Kanalizacja

Funkcjonowanie każdej gminy zależy od pracy ludzi, tworzących administrację samorządową. Gdyby podjąć próbę zastanowienia się, jakie przymioty powinny ich cechować, odpowiedziami, które w pierwszej kolejności przychodzą na myśl są fachowość, odpowiedzialność, legalizm, poszanowanie wspólnego dobra oraz skuteczność. Tylko taka administracja może efektywnie realizować złożone zadania na rzecz lokalnej społeczności, zdobywając jej zaufanie i szacunek, które z kolei, jako sygnał zwrotny, stają się motywacyjnym kołem napędowym dla pracowników tejże administracji.

Niewątpliwie, dla sprawnego funkcjonowania gminy korzystnym jest, jeśli osoby pracujące w urzędzie gminy tworzą zgrany kolektyw, rozumiejący istotę swojego posłannictwa, zaangażowany, kreatywny, otwarty na obywateli i ich potrzeby. Tego oczekuję od swoich współpracowników i takie zasady staram się im wpajać odkąd sprawuję urząd wójta. Drogę, jaką gmina Skrzyszów pokonała przez ostatnie lata, to, gdzie teraz jesteśmy i dokąd zmierzamy zawdzięczamy właśnie takiemu modelowi działania, bez którego zaprojektowanie i realizacja kolejnych, oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji nie byłyby możliwe. Ich liczba tworzy już naprawdę pokaźną listę, a wszystkie sprawiają, że w naszych sołectwach żyje się bezpieczniej i wygodniej.

Dziś chciałbym się skupić na przedsięwzięciach z zakresu kanalizacji. Jak ważny to problem nie trzeba nikogo przekonywać. Wykonaliśmy do tej pory w całej gminie dziesiątki kilometrów ciągów kanalizacyjnych, pozwalających na przyłączanie do sieci rzeszy kolejnych gospodarstw. Ale nie spoczywamy na laurach. Obecnie nasze działania w tej kwestii są szczególnie intensywne w Pogórskiej Woli.

W przysiółku Wielkie Pole, za kwotę prawie 12 milionów złotych, przyłączone zostało blisko dwieście posesji. Wykonano około 20 km sieci i przyłączy oraz 6 przepompowni. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez pozyskania finansowania zewnętrznego. Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymaliśmy wsparcie w wysokości blisko 6 milionów złotych. To nie tylko duża wygoda dla mieszkańców, ale też większa atrakcyjność kolejnej części naszej gminy.

Liczę, że podobnie, jak na Wielkim Polu, z dobrodziejstwa kanalizacji już niedługo będą mogli również korzystać mieszkańcy przysiółka Poskle. Problemy, na które nie mieliśmy wpływu, doprowadziły tam, jakiś czas temu, do zawieszenia rozpoczętych prac. Teraz sytuacja się zmieniła bowiem w dniu 2.12.2020r. (środa) podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który sprawnie i rzetelnie poprowadzi inwestycję.

Pisząc o podejmowanych przez nas kolejnych wyzwaniach inwestycyjnych warto przypomnieć, że toczą się w trudnych czasach, kiedy gwałtownie spadają dochody gmin i kurczą możliwości korzystania z zasobów zewnętrznych. Panująca pandemia mocno naruszyła normalność, jaką znaliśmy przed 2020 rokiem. Mimo to, dzięki doświadczeniu i wysiłkowi wielu osób zaangażowanych w poszukiwanie wszelkich dostępnych źródeł finansowania, jak dotąd, udaje nam się realizować kolejne projekty i staramy się robić wszystko, żebyśmy nie musieli odkładać planów dalszego rozwoju naszej gminy, w tym rozbudowy sieci kanalizacyjnej, aby wszyscy mieszkańcy mogli z niej korzystać, jak przystało na XXI wiek.

 

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.