Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 541 825

Blog

Bogactwo rodzi się z pracy

Steve Forbes w przedmowie do książki George’a Gildera „Bogactwo i nędza” (tej samej, o której Ronald Reagan pisał - codziennie przed snem czytam dwie strony Biblii i dwie strony „Bogactwa i nędzy” George'a Gildera) pisze: Wszyscy mówią, że podziwiają wielkich artystów – malarzy, architektów, poetów, dramaturgów. Jednak najbardziej kreatywni artyści ostatnich dwóch stuleci – osoby, które najbardziej wzbogaciły i zmieniły ludzkie życie – są nieznani albo piętnowani, może z kilkoma wyjątkami. Mam na myśli przedsiębiorców – to oni stworzyli świat, w którym dzisiaj żyjemy.

Te słowa pisane przez Amerykanina, są niestety aktualne również w naszym kraju. Z moich obserwacji środowiska przedsiębiorców wynika, że w zdecydowanej większości przypadków są to ludzie uczciwi, którzy swój status materialny osiągnęli dzięki pomysłowi, odwadze, ambicji, uporowi i ciężkiej pracy. Codziennie muszą podejmować trudne decyzje, w poczuciu odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, pracowników, czy kooperantów. Muszą na bieżąco reagować na tendencje występujące na rynku, oczekiwania klientów, zmiany prawa i wiele innych czynników, a ich praca nie kończy się z chwilą opuszczenia swojego biura. Są ludźmi otwartymi na potrzeby lokalnej społeczności, aktywnie angażującymi się w działalność społeczną i charytatywną. A tymczasem wśród pewnej części naszego społeczeństwa nadal pokutują obiegowe opinie i stereotypy nieuzasadnione i krzywdzące dla tej grupy ludzi, mówiące o egoistycznych i chciwych „prywaciarzach”, czy też o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść.

W przypadku pogardliwego określenia prywatnego przedsiębiorcy jego rodowód wystarcza za wszelki komentarz. Owo określenie wywodzi się z PRL-u okresu stalinowskiego, kiedy ekonomiczny ignorant Hilary Minc, ówczesny minister przemysłu i handlu rozpoczął swoją „ bitwę o handel”, doprowadzając do ruiny tysiące prywatnych sklepów, których właściciele – „prywaciarze”- byli w sowieckim modelu państwa elementem wrogim klasowo i zdecydowanie niepożądanym. Tezę o egoizmie, leżącym u podstaw działań prywatnych przedsiębiorców w sposób bezdyskusyjny obala Michał Wojciechowski, profesor teologii, w książce „Moralna wyższość wolnej gospodarki”: nie należy nazywać egoizmem rozsądnej troski o swoją pomyślność doczesną. Tym bardziej, jeśli się zdobywa środki na utrzymanie, robiąc rzeczy potrzebne innym. Zaspokojenie potrzeb materialnych jest przecież rzeczą niezbędną i godziwą. W kategoriach chrześcijańskich troska o chleb codzienny stanowi wiec przejaw prawidłowej miłości samego siebie i miłości dla najbliższych. Skrupulatność i ostrożność w sprawach finansowych wyjaśnia najbardziej zrozumiale Ludwig von Mises, profesor ekonomii, w książce „Interwencjonizm” : często bardzo surowo oceniamy przedsiębiorcę, który wszystko bardzo drobiazgowo liczy. Jest to jednak wynikiem postawy konsumentów, którzy nie są chętni zwracać przedsiębiorcy kosztów zbędnych wydatków. Natomiast z opinią o podejrzanej genezie każdego dużego sukcesu w biznesie bardzo trafnie rozprawia się Jan M. Fijor w przedmowie do książki „Wall Street. Giełdowe mądrości, maksymy i aforyzmy” : Wystarczy jednak trochę pomyśleć, by zrozumieć, że taką brednię może wyznawać tylko człowiek, który nie tylko nie pracował nigdy na swoim, a jeśli się majątku dorobił, to raczej nie uczciwą drogą. (…), Stąd najlepszą ripostą na ten głupawy aforyzm o „pierwszym milionie…” jest mądre przysłowie mówiące: każdy sądzi według siebie.

