Blog

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie.


Witaj maj, trzeci maj,

U Polaków błogi raj.

 

 

Szanowni Państwo !

Tak wspominał tamten majowy ranek 3 maja 1791 roku uczestnik powstania listopadowego Rajnold Suchodolski w znanej dziś każdemu Polakowi pieśni patriotycznej. Od powstania listopadowego przeminęło wiele pokoleń, wiele burz dziejowych przetoczyło się nad naszą ziemią ojczystą, ale Polacy wciąż niezmiennie spotykają się, aby uczcić rocznicę wielkiego wydarzenia, będącego zwieńczeniem obrad Sejmu Wielkiego - Konstytucję 3 Maja.

To potwierdzenie prawdziwości tezy wybitnego historyka, kawalera Orderu Orła Białego prof. Henryka Samsonowicza, że był to akt stanowiący ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może, którego zdaniem Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

Doniosłość tego wydarzenia dostrzegał także św. Jan Paweł II , który w dniu 3 maja nauczał: Ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami. Wypada, abyśmy w dniu dzisiejszym oddali hołd im wszystkim.

Konstytucja 3 Maja, będąca dowodem mądrości jej twórców, umiłowania Ojczyzny, dojrzałości politycznej i gotowości do przedkładania spraw publicznych ponad indywidualne interesy różnych grup społecznych, czy stronnictw nie powinna być dla nas tylko ważnym epizodem naszych dziejów. Powinna być wciąż żywą lekcją patriotyzmu i odpowiedzialności za losy narodu, testamentem, którego realizacja jest zaszczytnym obowiązkiem żyjących współcześnie Polaków.

Nowoczesny patriotyzm to wiedza, praca i szacunek. Żyjący w XVI wieku Hetman Jan Zamoyski wypowiedział ponadczasowe zdanie –Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Historia niejednokrotnie udowodniła jego prawdziwość. Inny, żyjący dwa wieki później, wielki Polak Stanisław Staszic przypominał, że pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym. Wszyscy znamy też stare polskie przysłowie, że bez pracy nie ma kołaczy.

Polska nie żąda dziś od nas daniny krwi. Polska potrzebuje dziś naszej pracy. Ale Polska potrzebuje dzisiaj także, i to w równej mierze, szacunku do pracy, płynącego z przekonania, że jest ona jedynym środkiem poprawy własnego losu i podstawową miarą wartości człowieka. Tylko społeczeństwo wychowane w duchu etosu pracy jest w stanie przetrwać dziejowe zawirowania i budować swoją przyszłość jako wolny i niepodległy naród. I nie istnieje w tej kwestii alternatywa, a jakiekolwiek próby ulegania pokusie szukania dróg na skróty to droga ku zatraceniu.

Drodzy Zebrani !

W tym roku pierwsze dni maja to dni wyjątkowe. Czcimy dziś rocznicę Konstytucji 3 Maja, wczoraj świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a dwa dni temu obchodziliśmy 15 Rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Te dwa odległe w czasie wydarzenie są sobie jednak bardzo bliskie. Pamiętajmy, że Ustawa Rządowa z 3 Maja stawiała Rzeczypospolitą w pierwszym rządzie oświeconych państw, będąc pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie. A zatem byliśmy wzorem dla innych nacji, pionierami nowoczesnych rozwiązań ustrojowych, promujących wartości stanowiące fundamenty dzisiejszej wspólnej Europy, jak demokracja, trójpodział władzy, tolerancja, współodpowiedzialność obywateli za losy państwa. Z dumą świętujmy więc dziś radośnie rocznicę tego wielkiego wydarzenia, na co dzień pamiętając o naszym wielkim wspólnym obowiązku, któremu na imię Polska.

Wiwat Konstytucja 3 Maja! Wiwat Najjaśniejsza Rzeczypospolita! Wiwat Zjednoczona Europa!

