Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 541 844

Blog

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja.

Położenie Polski takowe było, że każdy niemal bez różnicy godził się na to, że chociażby kosztem niejakiego krwi przelewu, musiało przyjść do reformy jej konstytucji(…)Król bez władzy, szlachta bez zgody i karności, lud bez rzemiosł, przemysłu, handlu i wolności, bezrząd na wewnątrz, bezbronność na zewnątrz, brak skutecznej siły zbrojnej, a za to przemoc obca, gospodarująca po swojej woli w ogołoconym kraju. (…)Ale jakimi środkami bezład ten został usunięty! Wobec tej zmiany, cnota ani się sromać, ani cierpieć nie ma powodu, raczej tylko radować się i chlubić. Jak dotąd, jest to niezawodnie najczystsze dobrodziejstwo, jakie kiedykolwiek ludzkość spotkało(…) Wszystko dokonane z rozsądkiem, miarą, jednostajnością i tajemnicą nigdy nie widzianą, a chlubny ten spisek, działający jedynie na korzyść najpierwszych, najdroższych praw ludzkości.

Szanowni Goście ! Drodzy Mieszkańcy Gminy Skrzyszów !

To wyjątkowa w historii rzadkość, aby polska myśl polityczna zyskiwała tak wielkie uznanie za granicą. Autorem tych słów bowiem nie jest syn naszego narodu, lecz Anglik,  Edmund Burke, jeden z najwybitniejszych myślicieli konserwatywnych osiemnastego wieku, a odnoszą się one do Konstytucji 3 Maja, uchwalonej przez Sejm Wielki 227 lat temu. Ten cytat pokazuje nam wielkie znaczenie uchwalenia Ustawy Rządowej w 1791r. i dowodzi mądrości jej twórców, ich patriotyzmu, dojrzałości politycznej i gotowości do przedkładania spraw Ojczyzny ponad indywidualne interesy różnych grup społecznych, czy stronnictw. Te wydarzenia, których rocznicę dziś świętujemy, to zarazem nauka dla przyszłych pokoleń, jak pokojowo osiągać porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach.

Niestety silne, nowoczesne państwo polskie nie mieściło się w planach Katarzyny II i Fryderyka II, w efekcie czego, ta pierwsza w Europie  ustawa zasadnicza okazała się być, cytując jej współtwórców Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja,  "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Ale tak wiekopomne dzieło, mimo starań zaborców, nie mogło skończyć i nie skończyło, jako wyłącznie element przeszłości. Stało się punktem zwrotnym  w naszych dziejach, od którego zaczęło się nowoczesne myślenie o państwowości, drogowskazem dla wielu pokoleń walczących o wolną Polskę, wzorem do naśladowania dla potomnych. Konstytucja 3 Maja była siewem, który wydał wspaniały plon. Wolną i niepodległą Polskę !

Drodzy zebrani !

Nie sposób dziś uciec od pytania, czym dla nas, żyjących w 2018 roku jest Konstytucja 3 Maja. Na pewno bardzo ważnym elementem naszej zbiorowej narodowej pamięci. Ale nie tylko. To również wielka lekcja patriotyzmu i nieustająco z tej lekcji płynące zadanie , z którym musi się mierzyć każda kolejna generacja Polaków, podlegające surowej ocenie przez Boga, historię i następne pokolenia. To obowiązek przekazania potomnym Ojczyzny, z której można być dumnym, Ojczyzny, w której wszyscy są równi wobec prawa, opartego na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, mającego pierwszeństwo przed polityką. Ojczyzny nowoczesnej, silnej i dostatniej. Ojczyzny szanowanej na arenie międzynarodowej.  I tu pojawia się kolejne pytanie?  Co każdy z nas powinien zrobić , abyśmy jako naród sprostali temu zadaniu?  Jak dziś można wyrazić swój patriotyzm?  Warto w takich chwilach odwołać się  do autorytetów , a najlepiej do największego dla współczesnych Polaków autorytetu moralnego, Świętego Jana Pawła II, który w encyklice „Laborem exercens” nauczał:

