SKRZYSZÓW – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2018-2023

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Przebudowa i rozbudowa segmentu SP nr 1 w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zespołu


  • Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę segmentu C Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie na przedszkole 6-oddziałowe z zapleczem kuchennym. Przewidywany termin zakończenia prac to kwiecień 2020r. Koszt dokumentacji wynosi 56 tys. zł
  • Zakupiono kocioł elektryczny do Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie. Koszt 11 tys. zł.

2

Zagospodarowanie terenu przy zaporze pod turystykę pieszą i rowerową


  • Wykonano dokumentację projektową na budowę wiaty rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Skrzyszowie oraz złożono wniosek o dofinansowanie budowy zadania z programu Leader

3

Poprawa nawierzchni dróg poprzez dalszą budowę nakładek asfaltowych

  • W 2018 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Zagumnie”, „Na Hoima”, „Na Litworę”, „Na Mądela” i „Na Motykę”, o łącznej długości 1205 m wydatkując środki w wysokości 279 tys. zł.
  • W 2019 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Motykę”, „Na Starzyka”, „Na Marka”, przy sklepie HITPOL i „Na Zabagniu” o łącznej długości 1122,5 m wydatkując środki w wysokości 228 tys. zł.

4

Budowa przejścia dla pieszych koło „Gosposi”

  • Wykonano przejście dla pieszych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K na wysokości sklepu „Gosposia” wraz z chodnikiem o długości 179 m. Koszt robót: 147 tys. zł.

5

Dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego

  • Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego przy drodze „Na Hoima”. Koszt dokumentacji wyniósł 13,4 tys. zł i w części został sfinansowany z Funduszu Sołeckiego

6

Dalsze zagospodarowanie terenu przy SP nr 27

Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, boiska sportowego oraz parkingów przy Orliku w Skrzyszowie


  • Wykonano siłownię plenerową, plac zabaw, parking przy boiskach Orlik wraz z oświetleniem lampami hybrydowymi. Koszt inwestycji wyniósł 918 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z UE z programu PROW.

8

Budowa chodnika na Schabach


  • Trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi „Na Schabach”. Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2020 r. Koszt zadania wynosi 1,24 mln zł i posiada dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 mln zł.

 

Poprawiony (środa, 25 marca 2020 13:13)