W naszej gminie doskonale rozumiemy, jak ważną rolę w życiu społeczeństwa pełnią przedsiębiorcy, będąc niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa. To oni tworzą produkty i usługi przydatne ludziom, miejsca pracy oraz inwestycje, które pozwolą te korzyści osiągać i w przyszłości – że ponownie zacytuję prof. Michała Wojciechowskiego. Przedsiębiorcy bardziej niż ktokolwiek, z własnego doświadczenia, znają i rozumieją jedno z podstawowych praw ekonomii, o którym pisał w swoim opus magnum „Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” Adam Smith:Podstawowym źródłem bogactwa narodów jest praca „.

Z naszymi przedsiębiorcami utrzymuję stały kontakt praktycznie od początku mojego urzędowania. Zawsze drzwi mojego gabinetu są dla nich otwarte, dokładnie analizuję ich pomysły, prośby i sugestie, starając się pomóc w ich pracy, jeśli jest to tylko możliwe. Cieszę się, że tradycją stały się nasze coroczne spotkania z ludźmi biznesu, podczas których, w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, dyskutujemy i próbujemy ustalić kierunki przyszłych działań. Tak też było i w tym roku, przed kilkoma dniami, kiedy to ponownie miałem okazję spotkać się z gronem naszych lokalnych przedsiębiorców. Jestem im wdzięczny, że mimo natłoku zajęć zawsze pozytywnie odpowiadają na moje zaproszenie.

Wielokrotnie już pisałem, że samorząd gminny nie ma zbyt wielu możliwości podejmowania działań stymulujących gospodarkę, ale dostępne narzędzia staramy się wykorzystywać w tym celu optymalnie, w interesie całej naszej lokalnej społeczności. Są to m.in. niskie podatki, uproszczenia procedur zakładania firm, przekwalifikowanie działek czy wytyczanie terenów pod działalność biznesową. Gmina Skrzyszów w różny sposób zachęca do inwestowania. Poprawiając warunki życia i infrastrukturę staje się magnesem przyciągającym przedsiębiorców. Sporo zrobiliśmy w tej sferze w latach 2011-16. Realizowane w tym czasie inwestycje, wraz z obecnymi, zamknęły się rekordową kwotą przeszło 67 milionów złotych. Wydatki związane z realizacją prac i robót to zawrotna suma przeszło 100 milionów złotych. Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne jest to, że największe kwoty wydaliśmy na budowę wodociągów, kanalizacji i zakup działek. To kluczowe zagadnienia, które zawsze poruszane są we wstępnych zapytaniach inwestycyjnych potencjalnych inwestorów. Pod tym względem naprawdę mamy się czym pochwalić i cieszę się, że w tych kwestiach zawsze mogę liczyć na wsparcie moich pracowników, radnych, sołtysów oraz wszystkich, którym na sercu leży rozwój naszej gminy.

Nie tylko staramy się stworzyć jak najlepsze warunki funkcjonowania dla przedsiębiorców, ale też zachęcamy ich do sięgania do całkiem pokaźnej puli środków, przeznaczonych na wsparcie ich działalności, zdeponowanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-20. Na same projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw zarezerwowano tam blisko 100 milionów euro. W budżecie tym znajdują się też środki na promocję postaw przedsiębiorczych w wysokości 18 milionów oraz na instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe, wspierające przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich przedsiębiorstw (60 mln EUR). Najważniejsze jest to, że dotacje, o których piszę, nie są czymś odległym i niedostępnym, pozostającym w sferze marzeń. To zadania i aplikacje po których sięgnięcie jest jak najbardziej realne. Owszem wymaga odpowiedniego przygotowania dokumentacyjnego, ale w zamian stwarza duże możliwości rozwoju, sprawiając, że wkład pracy wykonany na wstępnym etapie zwraca się z nawiązką.


 

Aktywna gmina

Gmina to nie tylko jednostka samorządu terytorialnego, to przede wszystkim ludzie, zarówno indywidualne osoby, jak i zrzeszeni w różnych organizacjach, związkach, czy stowarzyszeniach. Dla każdej społeczności ludzie aktywnie działający na rzecz swojego środowiska są nieocenionym kapitałem. A ludzi takich w naszej gminie nie brakuje. Ich postawa, energia i poświęcenie sprawom lokalnym są dla mnie niezwykle budujące i motywują do dalszej pracy na rzecz takiej wspólnoty. Zawsze z zapałem kibicuję ich przedsięwzięciom, jeśli tylko jest to możliwe pomagam i zawsze ich sukcesy napawają mnie olbrzymią radością.