Praca jest (…) powinnością, czyli obowiązkiem człowieka i to w wielorakim tego słowa znaczeniu. Człowiek powinien pracować zarówno ze względu na nakaz Stwórcy, jak też ze względu na swoje własne człowieczeństwo, którego utrzymanie i rozwój domaga się pracy. Powinien człowiek pracować ze względu na bliźnich, zwłaszcza ze względu na swoją rodzinę, ale także ze względu na społeczeństwo, do którego należy, na naród, którego jest synem czy córką, ze względu na całą rodzinę ludzką, której jest członkiem, będąc dziedzicem pracy pokoleń, a zarazem współtwórcą przyszłości tych, którzy po nim nastaną w kolei dziejów. To wszystko składa się na szeroko pojętą moralną powinność pracy.

A zatem odpowiedź brzmi - Polska potrzebuje dziś przede wszystkim naszej pracy.  Polska potrzebuje dzisiaj także, i to w równej mierze, szacunku do pracy, płynącego z przekonania,że jest ona jedynym środkiem poprawy własnego losu i podstawową miarą wartości człowieka. Tylko społeczeństwo wychowane w duchu etosu pracy jest w stanie przetrwać dziejowe zawirowania i budować swoją przyszłość jako wolny i niepodległy naród. I nie istnieje w tej kwestii żadna alternatywa,  a jakiekolwiek próby ulegania pokusie szukania dróg na skróty to pęd ku nieuchronnej katastrofie!

Szanowni Państwo!

Gdy ogłoszono uchwalenie Konstytucji 3 Maja na ulicach zapanowała powszechna euforia. Wzorem naszych przodków i my świętujmy dziś radośnie rocznicę tego wielkiego w naszych dziejach wydarzenia. A na co dzień pamiętajmy o naszym wielkim wspólnym obowiązku, któremu na imię Polska, troszcząc się o nią najlepiej, jak potrafimy. Jesteśmy to winni zarówno tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków dla Ojczyzny poświęcali swoje życie jak i naszym dzieciom, wnukom i kolejnym pokoleniom

Wiwat Konstytucja 3 Maja ! Wiwat Najjaśniejsza Rzeczypospolita ! Wiwat wszystkie stany !


 

Jest bezpieczniej

Wydaje się , że zupełnie niedawno witaliśmy Nowy Rok, szykowaliśmy się do VIII Koncertu Charytatywnego, przeżywaliśmy Wielkanoc, a tu już coraz bliżej majowy weekend. To dowód jak nieubłaganie i nieprzerwanie biegnie czas. Nie możemy go zatrzymać, ale możemy zrobić wiele, aby mijające chwile nie były czasem straconym.  Tak właśnie staramy się postępować w naszej gminie, planując i realizując poszczególne zadania, których zakres jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim również  działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w różnych jego aspektach.

Niedawno mogliśmy się zapoznać z przygotowaną przez Policję „Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Skrzyszów w roku 2017” . Wnioski płynące z lektury tego opracowania dają prawo do satysfakcji, naszym stróżom prawa oraz wszystkim mieszkańcom.

To, co warto podkreślić, to spadek ogólnej liczby przestępstw, w  porównaniu z rokiem 2016. Należy jednak ku przestrodze zaznaczyć, że największy ich odsetek to oszustwa internetowe. W świetle działań podnoszących bezpieczeństwo szczególne znaczenie ma zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, odnoszących się zarówno do wypadków drogowych, jak i kolizji. W porównywanych okresach mniej było także zabitych i rannych ofiar wypadków , czyli mniej ludzkich tragedii. Zmniejszyła się też liczba kierowców, zasiadających za kierownicą w stanie nietrzeźwym. Te dane potwierdzają słuszność naszych inwestycji w infrastrukturę drogową, w oświetlenie ulic, w ciągi piesze i rowerowe, a także działań propagujących właściwe i odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego wśród naszych mieszkańców, począwszy już od dzieci w przedszkolach.