 

 


 

Bezcenna lekcja miłości do Ojczyzny

 

Nie urodziliśmy się dla siebie, lecz dla naszej ojczyzny.

Platon

Historia Polski to chwile chwały, wspaniałych zwycięstw, dziedzictwo napawające dumą, a zarazem gorzki smak porażki, kajdany niewoli, dramatyczne losy całych pokoleń. To dzieje dzielnego narodu, któremu przyszło żyć nad Wisłą i który, pomimo przeciwności losu, dzięki przywiązaniu do ziemi ojców, do wiary przodków i do tradycji wciąż trwa w tym samym miejscu od ponad tysiąca lat.

Jednym z najbardziej tragicznych epizodów tej historii jest okres II wojny światowej. Dwa zbrodnicze, totalitarne systemy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, zanim starły się w śmiertelnym boju, zawiązały potajemne przymierze, którego jednym z celów było wymazanie Polski z mapy świata. Zdradziecko wbity 17 września 1939 roku nóż w plecy II Rzeczypospolitej, zmagającej się z niemiecką nawałnicą, zakończył jej krótki, niespełna dwudziestoletni żywot, będąc początkiem gehenny dla jej obywateli po obu strony linii granicznej, wyznaczonej paktem Ribbentrop – Mołotow. Niemieckie obozy koncentracyjne, akcje pacyfikacyjne, katownie, łapanki, masowe egzekucje, sowieckie łagry, deportacje, czystki etniczne, głód stały się udziałem i elementem codzienności dla milionów naszych rodaków.

Ale nie złamało to ducha narodu. Polacy stanęli do walki za Tę, co nie zginęła – w kraju i na wielu frontach całego świata. Chichot Historii sprawił, że kiedy alianci świętowali Dzień Zwycięstwa, Polaków wepchnięto do strefy oddzielonej od wolnego świata na wiele długich lat żelazną sowiecką kurtyną.

O losach ludzi, którzy doświadczyli traumy Golgoty Wschodu od lat przypomina słowem mówionym i pisanym mieszkanka naszej gminy, nauczycielka i była dyrektor szkoły w Skrzyszowie, Pani Elżbieta Stepska-Kot. To wielka patriotka, naznaczona brzmieniem tragicznej  przeszłości, a jednocześnie osoba pełna pogody ducha, pedagog oddany bezwarunkowo swojemu zawodowemu powołaniu. Jej ojciec, policjant, został aresztowany przez Sowietów i zamordowany w Twerze. Jako dziecko została wywieziona z matką i siostrą do Kazachstanu, gdzie przeżyła sześć bardzo ciężkich lat. Do Polski wróciła w 1946 roku.

Czujemy się dumni, że jako organ administracji samorządowej, działający z woli i dla dobra obywateli, możemy wydać kolejne opracowanie autorstwa Pani Elżbiety, zawierające jej wspomnienia i poezje.

To bezcenna lekcja miłości do swojej Ojczyzny oraz wspaniały przykład, jak będąc zmuszonym do życia w nieludzkim systemie, zachować człowieczeństwo.

Gorąco zachęcam do lektury wspomnień i wierszy Pani Elżbiety Stepskiej-Kot z przekonaniem, że będzie to nie tylko źródłem literackich uniesień i wzruszeń, ale skłoni również Czytelnika do refleksji nad sprawami dla człowieka najważniejszymi.

 

 


 

Stalowe zdrowie

Zamieszczając poprzedni wpis na blogu szykowałem się do operacji usunięcia migdałków i koniecznego okresu rekonwalescencji pooperacyjnej, wyrażając nadzieję, że ten przebiegnie bez powikłań i wkrótce wrócę do swoich obowiązków w naszym Urzędzie Gminy. Tak też się stało i od zeszłego tygodnia pełen sił i zapału znów jestem do Państwa dyspozycji.

