SZYNWAŁD – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2018-2023

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej


  • Wykonywany jest projekt budowlany hali sportowej w Szynwałdzie. Termin zakończenia tych prac przewidywany jest na listopad 2020r. Koszt dokumentacji to kwota 76 tys. zł.

2

Budowa Domu Pomocy Społecznej3

Remont chodnika w centrum wsi

  • Remont chodnika w centrum wsi zaplanowany jest na 2020r.

4

Koncepcja kanalizacji na Świniogórę

  • W 2019r. na drodze Zagumnie wykonano nakładkę asfaltową o długości 418m wydatkując kwotę 80 tys. zł.

5

Wykonanie drogi Zagumnie


  • W centrum wsi wykonano alejki spacerowe wraz z elementami małej architektury, rozbudowano plac zabaw przy przedszkolu publicznych, wykonano oświetlenie parkowe oraz zmodernizowano istniejące. Koszt inwestycji wyniósł 352 tys. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z UE z programu PROW.
  • W 2020r. zaplanowano wykonanie dwóch parkingów na działce nr 1545 - etap I oraz 10 miejsc postojowych na działkach nr 1408/2, 1535/3, 1539/5. Planowany termin zakończenia zadania to 31 lipiec. Koszt inwestycji: 559 tys. zł