Już podsumowanie chociażby tylko ostatnich 3 miesięcy pokazuje, jak wiele ich działania wnoszą do naszej codziennej rzeczywistości. W tym okresie organizacje i instytucje działające na terenie gminy Skrzyszów otrzymały ponad 20 różnych dofinansowań. Wszystkie projekty, co warto podkreślić, dotyczą w głównej mierze działań prospołecznych, które w różnych aspektach życiach poprawiają jakość lub stwarzają nowe możliwości działania. Obejmują one zarówno tzw. inwestycje miękkie, czyli inwestycje bezpośrednio w ludzi (ich wiedzę i umiejętności), jak i inwestycje twarde, czyli projekty infrastrukturalne (budowa i remonty dróg, chodników, mostów, budynków, zakup sprzętu, maszyn itp.)

Jeżeli chodzi o te ostatnie, to warto wspomnieć o remoncie mostu w Skrzyszowie koło jednostki OSP na który bardzo długo czekaliśmy. Dzięki naszym wspólnym działaniom poprawia się także systematycznie jakość, a co za tym idzie bezpieczeństwo gminnych dróg. Nasze najnowsze plany dotyczą remontów 11 nakładek asfaltowych.

Znakomicie pod względem absorpcji środków zewnętrznych radzą sobie kluby sportowe. Z programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki Szynwałd otrzymał 15 tys. zł, a Ładna, Pogórska Wola i Łękawica po 10 tys. złotych. W ślad za tym kluby mogą organizować zajęcia sportowe dla większej liczby dzieci i młodzieży, w różnych kategoriach wiekowych, podnosząc poziom kultury fizycznej naszego społeczeństwa, przekładającej się automatycznie na stan zdrowia Polaków.

Działalność w sferze aktywnego pozyskiwania środków dotyczy również placówek oświatowych . W ramach projektu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie z Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiło 14 tysięcy złotych.

Regularnie wspierane są finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na konto OSP w Łękawicy Powszechny Zakład Ubezpieczeń z Funduszu Prewencyjnego przekazał 1 500 złotych, a OSP Szynwałd otrzymała 1 000 zł z Funduszu Prewencyjnego Supra Brokers.

Te wszystkie dane i liczby pokazują, że nasza gmina jest bogata bogactwem tworzących ją mieszkańców, w tym wielu bardzo aktywnych i niezwykle twórczych społeczników, stanowiących o wielkim potencjale naszej małej Ojczyzny. Współpraca z nimi to dla mnie wielki zaszczyt i niekłamana przyjemność.


 

Zebrania Wiejskie

Wrzesień to miesiąc kiedy, po okresie wakacyjnej ciszy, szkolne gmachy wypełniają się uczniowskim gwarem, lasy zapełniają się amatorami grzybobrania, a spadające, coraz liczniej, liście pokrywają trawniki, chodniki, drogi i podwórka. Również mój kalendarz służbowy, w tym pierwszym miesiącu jesieni, jest mocno zapełniony. Istotną część zajętych terminów stanowią planowane spotkaniami z mieszkańcami naszych sołectw, w ramach zebrań wiejskich.

Jest to okres wytężonej pracy, ale pracy niezbędnej, przynoszącej wymierne korzyści dla całej gminy. Tego typu spotkania to dla mnie wręcz modelowy przykład realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, pobudzającej do aktywności społecznej i poczucia współodpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Zawsze z wielką uwagą wsłuchuję się w uwagi uczestników naszych spotkań, szczególnie dotyczące problemów, z którymi się borykają, w ich spostrzeżenia oraz oczekiwania. To bezcenny materiał wykorzystywany później do planowania naszych działań w służbie lokalnej społeczności. To również możliwość czerpania pełną garścią z wiedzy i doświadczenia społeczników od wielu lat zaangażowanych w sprawy swoich miejscowości. Nie wszystkie wyzwania jesteśmy w stanie podejmować „z marszu”, ale wszystkie potrzeby są odnotowywane i w miarę możliwości uwzględniane w kolejnych budżetach gminy.

 

Każde sołectwo ma swoja specyfikę, a co za tym idzie zakres poruszanych spraw jest w każdym z nich odmienny.