W tym miejscu pragnę podziękować za najwyższej jakości opiekę medyczną lekarzom i pielęgniarkom Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, dzięki której tak szybko mogłem wrócić do zdrowia. Za sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy w Skrzyszowie podczas mojej nieobecności dziękuję wszystkim moim współpracownikom, a szczególnie Pani Sekretarz Gminy Cecylii Andrusiewicz, która w tym czasie przejęła dodatkowo większość moich obowiązków. Bardzo dziękuję również wszystkim radnym i sołtysom za czuwanie nad sprawami mieszkańców a zwłaszcza jej przewodniczącemu Panu Marcinowi Trybie za koordynację i zaangażowanie.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a dla każdego chorego olbrzymie znaczenie mają słowa wsparcia i otuchy w trudnych dla niego chwilach. Dziękuję wszystkim, którzy w gąszczu codziennych spraw i obowiązków znaleźli chwilę aby podzielić się ze mną miłym słowem, życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, dodać motywacji w zmaganiach z bólem i rygorem postępowania pooperacyjnego.

Przy okazji zachęcam również Państwa do traktowania spraw zdrowotnych jako priorytetowych i nie odkładania ich na półkę. W tych kwestiach powinniśmy się kierować zasadą, co masz zrobić dzisiaj nie odwlekaj tego i zrób to natychmiast. Mam nadzieję, że okres nawracających infekcji gardła mam już za sobą i od tej pory bez przerw na ich leczenie będę mógł wypełniać, najlepiej jak potrafię, swoje obowiązki na stanowisku Wójta Giny Skrzyszów.

 

 

 


 

Inwestycje, ranking i inne

Kiedy wykonujesz jakąś pracę, podchodzisz do niej z sercem i starasz się wypełniać swoje obowiązki najlepiej, jak potrafisz, ważne jest dla ciebie, jakie efekty Twojego wysiłku widzą i oceniają inni. W systemie demokratycznym wymierne narzędzie weryfikacji działań samorządu lokalnego stanowią wybory samorządowe. Ich wyniki są dla mnie i moich współpracowników najlepszym dowodem słuszności podejmowanych decyzji i pozytywnej oceny ich rezultatów przez naszą lokalną społeczność, stanowiąc jednocześnie ogromny zastrzyk motywacyjny do dalszej aktywności.

Jednak nie tylko wyborcy oceniają pracę samorządowców. Nasze działania podlegają również obiektywnej ocenie w różnego rodzaju rankingach, prowadzonych przez poważne instytucje. Właśnie ukazał się raport Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający ocenę wykorzystania środków unijnych w ramach polityki spójności do połowy ubiegłego roku we wszystkich …

2478 gminach w Polsce.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy, czy miasta w perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Ranking otwiera Warszawa z kwotą prawie 17 mld zł, a zamykają gminy Dąbrowice i Oporów, gdzie wartość realizowanych projektów wyniosła zaledwie 22 666 zł. Gmina Skrzyszów w tym zestawieniu znalazła się na …

76 miejscu!

Według danych GUS w badanym okresie czasowym pozyskaliśmy

314 372 457 zł!

To ogromny sukces, zważywszy, że…

to najlepszy wynik wśród gmin wiejskich nie tylko w powiecie, ale i w województwie!

Miejsca przed nami, w zdecydowanej większości, zajęły miasta, których liczba mieszkańców wielokrotnie przekracza liczbę mieszkańców naszej gminy! Ten wspaniały wynik to powód do dumy dla całej naszej wspólnoty. Wszystkim, którzy dołożyli do niego swoją, choćby małą, cegiełkę serdecznie dziękuję! Szczególnie zaś ciepłe słowa kieruję do radnych, sołtysów, radnych sołeckich, wszystkich społeczników za ich ogromne zaangażowanie i pełną poświęcenia pracę na rzecz naszej społeczności. Dziękuję również pracownikom naszego Urzędu Gminy, których wiedza, zaangażowanie, umiejętność poruszania się w gąszczu unijnych przepisów prawnych i benedyktyńska wręcz cierpliwość przy tworzeniu dokumentacji uczyniły z gminy Skrzyszów potentata w sferze pozyskiwania środków zewnętrznych! Dziękuję także wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, firmom, mieszkańcom z terenu gminy oraz działającym na naszym terenie, bo ten sukces to efekt działania absolutnie NAS WSZYSTKICH!

