Inicjatywa samorządowców

Samorząd to odpowiedzialność, współpraca i solidarność. To publiczna misja, służąca realizacji oczekiwań milionów mieszkańców naszych małych ojczyzn, którzy w akcie głosowania, udzieli nam wotum zaufania, dzięki czemu możemy zmieniać i modernizować kraj. Ten proces wymaga racjonalnego i odpowiedzialnego działania. Budowana we właściwy sposób więź między obywatelami, a samorządem jest elementem pogłębiającym zaufanie do państwa, jako instytucji w decentralistycznym wydaniu. Silny i sprawny samorząd jest potrzebny zarówno obywatelom jak i władzy. Nie będzie dobrego, skutecznego samorządu, bez odpowiednio funkcjonującej władzy państwowej, a administracja rządowa nie będzie z sukcesem wypełniać swojej misji, osłabiając władzę lokalną, paraliżując ją przez nadmiernie obciążanie zadaniami własnymi, bez należytego wsparcia finansowego na ich realizację. Nowoczesna, silna Polska to Polska z rozwiniętym, dobrze zorganizowanym samorządem oraz prężną władzą centralną.

Powinnością władzy lokalnej jest realizacja zadań, wynikających z uwarunkowań legislacyjnych, których najważniejszym spoiwem jest plan finansowy. To akt, który może ograniczać lub rozwijać główne cele samorządu terytorialnego. Ich realizacja została w ostatnim czasie poważnie narażona poprzez ograniczenie wpływów z podatku PIT. W najbardziej niekorzystnym finansowo miesiącu zmniejszenie wpływów do gminnej kasy, w stosunku do roku ubiegłego, wyniosło 40% ! To prawdziwy kataklizm dla budżetu gminy !

Jako samorządowcy, będąc najbliżej ludzkich, społecznych spraw czujemy wielką odpowiedzialność, związaną z walką z trwającą pandemią i jej skutkami, które dotyczą wielu sfer: społecznej, edukacyjnej, czy gospodarczej. Codziennie spędza nam sen z powiek fakt, że właściwa realizacja dedykowanych samorządom obowiązków jest obecnie poważnie zagrożona. Nawet mocne zaciskanie pasa nie jest w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa i realizacji wszystkich zadań. Nie trzeba być prorokiem, żeby dostrzec jak wysoce negatywnie ograniczenia te odbijają się na funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Mowa nie tylko o zaniechanych inwestycyjnych, ale też zagrożeniu likwidacją tysięcy miejsc pracy. Dostrzegając wyraziście te niebezpieczeństwa, z pozycji osoby znajdującej się w samym środku szalejącej nawałnicy, jako włodarze ośmiu gmin powiatu tarnowskiego napisaliśmy list do Premiera RP, w którym prosimy władzę centralną o pomoc, diagnozując problemy i przedstawiając nasze pomysły na ratowanie naszych małych Ojczyzn. Chcieliśmy, zwrócić uwagę na palące problemy naszych gmin, oczekując konkretnych wspierających Polskę lokalną decyzji, a dramatyczna sytuacja wymagała od nas nieszablonowych działań.

Cieszę się, że dziś mogę przekazać Państwu dobrą wiadomość. Nasza gmina otrzymała dotację rządową w wysokości 1,7 mln złotych. Jej wysokość obliczono stosując algorytm, uwzględniający wielkość środków przeznaczanych dotychczas na inwestycję.  Pieniądze te, jakkolwiek bardzo potrzebne, nie załatwią oczywiście wszystkich naszych problemów, wywołanych pandemią COVID 19, dlatego nie przestaniemy poszukiwać kolejnych środków. Myślę, że udowodniliśmy, że nie istnieją dla nas drzwi, do których nie zapukalibyśmy, czy, nawet najwyższe progi, przed których przekroczeniem byśmy się cofnęli, w staraniach o wsparcie dla naszych gmin, wypełniając naszą misję, troszcząc się każdego dnia o nasze lokalne społeczności, których dobro jest dla nas prawem najwyższym !

 

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.