 

W Ładnej najistotniejsze dla mieszkańców problemy stanowią:

- regularny odbiór segregowanych odpadów,

- wykonanie oświetlenia na II Średzinach przy Księżej drodze,

- brak autobusów do Tarnowa o godzinie 6 rano i zmiany trasy kursowania busa,

- potrzeba dodatkowej zatoczki przy drodze krajowej przy DK 94.

 

Społeczność Łękawicy nurtują sprawy związane z :

- dostarczeniem kamienia na drogę,

- zamontowaniem progu zwalniającego,

- wykopaniem fosy i położeniem korytek,

- wykonaniem przyłącza kanalizacji do Państwa Piórów i okolic.

 

W Pogórskiej Woli poruszano kwestie:

- zamontowania lustra przy drodze rowerowej na Poskle,

- wyasfaltowania drogi do ośrodka rewitalizacji,

- wydłużenia terminu przyjmowania płatności w przedszkolu i oddziale przedszkolnym przynajmniej raz w tygodniu do godziny 17,

- kontynuacji programu wymiany pieców,

- regulacji oświetlenia na Żurawieńcu i Wielkim Polu.

 

W Skrzyszowie zgłoszono wnioski odnośnie:

- obsypania pobocza na ulicy Skrzyszowskiej,

- zamontowania lampy na Zagordach,

- informacji na temat budowy drogi omijającej kościół,

- zaprojektowania przejścia w górnym Skrzyszowie.

 

Problemy poruszane w Szynwałdzie dotyczyły:

- regulacji stanu prawnego drogi na Pana Kozioła,

- ścięcia dębu koło starej drogi koło Hetmanki,

- poprawienia chodników przy siedzibie sióstr zakonnych,

- wykonanie oświetlenia koła pana Śrutka.

 

Oprócz tego zgłaszano sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące:

- poprawy studzienek od kościoła do starego ośrodka zdrowia.

- malowania linii wzdłuż drogi,

- udrożnienia przepustów od cmentarza przy ośrodku zdrowia i przy siedzibie sióstr zakonnych.

 

Wszystkie te problemy, istotne dla mieszkańców, są również dla mnie bardzo ważne. Zapewniam, że ze strony władz gminy uczynimy wszystko, co możliwe, aby spełnić związane z nimi oczekiwania, poprawiając zarazem jakość życia i poziom bezpieczeństwa w naszych sołectwach .


 

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania

Za nami pierwszy dzwonek roku szkolnego 2017/2018. I chociaż czas beztroskiej zabawy, przygody, odpoczynku od uczniowskich obowiązków przeszedł do historii, wciąż jest obecny w wakacyjnych wspomnieniach. Natura wpisała się w tę naturalną kolej wydarzeń, z dnia na dzień zmieniając aurę za oknami, jakby chciała wszystkim niedowiarkom dobitnie unaocznić nieuchronny koniec lata.

Jednak tegoroczny wrzesień to nie tylko zmiany w pogodzie. To przede wszystkim bardzo istotne zmiany w systemie edukacji, będące wielkim wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Mam nadzieję, że w naszej gminie, dzięki zaangażowaniu i współpracy bardzo wielu osób reforma oświatowa wejdzie w życie praktycznie bezboleśnie dla wszystkich uczestników procesu dydaktyczno- wychowawczego. Rozumiem przez to również uniknięcie zwolnień wśród kadry pedagogicznej.