W bieżącym roku nadal nie zwalniamy tempa inwestycji. Dzięki sprawnej i profesjonalnie przygotowanej ofercie przetargowej udało się pozyskać firmy do realizacji poszczególnych przedsięwzięć, polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowościach Ładna, Łękawica, Skrzyszów oraz Szynwałd. Warto dodać, że również na te inwestycje zdobyliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie prawie 1,6 mln złotych. To największa kwota w regionie! W obecnym okresie nadpopytu usług budowlanych naprawdę nie było to łatwe zadanie i ogromnie cieszę się, że dopięliśmy swego, dzięki czemu z efektów tych działań już wkrótce będziemy mogli wszyscy korzystać. To jednak nie wszystko. W naszych miejscowościach będzie nie tylko ładniej, ale też, co niezwykle istotne, bezpiecznej. Ogłosiliśmy bowiem przetarg na powstanie kolejnych przejść dla pieszych i chodników.

Warto zaznaczyć, że nie próżnowaliśmy także w kwestii prac wodno-kanalizacyjnycyh. W latach 2011-19 na ten cel przeznaczyliśmy ponad 24 mln złotych. Tarnowskie Wodociągi zainwestowały dodatkowo ponad 11 mln złotych. Łącznie inwestycje wodno-sanitarne kosztowały ponad 35 mln złotych! To nie tylko robiąca wrażenie kwota, ale przede wszystkim duży krok w stronę dalszej poprawy warunków życia i atrakcyjności naszych miejscowości.

Dane, które zaprezentowałem potwierdzają jednoznacznie, ze wciąż aktualne jest hasło – „Gmina Skrzyszów w budowie”.

 

Na zakończenie pozwolę sobie na kilka słów osobistych. Zaangażowanie w pełnioną funkcję i brak „odpowiedniego czasu” były do tej pory powodem odsuwania w czasie decyzji, dotyczących spraw zdrowotnych. Niestety, nawracające w ostatnim okresie coraz częściej anginy sprawiły, że dalsze odkładanie, czekającego mnie zabiegu usunięcia migdałków, stało się niemożliwe. Mam nadzieję, że zarówno operacja, jak i okres rekonwalescencji przebiegną bez powikłań i wkrótce będę mógł wrócić, pełen zapału i energii, do dotychczasowej aktywności, w tym do prowadzenia blogu. Za okres przerwy, również w tej formie kontaktu z Państwem, który potrwa prawdopodobnie kilka tygodni przepraszam i proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.


 

Wielkie serca i mądrość seniorów

Kolejna odsłona Koncertu Charytatywnego w Skrzyszowie za nami. To wydarzenie, którego idea zrodziła się z potrzeby serca 9 lat temu, na stałe zagościło w kalendarzu ważnych imprez nie tylko w Skrzyszowie. Co roku gościmy coraz większą liczbę gości spoza naszej gminy. Dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy i stałemu, świadomemu podnoszeniu poprzeczki przez te wszystkie lata, udało nam się zdobyć renomę wśród fanów dobrej muzyki i połączyć dobrą zabawę ze szlachetnym celem. Dzisiaj Koncert Charytatywny w Skrzyszowie to wydarzenie o charakterze artystyczno- dobroczynnym, w którym warto i należy uczestniczyć, o czym świadczą rozchodzące się jak świeże bułeczki wejściówki i wypełniona hala sportowa w Skrzyszowie. Dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu to powód do dumy i poczucia w pełni zasłużonej satysfakcji.