W tym kontekście warto wspomnieć o kolejnych dużych inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo drogowe. Już niedługo będzie można z Tarnowa do Zalasowej dotrzeć chodnikiem z kostki brukowej. Podobnie między Łękawicą a Łękawką, czy wzdłuż drogi krajowej nr 94. A to przecież nie koniec naszych działań w tym zakresie. Tylko w tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy prawie 1,4 mln złotych na inwestycje chodnikowe, dzięki którym przybędzie ich ponad 1,5 kilometra !

>Konkluzja jest więc taka, że  możemy, z roku na rok, czuć się w naszych miejscowościach, pod wieloma względami, bezpieczniej. Pamiętajmy jednak o tym, że stan bezpieczeństwa zależy od każdego z nas. Od wychowania dzieci i młodzieży, od przestrzegania obowiązującego prawa, od braku przyzwolenia na aspołeczne zachowania, od stałej czujności i wzajemnej solidarności, zniechęcających potencjalnych sprawców przestępstw. Dbanie o bezpieczeństwo to konieczność nieustannego wysiłku całej naszej wspólnoty. Tylko wtedy będziemy mogli nie tylko utrzymać aktualny jego poziom, ale nawet próbować czynić naszą małą ojczyznę coraz bardziej bezpieczną i przyjazną dla mieszkańców


 

Wiosenne wyzwania

Pierwsza połowa marca to okres, kiedy w kalendarzu mamy jeszcze zimę, ale w powietrzu czuć już coraz wyraźniej wiosnę, porę roku, która, jak żadna, przepełniona jest optymizmem i nadzieją. To czas, gdy życiodajne słońce coraz wyżej wędruje po nieboskłonie i coraz dłużej ogrzewa spragniony ciepła jego promieni świat. Czas, gdy rodzi się nowe życie, a przyroda budzi się z zimowego letargu. A ponieważ jesteśmy nieodłączną częścią natury, wiosna wpływa również na nas, wyrywając z zimowego marazmu nasze organizmy, dostarczając życiowej energii, skłania nas do podejmowania nowych wyzwań i poszukiwania obszarów aktywności, gdzie tę energię można spożytkować. Jednym z nich jest sport. To idealny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, poprawę, przez wielu z nas, po zimie kondycji i sylwetki, a wszystko to z korzyścią dla wartości bezcennej, dla naszego zdrowia.

Zawsze cieszy mnie widok, gdy z nadejściem dłuższych i cieplejszych dni zapełniają się nasze Orliki, boiska sportowe czy ścieżki rowerowe, ponieważ nie mam wątpliwości, że zdrowie jednostek przekłada się na kondycję całego społeczeństwa, a przy okazji wpływa na stan finansów publicznych. Poza tym sport, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, pełni jeszcze inną ważną rolę. Wpaja prozdrowotne nawyki, wpływa na prawidłowy rozwój młodego organizmu oraz uczy, jak w sposób pożyteczny spędzić wolny czas. Wychodząc z założenia, że każda złotówka wydana na upowszechnianie aktywności fizycznej, to, oprócz wielu niematerialnych profitów, również wymierna korzyść dla budżetu, czyli nas wszystkich, w naszej gminie staramy się wspierać, na miarę naszych możliwości, sport w różnych jego formach. Właśnie niedawno przekazaliśmy kolejne środki klubom sportowym. Otrzymały 219 000 tysięcy złotych. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie obiektów i zakup sprzętu sportowego. Trafiły, miedzy innymi, do naszych piłkarzy, szczypiornistów oraz tenisistów stołowych.

Pierwsza połowa marca to również Święto Kobiet. Cokolwiek by napisać, czy powiedzieć nie sposób oddać w pełni tego kim są dla nas najbliższe naszym sercom kobiety i ile wnoszą do naszego życia. Możemy im tylko za to wszystko złożyć wyrazy szacunku i wdzięczności. Bez Was Drogie Panie świat byłby smutny, bezbarwny i pozbawiony sensu. Dziękujemy Wam za to, że z nami jesteście!