Ale przygotowania do reformy to tylko jedno z pól naszej aktywności w sferze oświaty. Tradycyjnie staraliśmy się optymalnie wykorzystać wakacyjną przerwę na realizację koniecznych inwestycji. W każdej z gminnych placówek odbyły się remonty, poprawiające estetykę, bezpieczeństwo i warunki pracy. Nikogo nie trzeba przekonywać, jakie to ważne zarówno dla naszych dzieci, jak i nauczycieli. Wiedzę powinno zdobywać się w najlepszych z możliwych warunków. Kolejnym elementem naszych działań są rewolucyjne zmiany dotyczące komunikacji rodziców z placówkami. Wszystko za sprawą wprowadzenia w każdej szkole dzienników elektronicznych. Dzięki nim każdy rodzic będzie mógł na bieżąco monitorować postępy swojej pociechy w procesie nauczania i odpowiednio szybko reagować w sytuacjach kryzysowych. Powinno to jeszcze bardziej usprawnić współpracę rodziców i nauczycieli we wspólnym celu, jakim jest wykształcenie i wychowanie młodego człowieka. Dla mnie to wielka satysfakcja, że projekt, o którym od dawna myślałem, w końcu i, co najważniejsze, kompleksowo doczekał się realizacji. Jeżeli mówimy o nowoczesnych narzędziach edukacyjnych, to właśnie e-dzienniki są tego najlepszym przykładem. Pewnie niektórzy uczniowie uznają tę nowość za nie do końca szczęśliwe rozwiązanie, ale wprowadzamy go właśnie dla dobra uczniów. W końcu uczymy się nie dla szkoły ale dla siebie, a niedociągnięcia, czy braki dużo łatwiej jest poprawiać od razu, niż kiedy urośnie prawdziwa góra zaległości. Jestem przekonany, że świadomość, iż rodzice na bieżąco znają wyniki pracy ucznia będzie mobilizować do szybkiej poprawy ocen. Ponadto do każdej ze szkół zakupiliśmy sprzęt komputerowy i zorganizowaliśmy odpowiednie szkolenia.

Przy wprowadzaniu tych wszystkich zmian przyświeca nam jedna idea - aby jakość świadczonych usług oświatowych była na jak najwyższym poziomie. Nie mam wątpliwości, że te nasze działania będą procentować, a nasze szkoły będą opuszczać wszechstronnie wykształceni i dobrze przygotowani do dorosłego życia młodzi ludzie. A odpowiednio wyedukowany człowiek to wielki kapitał i bezcenna wartość nie tylko dla niego samego, ale również dla całego społeczeństwa. To niezbędny warunek stałego rozwoju naszej Ojczyzny, poprawy jakości życia Jej obywateli i zapewnienia Jej należnego miejsca w świecie.


 

XXII Dożynki Gminy Skrzyszów i Jubileusz 600'lecia miejscowości Pogórska Wola

Drodzy Rolnicy ! Dostojni Goście ! Czcigodni Duszpasterze ! Mieszkańcy gminy Skrzyszów !

 

Witam wszystkich serdecznie na XXII Dożynkach Gminy Skrzyszów w Pogórskiej Woli.

Dożynki, Święto Plonów, czas radości i wdzięczności – Bogu za zebrany plon, rolnikom za ich codzienny wysiłek i za jego owoc - chleb nasz powszedni. Ale dziś to również czas, w którym nie sposób uciec od nieodparcie narzucającej się refleksji. Aby ten chleb mógł powstać potrzebny był rolnik, młynarz i piekarz. Potrzebna była ich solidarna, zgodna współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu - bochenka chleba na każdym polskim stole. O tej wielkiej sile sprawczej zgody i o konieczności rozwijania umiejętności jednoczenia się w sprawach najważniejszych nam Polakom, z całym bagażem naszej historii, wspaniałej ale i tragicznej, nie wolno nigdy zapomnieć !

Dzisiejsze święto to piękna ludowa tradycja, przekazywana od wieków, z pokolenia na pokolenie. Podobnie jak wiara, przywiązanie do ojczystej ziemi, szacunek do pracy, poczucie odpowiedzialności wobec rodaków. To również okazja, aby za to wszystko przed polskim rolnikiem z wdzięcznością i szacunkiem pochylić głowę.

Ten rok dla pracujących na roli w gminie Skrzyszów nie należał do najłatwiejszych, głównie ze względu na przeciwności natury pogodowej. Ostatecznie jednak zebrany plon wynagradza rolniczy trud oraz rekompensuje stracone nerwy z powodu poczucia niepewności i bezsilności wobec potęgi natury. Dzięki temu możemy dziś wspólnie radować się z uzyskanych zbiorów.

Warto przy okazji dzisiejszego święta przypomnieć, że struktura społeczna polskiej wsi ulega stałym zmianom. W naszych miejscowościach przybywa osób zatrudnionych poza rolnictwem. Część z nich prowadzi własny biznes na terenie gminy, dla innych, nasza gmina to miejsce zamieszkania, gdzie warto się osiedlić, wiążąc z nią na lata losy swoje oraz najbliższych. Wszystkie te grupy żyją w swoistej symbiozie, tworząc rodzaj systemu naczyń połączonych, w którym każdy jest ważny, każdy potrzebny, każdy ma swoje miejsce. Wszyscy też rozumieją i akceptują fakt, że gmina Skrzyszów jest gminą wiejską, w której rolnictwo wciąż zajmuje poczesne miejsce.