W tym roku w warstwie artystycznej koncert wspierali muzycy z S.M. ROCK i gwiazda wieczoru zespół Dżem. Zapowiedź występu legendy, łączącej w swojej twórczości od 40 lat rock z bluesem sprawiła, że uczestnicy ostrzyli sobie apetyty na prawdziwą wieczorną muzyczną ucztę. I się nie zawiedli. Bracia Otrębowie i spółka udowodnili, że wciąż są w najwyższej formie, a dzięki umiejętnościom muzycznym oraz zdolności wyczuwania nastroju i łatwości nawiązywania kontaktu z odbiorcą hipnotyzowali swoimi aranżacjami zgromadzoną publiczność. Oczywiście nie mogło obyć się bez bisów, a deser przygotowany przez muzyków Dżemu był prawdziwą wisienką na torcie ich występu, podgrzewając do czerwoności i tak już gorącą atmosferę doskonałej, wspólnej zabawy na widowni. Kto był, wie o czym piszę , kto nie był, niech żałuje ;) Tym, którzy byli dziękuję, natomiast dla pocieszenia tych, którzy nie byli przekazuję dobrą wiadomość - kolejna możliwość sprawdzenia, jak łączymy wspaniałą, z najwyższej półki, muzykę z pomocą dla potrzebujących już za rok, podczas okrągłej, dziesiątej edycji naszego koncertu a… jeśli uda nam się zrealizować plany … będzie się działo :)

Kilka osobnych słów należy poświęcić rzecz jasna zasadniczej przyczynie naszych corocznych spotkań, czyli zbiórce funduszy, które pozwalają nam nieść pomoc ciężko doświadczonym przez los mieszkańcom naszej gminy. Dzięki Państwa hojności, płynącej z czysto ludzkich uczuć, jak współczucie, empatia oraz potrzeba pomagania innym w tym roku kolejne osoby otrzymają nasze wsparcie. Spotykam się z tymi ludźmi oraz ich rodzinami i proszę mi wierzyć, poczucie wspólnoty i wymierna finansowa pomoc mają dla nich olbrzymie znaczenie, zarówno w sferze psychicznej, jak i materialnej, przywracając wiarę w drugiego człowieka oraz pozwalając rozwiązywać problemy, jawiące się wcześniej jako nierozwiązywalne. W ich imieniu , swoim oraz wszystkich organizatorów koncertu dziękuję Państwu serdecznie za te płynące z głębi serca dary. Osobne słowa podziękowania kieruję do służb, które czuwały nad naszym bezpieczeństwem, naszych sponsorów oraz wszystkich, którzy poświęcili swój czas i energię podczas organizacji 9 Koncertu Charytatywnego w Skrzyszowie. Z Waszym zaangażowaniem i wiarą w słuszność naszych działań możemy nie tylko organizować koncerty, ale i góry przenosić. Szczerze Wam za to dziękuję i … proszę o jeszcze. Wciąż są osoby, które na nas liczą i czekają na naszą pomoc. Musimy zrobić wszystko, aby ich nie zawieść.

Początek roku to także tradycyjne spotkania opłatkowe z naszymi seniorami. Bardzo cieszy mnie wysoka frekwencja, stanowiąca dowód, że są potrzebne i warto je organizować. Oprócz składania świąteczno-noworocznych życzeń, to okazja do szczerych rozmów z ludźmi z ogromnym życiowym doświadczeniem, którzy żyjąc w niełatwych przecież czasach, zmuszeni byli z niejednego pieca jeść chleb. Zawsze uczestniczę w tych spotkaniach z wielką radością i nadzieją, że dowiem się czegoś nowego. Uczmy nasze dzieci szacunku do seniorów, umiejętności słuchania ich oraz korzystania z bogactwa ich mądrości i wiedzy . I tej dotyczącej historii, i tej dotyczącej codziennych, z pozoru drobnych spraw. To dużo mniej bolesne zarówno dla jednostek, jak i całego narodu, niż uczenie się na własnych błędach.

 

 


 
Więcej artykułów…