Komentarze

do: Karolina

Witam serdecznie.

Za ustawę śmieciową i jej wprowadzenie odpowiada Pani Sekretarz. To ona dobiera osoby, proszę z nią porozmawiać. Z tego co sprawdziłem to wytycznymi były kompetencje(wykształcenie oraz doświadczenie). Spełniły je tylko dwie osoby i to obie były z poza terenu gminy.  Bardzo dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.

 
Chciałabym aby wyjaśnił Pan dlaczego w kierowanej przez Pana placowce "konkursy" na stanowiska urzędnicze "wygrywają" osoby, których bliscy np ojciec pracują w urzędzie?
 

komentarz od: Marcin

Witam. Chciałem mieszkańcom Gminy Skrzyszów pogratulować takiego Wójta, a panu Marcinowi za świadectwo. Kiedy zobaczyłem, że pan kandyduje to widziałem, że będzie pan świetnym wójtem (choć osobiście pana nie znałem i nie znam) i jak na razie moje myśli się sprawdzają. Nie tylko świetnie pan wypełnia (przynajmniej owoce na to wskazują) zadania włodarza gminy, ale jest pan dobrym człowiekiem co można usłyszeć i zobaczyć. Takich ludzi nam potrzeba zwłaszcza wśród władz i kadr kierowniczych. Życzę panu wytrwałości i łask Bożych oraz realizacji dobrych planów dla Gminy i swoich osobistych. Wszystkiego dobrego.
 

ciąg dalszy ;Do Jeden okręg jeden radny

ciąg dalszy ;Do Jeden okręg jeden radny - Natomiast podzielam tu Pana ocenę o pracy i zaangażowaniu obecnych radnych.
Miłym dla naszego środowiska były wizyty w przysiółku – w terenie / między innymi Kąty/, radnych aktualnej kadencji; Panów Magdziarczyk Krzysztof z Szynwałdu i Świątek Jan z Pogórskiej Woli, wizytujących drogi, mostki, rozmawiających o problemach środowiska i możliwościach ich rozwiązania. To właściwie są radni jakich nam trzeba , mający świadomość mandatu radnego, który im powierzono. Aktywność radnych, więź z wyborcami jest bardzo potrzebna. Dobrze byłoby aby a stronie gminy radni podali swoje telefony, maile i terminy dyżurów do publicznej wiadomości.

Chciałem tu również zwrócić uwagę na szczególne zaangażowanie i ofiarną pracę, aktywność w poprawie warunków życia mieszkańców w całym sołectwie przez obecnego sołtysa Szynwałdu Panią Marię Żywiec. Jej komunikatywność, kompetencje, życzliwość wobec mieszkańców zasługują na pełne uznanie.
Życzę Panu i Radnym na kolejne lata dalszej dobrej współpracy dla dobra całej naszej gminy, dbając o centra nie zapominając również o „Chatach za Wsią”.

 Z wyrazami szacunku
                            Józef
 

W nawiązaniu do artykułu „Jeden okręg, jeden radny”

W nawiązaniu do artykułu „Jeden okręg, jeden radny”, nie będę odnosił się w tym przypadku do Kodeksu Wyborczego ale do oceny pracy radnych, której pozwolił Pan sobie dokonać w końcowej części wypowiedzi. Ma Pan oczywiście szerszą możliwość ocen pracy radnych biorąc pod uwagę ich zaangażowanie , udział w sesjach, pracy w komisjach , zgłaszanie wniosków itp. . Ja jako wyborca mogę oceniać ich poprzez zaangażowanie w sprawy środowiska w którym żyją, utrzymywanie kontaktu i więzi z wyborcami oraz w oparciu o to co zrobią dobrego dla środowiska i całości gminy.
Żyję już kilka dziesiątek lat i obserwowałem radnych wielu kadencji. Wielu z nich po wyborach niewiele zrobiło dobrego a o ile, to ograniczali się do spraw dotyczących centrum wsi zapominając o przysiółkach przysłowiowych „ chatach za wsią”. Nie byli zainteresowani ich problemami i warunkami życia. Były przypadki, że w rozmowach nawet nie znali dobrze terenu. Zapominali o tych terenach przy planowaniu inwestycji. Tak było przy prowadzeniu gazyfikacji, telekomunikacji czy przy inwestycjach drogowych. To ,że powinni działać dla dobra ogółu, dbać o lepsze zaspokojenie potrzeb całej gminnej wspólnoty samorządowej nie oznacza że nie mają służyć własnym wyborcom. Na zgłaszane postulaty rzadko reagowali a może nawet nie przedstawiali ich komisjom czy radzie do rozpatrzenia . Efekty były mierne.
Nasuwała się wątpliwość czy ich działalność nie ograniczała się do pobrania diety. Więź z wyborcami była marna . Choć był to obowiązek radnego oczywisty ale bez ponoszenia żadnych konsekwencji , jako mandat wolny radnego więc niektórzy tym się nie przejmowali. Jednak spojrzenie na tą działalność wyborcy na pewno wykorzystali mając przed sobą listy wyborcze w następnych wyborach.
 
Więcej artykułów…