Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 429 514

Blog

Zebrania Wiejskie

Wrzesień to miesiąc kiedy, po okresie wakacyjnej ciszy, szkolne gmachy wypełniają się uczniowskim gwarem, lasy zapełniają się amatorami grzybobrania, a spadające, coraz liczniej, liście pokrywają trawniki, chodniki, drogi i podwórka. Również mój kalendarz służbowy, w tym pierwszym miesiącu jesieni, jest mocno zapełniony. Istotną część zajętych terminów stanowią planowane spotkaniami z mieszkańcami naszych sołectw, w ramach zebrań wiejskich.

Jest to okres wytężonej pracy, ale pracy niezbędnej, przynoszącej wymierne korzyści dla całej gminy. Tego typu spotkania to dla mnie wręcz modelowy przykład realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, pobudzającej do aktywności społecznej i poczucia współodpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Zawsze z wielką uwagą wsłuchuję się w uwagi uczestników naszych spotkań, szczególnie dotyczące problemów, z którymi się borykają, w ich spostrzeżenia oraz oczekiwania. To bezcenny materiał wykorzystywany później do planowania naszych działań w służbie lokalnej społeczności. To również możliwość czerpania pełną garścią z wiedzy i doświadczenia społeczników od wielu lat zaangażowanych w sprawy swoich miejscowości. Nie wszystkie wyzwania jesteśmy w stanie podejmować „z marszu”, ale wszystkie potrzeby są odnotowywane i w miarę możliwości uwzględniane w kolejnych budżetach gminy.

 

Każde sołectwo ma swoja specyfikę, a co za tym idzie zakres poruszanych spraw jest w każdym z nich odmienny.

 

W Ładnej najistotniejsze dla mieszkańców problemy stanowią:

- regularny odbiór segregowanych odpadów,

- wykonanie oświetlenia na II Średzinach przy Księżej drodze,

- brak autobusów do Tarnowa o godzinie 6 rano i zmiany trasy kursowania busa,

- potrzeba dodatkowej zatoczki przy drodze krajowej przy DK 94.

 

Społeczność Łękawicy nurtują sprawy związane z :

- dostarczeniem kamienia na drogę,

- zamontowaniem progu zwalniającego,

- wykopaniem fosy i położeniem korytek,

- wykonaniem przyłącza kanalizacji do Państwa Piórów i okolic.

 

W Pogórskiej Woli poruszano kwestie:

- zamontowania lustra przy drodze rowerowej na Poskle,

- wyasfaltowania drogi do ośrodka rewitalizacji,

- wydłużenia terminu przyjmowania płatności w przedszkolu i oddziale przedszkolnym przynajmniej raz w tygodniu do godziny 17,

- kontynuacji programu wymiany pieców,

- regulacji oświetlenia na Żurawieńcu i Wielkim Polu.

 

W Skrzyszowie zgłoszono wnioski odnośnie:

- obsypania pobocza na ulicy Skrzyszowskiej,

- zamontowania lampy na Zagordach,

- informacji na temat budowy drogi omijającej kościół,

- zaprojektowania przejścia w górnym Skrzyszowie.

 

Problemy poruszane w Szynwałdzie dotyczyły:

- regulacji stanu prawnego drogi na Pana Kozioła,

- ścięcia dębu koło starej drogi koło Hetmanki,

- poprawienia chodników przy siedzibie sióstr zakonnych,

- wykonanie oświetlenia koła pana Śrutka.

 

Oprócz tego zgłaszano sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące:

- poprawy studzienek od kościoła do starego ośrodka zdrowia.

- malowania linii wzdłuż drogi,

- udrożnienia przepustów od cmentarza przy ośrodku zdrowia i przy siedzibie sióstr zakonnych.

 

Wszystkie te problemy, istotne dla mieszkańców, są również dla mnie bardzo ważne. Zapewniam, że ze strony władz gminy uczynimy wszystko, co możliwe, aby spełnić związane z nimi oczekiwania, poprawiając zarazem jakość życia i poziom bezpieczeństwa w naszych sołectwach .


 

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania

Za nami pierwszy dzwonek roku szkolnego 2017/2018. I chociaż czas beztroskiej zabawy, przygody, odpoczynku od uczniowskich obowiązków przeszedł do historii, wciąż jest obecny w wakacyjnych wspomnieniach. Natura wpisała się w tę naturalną kolej wydarzeń, z dnia na dzień zmieniając aurę za oknami, jakby chciała wszystkim niedowiarkom dobitnie unaocznić nieuchronny koniec lata.