 

Pieniądze szczęścia nie dają, ale…

Pieniądze szczęścia nie dają. Któż z nas nie zna tego powiedzenia? Jest w nim sporo prawdy. Jeśli jednak spojrzeć na pieniądze, nie jak na cel sam w sobie, ale jak na środek, to można z ich pomocą zrobić wiele pożytecznych i dobrych rzeczy. W naszej gminie na ten wynalazek Fenicjan patrzymy właśnie przez pryzmat ich użyteczności w ulepszaniu otaczającej rzeczywistości. Z pewnością w tym kontekście należy wymienić inwestycje. To u nas niekończąca się historia. Kiedy jedne plany zaczynają być realizowane, już myślimy o kolejnych. Jednym z czynników motywujących do podjęcia kolejnych wyzwań jest spojrzenie wstecz i podsumowanie dokonań w tym zakresie, w okresie np. minionego roku. A ponieważ materiału do analizy jest naprawdę sporo przytoczę tylko po kilka przykładów realizowanych w 2017 roku projektów w sołectwach gminy Skrzyszów.

Ładna

Wykonaliśmy dokumentację na odwodnienie terenów wzdłuż drogi gminnej od szkoły do II Średzin oraz cmentarza. Koszt -<23 tys. złotych. Blisko 75 tys. złotych przeznaczyliśmy na utrzymanie dróg (w tym zakup kruszywa) oraz 150 tys. na położenie 400 m nowego asfaltu na drogach: 200571k, „Na Tomasiewicza” i „Na Grochólskiego”. Niezwykle ważną i potrzebną inwestycją była realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ponad dwóch kilometrów chodnika i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej 94 g. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jaki wpływ ma to przedsięwzięcie na poprawę bezpieczeństwa. Prace dotyczyły także remontu drogi serwisowej, nawierzchni istniejących zjazdów, budowy przepustów, kanału technologicznego oraz przebudowy sieci teletechnicznej i wykonania dwóch nowych zatok autobusowych, a ich wartość zamknęła się kwotą 4,112 mln zł. Ponadto dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładnej, w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2017, za ponad 6,3 tys. zł zakupiono defibrylator, urządzenie ratujące ludzkie życie.

Łękawica

Kolejne bezpieczniejsze dla uczestników ruchu drogowego sołectwo. Stało się to za sprawą czwartego etapu budowy chodnika o długości 176 m i szerokości 1,5 metra, w kierunku Łękawki na który przeznaczyliśmy 113 tys. zł. Na 6 odcinkach dróg:„Na Kruczka”, „Budzikówki”, „Za remizą”, na dz. nr 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4”, na dz. nr 1668 i na dz. nr 2197 za kwotę 237 tyś. zł położono 1230 m nowej nakładki asfaltowej, która wydatnie poprawi komfort jazdy użytkowników. Wykonaliśmy również dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dróg „Na Byka” oraz „Na Smółkę” za kwotę 20,1 tys. zł. Oprócz tego zakupiliśmy grunty pod infrastrukturę oraz drogi za 9,5 tys. zł. Wciąż czynimy starania związane z budową boiska sportowego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej. Trwają prace nad wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Planujemy stworzenie kompleksu złożonego z siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, wielofunkcyjnego boiska sportowego, parkingów wraz z oświetleniem ulicznym i budowę drogi dojazdowej również z oświetleniem.

Pogórska Wola

Ostatnie dwanaście miesięcy to także czas intensywnych prac w tym sołectwie. Kontynuowaliśmy realizację kolejnych etapów rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w  przysiółku Poskle. To największa inwestycja, która jest realizowana w ostatnich latach. Wartość kontraktu wynosi 5,225 mln zł, a roboty będą trwały do maja 2019 r. Ponadto, z czego się bardzo cieszę, zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej "Pogórz". Nową wyremontowaną drogą można teraz przejechać od drogi krajowej do granicy z Ładną w przysiółku Pogórz. Inwestycja ta budziła spore emocje, ale jak czas pokazał obawy niektórych mieszkańców były nieuzasadnione. Warto było uzbroić się w cierpliwość, żeby teraz cieszyć się bardzo dobrą, bezpieczną drogą. Wykonaliśmy dokumentację odbudowy drogi gminnej „Osiedle 1. Wybudowaliśmy oświetlenie uliczne o długości 227 m przy drodze powiatowej. Przeprowadziliśmy modernizacje drogi dojazdowej do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za około 50 tys. zł. Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu w OSP wyniosły ponad 5 tys. zł

