ŁĘKAWICA – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2018-2023

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły poprzez budowę siłowni plenerowej, placu zabaw oraz parkingu


  • Obok szkoły wybudowano siłownię plenerową, plac zabaw, drogę wraz z oświetleniem tych obiektów. Koszt 1 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z UE z programu PROW.

2

Modernizacja dróg poprzez budowę nakładek asfaltowych


  • W 2018 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Onika”, „Na Zająca”, „Na Piekarnie”, za remizą i „Na Kruczka” o łącznej długości 995 m wydatkując środki w wysokości 230 tys. zł.
  • W 2019 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Kępę”, „Na Plebanka”, „Na Kądziołkę”, „Na Onika”, na działce 1584, „Na Zbiornik” i „Na Zająca” o łącznej długości 980 m wydatkując środki w wysokości 183 tys. zł.

3

Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej

  • Został wykonany projekt budowlany chodnika na brakującym odcinku wzdłuż drogi powiatowej. Roboty budowlane będą wykonywane łącznie z przebudową drogi. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych przy wsparciu finansowym Gminy Skrzyszów