Jednak tegoroczny wrzesień to nie tylko zmiany w pogodzie. To przede wszystkim bardzo istotne zmiany w systemie edukacji, będące wielkim wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Mam nadzieję, że w naszej gminie, dzięki zaangażowaniu i współpracy bardzo wielu osób reforma oświatowa wejdzie w życie praktycznie bezboleśnie dla wszystkich uczestników procesu dydaktyczno- wychowawczego. Rozumiem przez to również uniknięcie zwolnień wśród kadry pedagogicznej.

Ale przygotowania do reformy to tylko jedno z pól naszej aktywności w sferze oświaty. Tradycyjnie staraliśmy się optymalnie wykorzystać wakacyjną przerwę na realizację koniecznych inwestycji. W każdej z gminnych placówek odbyły się remonty, poprawiające estetykę, bezpieczeństwo i warunki pracy. Nikogo nie trzeba przekonywać, jakie to ważne zarówno dla naszych dzieci, jak i nauczycieli. Wiedzę powinno zdobywać się w najlepszych z możliwych warunków. Kolejnym elementem naszych działań są rewolucyjne zmiany dotyczące komunikacji rodziców z placówkami. Wszystko za sprawą wprowadzenia w każdej szkole dzienników elektronicznych. Dzięki nim każdy rodzic będzie mógł na bieżąco monitorować postępy swojej pociechy w procesie nauczania i odpowiednio szybko reagować w sytuacjach kryzysowych. Powinno to jeszcze bardziej usprawnić współpracę rodziców i nauczycieli we wspólnym celu, jakim jest wykształcenie i wychowanie młodego człowieka. Dla mnie to wielka satysfakcja, że projekt, o którym od dawna myślałem, w końcu i, co najważniejsze, kompleksowo doczekał się realizacji. Jeżeli mówimy o nowoczesnych narzędziach edukacyjnych, to właśnie e-dzienniki są tego najlepszym przykładem. Pewnie niektórzy uczniowie uznają tę nowość za nie do końca szczęśliwe rozwiązanie, ale wprowadzamy go właśnie dla dobra uczniów. W końcu uczymy się nie dla szkoły ale dla siebie, a niedociągnięcia, czy braki dużo łatwiej jest poprawiać od razu, niż kiedy urośnie prawdziwa góra zaległości. Jestem przekonany, że świadomość, iż rodzice na bieżąco znają wyniki pracy ucznia będzie mobilizować do szybkiej poprawy ocen. Ponadto do każdej ze szkół zakupiliśmy sprzęt komputerowy i zorganizowaliśmy odpowiednie szkolenia.

Przy wprowadzaniu tych wszystkich zmian przyświeca nam jedna idea - aby jakość świadczonych usług oświatowych była na jak najwyższym poziomie. Nie mam wątpliwości, że te nasze działania będą procentować, a nasze szkoły będą opuszczać wszechstronnie wykształceni i dobrze przygotowani do dorosłego życia młodzi ludzie. A odpowiednio wyedukowany człowiek to wielki kapitał i bezcenna wartość nie tylko dla niego samego, ale również dla całego społeczeństwa. To niezbędny warunek stałego rozwoju naszej Ojczyzny, poprawy jakości życia Jej obywateli i zapewnienia Jej należnego miejsca w świecie.


 

XXII Dożynki Gminy Skrzyszów i Jubileusz 600'lecia miejscowości Pogórska Wola

Drodzy Rolnicy ! Dostojni Goście ! Czcigodni Duszpasterze ! Mieszkańcy gminy Skrzyszów !

 

Witam wszystkich serdecznie na XXII Dożynkach Gminy Skrzyszów w Pogórskiej Woli.

Dożynki, Święto Plonów, czas radości i wdzięczności – Bogu za zebrany plon, rolnikom za ich codzienny wysiłek i za jego owoc - chleb nasz powszedni. Ale dziś to również czas, w którym nie sposób uciec od nieodparcie narzucającej się refleksji. Aby ten chleb mógł powstać potrzebny był rolnik, młynarz i piekarz. Potrzebna była ich solidarna, zgodna współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu - bochenka chleba na każdym polskim stole. O tej wielkiej sile sprawczej zgody i o konieczności rozwijania umiejętności jednoczenia się w sprawach najważniejszych nam Polakom, z całym bagażem naszej historii, wspaniałej ale i tragicznej, nie wolno nigdy zapomnieć !