Skrzyszów

Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w tej miejscowości jest budowa żłobka i przedszkola. W tej sprawie poczyniliśmy kolejne ważne kroki. Za kwotę 145,8 tys. zł. powstała koncepcja oraz kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy segmentu C Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem okolicy. Kontynuowaliśmy prace prowadzące do poprawy stanu dróg. Została położona nawierzchnia asfaltowa na drodze "Bieniówki" na odcinku od Pani Depukat do Pani Sysło, na drodze „Na Hoima”, „Na Kruk” oraz na dz. nr 512/5 oraz 512/10. Łącznie położono 1085 m asfaltu za łączną kwotę 231 tyś. zł. Przebudowaliśmy wejścia do hali sportowej przy ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz powstał projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Skrzyszowie. Koszt tych prac to blisko 138,4 tys. zł.

Warto również wspomnieć, że na utrzymanie, remont, wyposażenie oraz pomoce naukowe ZSP nr1 i Gimnazjum w Skrzyszowie przekazaliśmy ponad. 164 tys. zł. Szkoła Podstawowa nr 2 na ten cel otrzymała blisko 55. tys. zł, a przedszkole blisko 132 tys. zł.

Szynwałd

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 2 na Rodzinny Dom Pomocy Społecznej z mieszkaniami chronionymi. Wniosek przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i finansową stanowiące wstępny etap realizacji tej ważnej inwestycji. Wykonaliśmy kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej drogi na „Czekaja”. Asfalt został również położony na drodze nr 203656k o długości 190 m za kwotę 44,1 tys. zł (w tym 26,8 tys. zł. z Funduszu Sołeckiego) oraz o długości 200 m na drodze „Mąciorówki”. Amatorzy dwóch kółek mogą się cieszyć się z wybudowanego piątego już etapu ścieżki rowerowej. Tym razem jest to odcinek o długości 640 metrów. Wiele zadań wykonaliśmy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w tej miejscowości. Sfinalizowaliśmy prace dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w przysiółku Paproć oraz rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przysiółku Świniogóra. Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 86 budynków mieszkalnych oraz przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej. Prace potrwają do II kwartału 2019 r. Koszt inwestycji to prawie 3,267 mln zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie prawie 2 mln zł ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkie inwestycje, o których piszę, co można łatwo sprawdzić, stanowią spełnienie zobowiązań wyborczych na lata 2014-2018. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że większość z nich została już zrealizowana.

A wracając do pieniędzy i czynienia z ich pomocą dobra… 330 204,38zł - ta imponująca kwota to efekt naszych wszystkich koncertów charytatywnych, a zarazem powód do dumy. Dzięki tym pieniądzom pomogliśmy 36 potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, w zdecydowanej większości dzieciom, z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi ! To wielki dar serca za który serdecznie dziękuję. Przy okazji warto dodać, że na ostatnim koncercie uzyskaliśmy 61 042,64 zł co oznacza, że mogliśmy realnie pomóc kolejnym sześciu osobom.