Szanowni Państwo !

Nasza dzisiejsza obecność w Pogórskiej Woli ma wymiar szczególny. Są nim obchody Jubileuszu 600-lecia tej miejscowości. W ciągu tych 600 lat Pogórska Wola z niewielkiej osady przekształciła się w jedno z największych sołectw w gminie. Wiele wydarzeń w jej przeszłości jest nierozłącznie związane z historią Polski i zmiennymi kolejami losu naszej Ojczyzny. Znajdujemy jednak również w jej dziejach karty niepospolite i niepowtarzalne, jak np. przeniesienie kościoła parafialnego o kilometr na miejsce, na którym stoi do dziś. Atutami Pogórskiej Woli są piękne krajobrazy, obecność lasów, korzystne warunki komunikacyjne. Ale największym jej atutem są ludzie. Miejscowość ta zawsze miała też szczęście do prawdziwych społeczników. Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu był możliwy stały rozwój i awans cywilizacyjny miejscowości.

Drodzy mieszkańcy Pogórskiej Woli !

Kiedy obejmowałem stanowisko Wójta Gminy Skrzyszów obiecałem równe traktowanie wszystkich miejscowości i stawianie na zrównoważony rozwój całej gminy. Wspominając Pogórską Wolę z tamtego okresu i spoglądając na tę dzisiejszą myślę, że słowa udało się dotrzymać. Suma wszystkich zrealizowanych w tym czasie w Pogórskiej Woli inwestycji zamyka się w kwocie ok. 26 mln. Na drogi i chodniki wyasygnowaliśmy ok. 8 mln złotych, na ich odwodnienie ponad 3,5 mln złotych. Kanalizacja i wodociągi to inwestycje warte ponad 10 mln złotych. Modernizacja i rozbudowa remizy OSP kosztowały prawie 2 mln złotych, a budowa Orlika kolejny milion. Odnowa centrum wsi pochłonęła 650 tys złotych, a termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 750 tys złotych. Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom poprawił się nie tylko wygląd miejscowości ale przede wszystkim jakość życia w niej. A przecież nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Sporo pracy jeszcze przed nami!

W tym miejscu nie sposób nie wymienić osób, bez których realizacja tych wszystkich naszych planów nie byłaby możliwa. Wiele środków, liczonych w milionach, zawdzięczamy, zawsze gotowemu do pomocy i chętnemu do współpracy w każdej sprawie, na której mogłaby skorzystać nie tylko gmina Skrzyszów, lokalnemu patriocie, Panu Romanowi Ciepieli, wówczas Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, obecnie Prezydentowi Miasta Tarnowa. Nie mniej ciepłe wyrazy wdzięczności kieruję do Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa, za jego zaangażowanie i wkład w rozwój naszej gminy z nadzieją na dalszą owocną współpracę. Dziękuję również Pani poseł Urszuli Augustyn za jej niecenioną pomoc w zdobyciu środków na wykonanie ciągów pieszo - rowerowych przy drodze krajowej 94. Korzystając z okazji, dziękując za przybycie Wicewojewodzie Małopolskiemu Panu Józefowi Gawronowi, pragnę wyrazić nadzieję, że dzisiejsza Pana obecność jest obiecującą wróżbą odnośnie naszej przyszłej współpracy na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Drodzy Rolnicy!

Życzę Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności. Życzę sił i wytrwałości, tak niezbędnych w pracy na roli. Życzę też, aby w następnym roku aura była bardziej łaskawa i oby przełożyło się to na jeszcze obfitszy plon.

Dziękuję twórcom wspaniałych wieńców dożynkowych za poświęcony czas i Waszą pracę włożoną w ich przygotowanie oraz za kultywowanie tej pięknej dożynkowej tradycji.

Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości oraz wszystkim tu obecnym za udział w niej i wspólne z nami dożynkowe świętowanie.

Niech zebrany plon, będzie powodem do radosnej, beztroskiej i niezapomnianej zabawy!


 
Więcej artykułów…