Dzisiejsze święto to piękna ludowa tradycja, przekazywana od wieków, z pokolenia na pokolenie. Podobnie jak wiara, przywiązanie do ojczystej ziemi, szacunek do pracy, poczucie odpowiedzialności wobec rodaków. To również okazja, aby za to wszystko przed polskim rolnikiem z wdzięcznością i szacunkiem pochylić głowę.

Ten rok dla pracujących na roli w gminie Skrzyszów nie należał do najłatwiejszych, głównie ze względu na przeciwności natury pogodowej. Ostatecznie jednak zebrany plon wynagradza rolniczy trud oraz rekompensuje stracone nerwy z powodu poczucia niepewności i bezsilności wobec potęgi natury. Dzięki temu możemy dziś wspólnie radować się z uzyskanych zbiorów.

Warto przy okazji dzisiejszego święta przypomnieć, że struktura społeczna polskiej wsi ulega stałym zmianom. W naszych miejscowościach przybywa osób zatrudnionych poza rolnictwem. Część z nich prowadzi własny biznes na terenie gminy, dla innych, nasza gmina to miejsce zamieszkania, gdzie warto się osiedlić, wiążąc z nią na lata losy swoje oraz najbliższych. Wszystkie te grupy żyją w swoistej symbiozie, tworząc rodzaj systemu naczyń połączonych, w którym każdy jest ważny, każdy potrzebny, każdy ma swoje miejsce. Wszyscy też rozumieją i akceptują fakt, że gmina Skrzyszów jest gminą wiejską, w której rolnictwo wciąż zajmuje poczesne miejsce.

Szanowni Państwo !

Nasza dzisiejsza obecność w Pogórskiej Woli ma wymiar szczególny. Są nim obchody Jubileuszu 600-lecia tej miejscowości. W ciągu tych 600 lat Pogórska Wola z niewielkiej osady przekształciła się w jedno z największych sołectw w gminie. Wiele wydarzeń w jej przeszłości jest nierozłącznie związane z historią Polski i zmiennymi kolejami losu naszej Ojczyzny. Znajdujemy jednak również w jej dziejach karty niepospolite i niepowtarzalne, jak np. przeniesienie kościoła parafialnego o kilometr na miejsce, na którym stoi do dziś. Atutami Pogórskiej Woli są piękne krajobrazy, obecność lasów, korzystne warunki komunikacyjne. Ale największym jej atutem są ludzie. Miejscowość ta zawsze miała też szczęście do prawdziwych społeczników. Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu był możliwy stały rozwój i awans cywilizacyjny miejscowości.

Drodzy mieszkańcy Pogórskiej Woli !

Kiedy obejmowałem stanowisko Wójta Gminy Skrzyszów obiecałem równe traktowanie wszystkich miejscowości i stawianie na zrównoważony rozwój całej gminy. Wspominając Pogórską Wolę z tamtego okresu i spoglądając na tę dzisiejszą myślę, że słowa udało się dotrzymać. Suma wszystkich zrealizowanych w tym czasie w Pogórskiej Woli inwestycji zamyka się w kwocie ok. 26 mln. Na drogi i chodniki wyasygnowaliśmy ok. 8 mln złotych, na ich odwodnienie ponad 3,5 mln złotych. Kanalizacja i wodociągi to inwestycje warte ponad 10 mln złotych. Modernizacja i rozbudowa remizy OSP kosztowały prawie 2 mln złotych, a budowa Orlika kolejny milion. Odnowa centrum wsi pochłonęła 650 tys złotych, a termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 750 tys złotych. Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom poprawił się nie tylko wygląd miejscowości ale przede wszystkim jakość życia w niej. A przecież nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Sporo pracy jeszcze przed nami!

W tym miejscu nie sposób nie wymienić osób, bez których realizacja tych wszystkich naszych planów nie byłaby możliwa. Wiele środków, liczonych w milionach, zawdzięczamy, zawsze gotowemu do pomocy i chętnemu do współpracy w każdej sprawie, na której mogłaby skorzystać nie tylko gmina Skrzyszów, lokalnemu patriocie, Panu Romanowi Ciepieli, wówczas Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, obecnie Prezydentowi Miasta Tarnowa. Nie mniej ciepłe wyrazy wdzięczności kieruję do Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa, za jego zaangażowanie i wkład w rozwój naszej gminy z nadzieją na dalszą owocną współpracę. Dziękuję również Pani poseł Urszuli Augustyn za jej niecenioną pomoc w zdobyciu środków na wykonanie ciągów pieszo - rowerowych przy drodze krajowej 94. Korzystając z okazji, dziękując za przybycie Wicewojewodzie Małopolskiemu Panu Józefowi Gawronowi, pragnę wyrazić nadzieję, że dzisiejsza Pana obecność jest obiecującą wróżbą odnośnie naszej przyszłej współpracy na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Drodzy Rolnicy!