 

Drogi, drogą do sukcesu

Pomyślność i rozkwit każdej małej ojczyzny zależy od wielu czynników, jak lokalizacja, zaangażowanie lokalnej społeczności, interesujące oferty, trafiające w potrzeby przyszłych mieszkańców, bądź inwestorów. To wszystko jednak nie wystarczy, jeśli zabraknie odpowiednich rozwiązań logistycznych, czyli systemu dróg, łączących w jeden organizm dany obszar, podobnie jak system naczyń krwionośnych integruje ze sobą poszczególne komórki i tkanki w idealnie funkcjonującą całość. Sieć drogowa, o odpowiedniej gęstości i jakości, jest kluczem do rozwoju aktywności w tak ważnych sferach ludzkiej działalności, jak transport, osadnictwo, czy inwestycje. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli napiszę, że pierwsze pytanie, zadawane przez przedsiębiorców, zainteresowanych realizacją swoich projektów na danym terenie, dotyczy zawsze właśnie stanu dróg. Dlatego obecne władze gminy, od samego początku, aktywnie angażują siły i środki w stałe rozwijanie istniejącej sieci dróg gminnych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że aktywność na tym polu obejmuje szerokie spectrum czynności, problemów czy koniecznych procedur.

To przede wszystkim bieżące utrzymanie właściwego stanu dróg. W tej dziedzinie sporo nam się udało przez ostatnie lata zrobić. Zaangażowanie i profesjonalizm pracowników naszego urzędu gminy znalazły potwierdzenie w dotacjach, które szerokim strumieniem trafiły do naszego budżetu. Dzięki nim możemy się cieszyć nowymi nawierzchniami, szerszymi, a zarazem, co warto również podkreślić, bezpieczniejszymi drogami. Doskonałym przykładem jest droga na Pogórz w Pogórskiej Woli, a to przecież tylko jeden z licznych elementów w układance, jaką stanowią nasze gminne drogi.

Ale zarządzanie gminną siecią dróg to nie tylko dbanie o ich aktualny stan, czyli jakość. To również stałe zwiększanie ich ilości, z czym wiążą się skomplikowane procedury wykupu oraz regulacji stanu prawnego dróg. Również w tej kwestii mamy się czym pochwalić. A są to kwestie chyba najtrudniejsze i rodzące najwięcej problemów. Szczególnie, gdy sprawa dotyczy przejmowania prywatnej drogi na gminny stan. Niełatwo jest często sprostać oczekiwaniom dotychczasowych właścicieli. Wymaga to benedyktyńskiej cierpliwości podczas negocjacji. Rozmowy zwykle bywają długie i trudne. Ostatecznie udaje się jednak zrealizować większość naszych planów, co jest dowodem, że obie strony są zadowolone z wyników transakcji kupna i sprzedaży. W latach 2015-17 za kwotę 651 tysięcy zakupiliśmy przeszło 1,5 hektara gruntów, dzięki którym mogliśmy poprawić naszą infrastrukturą drogową. Wykonano 26 podziałów pod poszerzenie dróg. Koszty w wysokości 929 tysięcy ponieśliśmy na ustalenie i uporządkowanie stanu prawnego części terenów. W samym tylko 2017 r. podpisane zostały 33 akty notarialne dotyczące nabycia nieruchomości na własność gminy.

Warto nadmienić, że gmina przejmuje również drogi, dotąd nie posiadające właścicieli. To dodatkowe obciążenie dla gminnej kasy. Z chwilą ich przejęcia odpowiedzialność za ich utrzymanie spada na budżet gminy. Nie odżegnujemy się jednak od tych wydatków, jesteśmy świadomi idących za tym korzyści dla mieszkańców. Zapewnienie działkom dostępu do drogi publicznej eliminuje ryzyko odmowy udzielenia pozwolenia na budowę zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i dla przedsiębiorców oraz umożliwia podziały nieruchomości co skutkuje wzrostem ich wartości i pomaga racjonalnie je zagospodarować. Ponadto przejęcie dróg przez gminę daje możliwość pozyskiwania dotacji na ich modernizację spoza naszego budżetu, co pozawala na zdecydowanie szerszy zakres działania. W 2017 r. uregulowaliśmy stan prawny prawie 18km dróg o powierzchni ponad 7 ha. Czynimy to z poczuciem misji, dla wspólnego dobra całej gminnej społeczności, mając świadomość, że jeszcze sporo wyzwań przed nami.


 
Więcej artykułów…