolita ! Wiwat wszystkie stany !


 

Jest bezpieczniej

Wydaje się , że zupełnie niedawno witaliśmy Nowy Rok, szykowaliśmy się do VIII Koncertu Charytatywnego, przeżywaliśmy Wielkanoc, a tu już coraz bliżej majowy weekend. To dowód jak nieubłaganie i nieprzerwanie biegnie czas. Nie możemy go zatrzymać, ale możemy zrobić wiele, aby mijające chwile nie były czasem straconym.  Tak właśnie staramy się postępować w naszej gminie, planując i realizując poszczególne zadania, których zakres jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim również  działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w różnych jego aspektach.

Niedawno mogliśmy się zapoznać z przygotowaną przez Policję „Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Skrzyszów w roku 2017” . Wnioski płynące z lektury tego opracowania dają prawo do satysfakcji, naszym stróżom prawa oraz wszystkim mieszkańcom.

To, co warto podkreślić, to spadek ogólnej liczby przestępstw, w  porównaniu z rokiem 2016. Należy jednak ku przestrodze zaznaczyć, że największy ich odsetek to oszustwa internetowe. W świetle działań podnoszących bezpieczeństwo szczególne znaczenie ma zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, odnoszących się zarówno do wypadków drogowych, jak i kolizji. W porównywanych okresach mniej było także zabitych i rannych ofiar wypadków , czyli mniej ludzkich tragedii. Zmniejszyła się też liczba kierowców, zasiadających za kierownicą w stanie nietrzeźwym. Te dane potwierdzają słuszność naszych inwestycji w infrastrukturę drogową, w oświetlenie ulic, w ciągi piesze i rowerowe, a także działań propagujących właściwe i odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego wśród naszych mieszkańców, począwszy już od dzieci w przedszkolach.

W tym kontekście warto wspomnieć o kolejnych dużych inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo drogowe. Już niedługo będzie można z Tarnowa do Zalasowej dotrzeć chodnikiem z kostki brukowej. Podobnie między Łękawicą a Łękawką, czy wzdłuż drogi krajowej nr 94. A to przecież nie koniec naszych działań w tym zakresie. Tylko w tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy prawie 1,4 mln złotych na inwestycje chodnikowe, dzięki którym przybędzie ich ponad 1,5 kilometra !

>Konkluzja jest więc taka, że  możemy, z roku na rok, czuć się w naszych miejscowościach, pod wieloma względami, bezpieczniej. Pamiętajmy jednak o tym, że stan bezpieczeństwa zależy od każdego z nas. Od wychowania dzieci i młodzieży, od przestrzegania obowiązującego prawa, od braku przyzwolenia na aspołeczne zachowania, od stałej czujności i wzajemnej solidarności, zniechęcających potencjalnych sprawców przestępstw. Dbanie o bezpieczeństwo to konieczność nieustannego wysiłku całej naszej wspólnoty. Tylko wtedy będziemy mogli nie tylko utrzymać aktualny jego poziom, ale nawet próbować czynić naszą małą ojczyznę coraz bardziej bezpieczną i przyjazną dla mieszkańców


 

Wiosenne wyzwania

Pierwsza połowa marca to okres, kiedy w kalendarzu mamy jeszcze zimę, ale w powietrzu czuć już coraz wyraźniej wiosnę, porę roku, która, jak żadna, przepełniona jest optymizmem i nadzieją. To czas, gdy życiodajne słońce coraz wyżej wędruje po nieboskłonie i coraz dłużej ogrzewa spragniony ciepła jego promieni świat. Czas, gdy rodzi się nowe życie, a przyroda budzi się z zimowego letargu. A ponieważ jesteśmy nieodłączną częścią natury, wiosna wpływa również na nas, wyrywając z zimowego marazmu nasze organizmy, dostarczając życiowej energii, skłania nas do podejmowania nowych wyzwań i poszukiwania obszarów aktywności, gdzie tę energię można spożytkować. Jednym z nich jest sport. To idealny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, poprawę, przez wielu z nas, po zimie kondycji i sylwetki, a wszystko to z korzyścią dla wartości bezcennej, dla naszego zdrowia.

Zawsze cieszy mnie widok, gdy z nadejściem dłuższych i cieplejszych dni zapełniają się nasze Orliki, boiska sportowe czy ścieżki rowerowe, ponieważ nie mam wątpliwości, że zdrowie jednostek przekłada się na kondycję całego społeczeństwa, a przy okazji wpływa na stan finansów publicznych. Poza tym sport, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, pełni jeszcze inną ważną rolę. Wpaja prozdrowotne nawyki, wpływa na prawidłowy rozwój młodego organizmu oraz uczy, jak w sposób pożyteczny spędzić wolny czas. Wychodząc z założenia, że każda złotówka wydana na upowszechnianie aktywności fizycznej, to, oprócz wielu niematerialnych profitów, również wymierna korzyść dla budżetu, czyli nas wszystkich, w naszej gminie staramy się wspierać, na miarę naszych możliwości, sport w różnych jego formach. Właśnie niedawno przekazaliśmy kolejne środki klubom sportowym. Otrzymały 219 000 tysięcy złotych. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie obiektów i zakup sprzętu sportowego. Trafiły, miedzy innymi, do naszych piłkarzy, szczypiornistów oraz tenisistów stołowych.

Pierwsza połowa marca to również Święto Kobiet. Cokolwiek by napisać, czy powiedzieć nie sposób oddać w pełni tego kim są dla nas najbliższe naszym sercom kobiety i ile wnoszą do naszego życia. Możemy im tylko za to wszystko złożyć wyrazy szacunku i wdzięczności. Bez Was Drogie Panie świat byłby smutny, bezbarwny i pozbawiony sensu. Dziękujemy Wam za to, że z nami jesteście!


 
Więcej artykułów…