Życzę Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności. Życzę sił i wytrwałości, tak niezbędnych w pracy na roli. Życzę też, aby w następnym roku aura była bardziej łaskawa i oby przełożyło się to na jeszcze obfitszy plon.

Dziękuję twórcom wspaniałych wieńców dożynkowych za poświęcony czas i Waszą pracę włożoną w ich przygotowanie oraz za kultywowanie tej pięknej dożynkowej tradycji.

Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości oraz wszystkim tu obecnym za udział w niej i wspólne z nami dożynkowe świętowanie.

Niech zebrany plon, będzie powodem do radosnej, beztroskiej i niezapomnianej zabawy!


 

Letnie ładowanie akumulatorów

Cisza, spokój, piękna pogoda, wspaniałe krajobrazy – tak wielu z nas wyobraża sobie wymarzone wakacje. Czekamy na nie z nadzieją, że okażą się niezapomniane. Odpoczynek jest potrzebny każdemu, bez względu na pracę, którą wykonuje. Tak funkcjonuje nasz organizm. Jak aktywność w ciągu dnia przeplata się z porą snu, tak przynajmniej raz w roku, po okresie regularnej pracy potrzebna jest przerwa od obowiązków, aby, używając kolokwializmu - naładować nasze wewnętrzne akumulatory, czyli odbudować nasze zasoby energii życiowej, niezbędne po powrocie do codziennych zajęć. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że to, jak wypoczywamy wpływa potem na naszą pracę po powrocie z urlopu. Idealny wypoczynek, według psychologów, powinien trwać trzy tygodnie. Tyle właśnie potrzeba, abyśmy mogli odczuć jego pozytywne skutki. W tym czasie mamy zapomnieć o sprawach zawodowych, porządnie odpocząć, zrelaksować się, zregenerować siły, a może nawet i trochę ponudzić się, aby … zatęsknić za pracą. Wiem, że te zalecenia specjalistów dla wielu osób są tylko czystą teorią, w praktyce niemożliwą do zrealizowania. Dla czynnych zawodowo, ale też życiowo ludzi wykrojenie nawet kilku dni takiego bezwarunkowego wycofania z codzienności często pozostaje jedynie w sferze marzeń. Sam doskonale o tym wiem, choć muszę się pochwalić, że w tym roku z trudem, ale jednak udało mi się wygospodarować dwa tygodnie urlopu. Najważniejsza, podczas tych dni, była dla mnie możliwość stałego przebywania z najbliższą rodziną, która w ciągu roku wyraźnie odczuwa moje zaangażowanie zawodowe. Staraliśmy się wspólnie intensywnie nadrobić te braki podczas tegorocznych wakacji i cieszę się, że nie dość, że udało nam się zrealizować większość wspólnych planów, to jeszcze szczęśliwie obyło się bez przykrych losowych niespodzianek.

Przełom lipca i sierpnia, wakacje w pełni, a letnie dni rozleniwiają, raz po raz kierując nasze myśli w stronę morskich fal lub górskich grani. I choć słońce kusicielsko, przez większość dni, zagląda do naszych okien, w Urzędzie Gminy nie zwalniamy tempa naszej pracy, a wręcz przeciwnie, u nas w gminie cały czas się coś dzieje. Udało się, co poczytuję za sukces, praktycznie bezboleśnie przygotować naszą gminną sieć szkół do nowego systemu zreformowanej oświaty. To niezwykle istotne z punktu widzenia ciągłości i trwałości procesów edukacyjnych, ale też bezpieczeństwa zawodowego i socjalnego nauczycieli.

Trwają również intensywne prace remontowe, dzięki którym poszerzy się nasza oferta przedszkolna. Od 1 września zamierzamy bowiem uruchomić dwa nowe oddziały. Rozpoczęliśmy również prace związane z adaptacją Zespołu Szkół w Skrzyszowie na potrzeby żłobka.

