ŁADNA – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2018-2023

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Kontynuacja budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy DK94


  • Wykonano projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi krajowej DK94g Tarnów-Rzeszów w Ładnej na odcinkach w km 80+600÷700 str. prawa, 81+800÷82+400 str. prawa i 81+160÷600 str. Prawa. Koszt dokumentacji 49 tys. zł

2

Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego3

Budowa odwodnienia dróg

  • Wykonano projekt odwodnienia terenu w Ładnej – przysiółek Średziny II wzdłuż drogi nr 413 do cmentarza. Koszt dokumentacji 23 tys. zł.

4

Zagospodarowanie terenu naprzeciwko szkoły poprzez budowę siłowni plenerowej, placu zabaw, parkingu, boiska sportowego


  • Naprzeciwko szkoły wybudowano siłownię plenerową i bogato wyposażony plac zabaw wraz z oświetleniem tych obiektów. Koszt 545 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z UE z programu PROW.

5

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym

  • Wykonano projekt budynku magazynowego w konstrukcji lekkiej oraz rozbudowy istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku LKS Ładna. Koszt. 19 tys. zł
  • Wykonano projekt chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem parkowym na odcinku od remizy OSP do drogi na działce nr 325/15, parkingu wraz z odwodnieniem przy LKS Ładna, zagospodarowania placu przy remizie OSP, przejścia dla pieszych oraz rozbiórki ogrodzenia przy remizie OSP. Koszt. 25 tys. zł

6

Inne zadania

  • W 2018 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Kudelskiego”, „Księżej Drodze”, o łącznej długości 345 m wydatkując środki w wysokości 113 tys. zł.
  • W 2019 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Buczka”, „Na Jaźwiny”, „Średziny II” o łącznej długości 764 m wydatkując środki w wysokości 161 tys. zł.