Ale inwestycje w oświatę to nie wszystko. W każdym z naszych sołectw poprawiamy drogi, budujemy nowe ścieżki rowerowe, rozbudowujemy kanalizację i sieci wodociągowe. Przygotowujemy się również do kilku znaczących wydarzeń, o których w najbliższym czasie Państwa poinformuję. Jak więc widać, mimo wakacyjnej atmosfery, pracy w naszej gminie nie brakuje. Nie może jednak być inaczej, jeśli poważnie traktujemy nasze działania, jako służbę lokalnej społeczności, jednocześnie mając świadomość, że mimo tych wszystkich zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji, wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia.


 

Czas podsumowań

Za nami pierwsze półrocze 2017 roku. To moment ,w którym warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć wstecz, dokonać podsumowań i oceny stopnia realizacji planów w tym okresie.

Tak się składa, że z końcem drugiego kwartału zbiega się zakończenie roku szkolnego, więc na początek kilka zdań na ten temat. W naszej gminie kształcenie i wychowywanie młodych pokoleń traktujemy przede wszystkim jako misję i inwestycję na przyszłość. Nasze działania nastawione na stworzenie dzieciom, młodzieży i ich nauczycielom możliwie najbardziej optymalnych warunków edukacji oraz na stworzenie systemu motywacyjnego, zachęcającego do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce, znacznie przekraczają zakres wynikający z prawnie przypisanych obowiązkowych zadań gminy w dziedzinie oświaty. Rezultaty nauczania, weryfikowane co roku w postaci niezależnych od nas ogólnopolskich egzaminów już tylko w gimnazjach, jednoznacznie pokazują słuszność naszych decyzji w tej mierze. W tym roku średnia egzaminu gimnazjalnego uzyskana przez uczniów gminy Skrzyszów znacznie przewyższyła średnią powiatową. W nagrodę za osiągnięte wyniki w nauce dwie klasy gimnazjalne pojechały na wycieczkę do Warszawy. Podczas gali stypendialnej Wójta Gminy Skrzyszów rozdaliśmy nagrody za wysoką średnią ocen na łączną sumę około 40 tysięcy złotych. W nowym roku szkolnym uruchomimy dziennik elektroniczny, stwarzający rodzicom możliwość monitorowania na bieżąco ocen swoich pociech, stanowiący narzędzie, podnoszące na zupełnie nowy poziom współpracę ze szkołą w procesie kształcenia. Nie zapominamy o naszych milusińskich również podczas wakacji. W naszej ofercie na aktywny wypoczynek w tym okresie znajdują się między innymi półkolonie, na które z gminnej kasy wyasygnowaliśmy kwotę 85 tysięcy złotych.

Jeżeli chodzi o analizę działań władz gminy na półmetku roku, tematem numer jeden, niezmiennie od wielu lat są inwestycje infrastrukturalne, kluczowy element rozwoju gminy i poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców. Nasza praca zaowocowała między innymi pozyskaniem prawie 2 milionów złotych dofinansowania na sieć wodociągową w Szynwałdzie i Pogórskiej Woli, inwestycję, której całkowita szacowana wartość wyniesie około 4 miliony złotych. Warto podkreślić, że środki te przyznano tylko 42 gminom spośród 128 o nie się ubiegających. To kolejne duże przedsięwzięcie, którego realizację niebawem rozpoczniemy w naszej gminie. Sfinalizowaliśmy również działania dotyczące podpisania umowy na wykonanie sieci kanalizacyjnej na Pogórskiej Woli w przysiółku Poskle za kwotę prawie 5,3 miliona złotych w ciągu 2,5 roku. NA tą inwestycję również udało się pozyskać dofinansowanie z WFOŚ. Reasumując, na chwilę obecną, budżet przeznaczony na realizację gminnych inwestycji przekroczył już 10,5 miliona złotych. Oprócz infrastruktury kanalizacyjno- wodociągowej na bieżąco realizowane są inwestycje w infrastrukturę drogową (powstają chodniki, drogi , ścieżki rowerowe, oświetlenie), remontowane są należące do gminy budynki, powstają plany dalszego zagospodarowania centrów wsi i wiele innych.

A wracając na zakończenie do tematu wakacji, życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy wspaniałej letniej pogody, zarówno tym, którzy będą wypoczywać, jak i tym dla których będzie to okres wytężonej pracy i zbiorów plonów. Wyjeżdżającym na wakacje życzę bezpiecznej podróży, aktywnego i zdrowego wypoczynku, odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, poznania interesujących ludzi, przeżycia niezapomnianych przygód, regeneracji fizycznych i psychicznych sił oraz szczęśliwego powrotu do gminy Skrzyszów J.


 
Więcej artykułów…