Obchody Święta Niepodległości

11 listopada 1918 roku we Francji zostało podpisane zawieszenie broni między państwami ententy a Niemcami. Wielka Wojna dobiegła końca. W Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem. Nad Polską zaświeciła jutrzenka swobody. Cztery pokolenia Polaków marzyły o niepodległości, walczyły za nią, ginęły. Piąte doczekało tej wspaniałej chwili, której 101 rocznicę dziś świętujemy.

Zanim jednak ziściło się to wielkie marzenie Polaków przez 123 lata niewoli krew bohaterskich synów naszego narodu, niezachwianie wierzących, że jeszcze Polska nie zginęła zapisywała tragiczne karty naszej historii. Odnajdziemy na nich między innymi ostatnią próbę ratowania gasnącej Ojczyzny podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, czy dramatyzm powstań listopadowego i styczniowego. Choć zrywy te skończyły się klęską militarną stały się zaczynem odrodzenia polskiej państwowości, hartowały polskie dusze, rozniecały patriotyczne iskry. Dzięki przywiązaniu do narodowej tradycji, kultury i wiary ojców, stanowiącemu niewyczerpane źródło polskości, możliwe było odrodzenie Rzeczypospolitej w chwili najważniejszej próby, gdy zwaśnione państwa zaborcze rozpętały pożogę wojny światowej. Z popiołów starego porządku, niczym feniks, mogła odrodzić się wówczas wolna i niepodległa Polska. Mogła, dzięki krwi przelanej przez jej synów, ale także dzięki dojrzałości i mądrości przywódców, którzy potrafili się wzbić ponad podziałami, ponad osobistymi animozjami i w sprawach żywotnych dla narodu i państwa mówić jednym głosem. Ogromną pracą udało się wówczas połączyć ziemie trzech zaborów, tak różne pod względem rozwoju, infrastruktury, czy mentalności. Był to tytaniczny wysiłek, który zrodził II Rzeczpospolitą, bez której nie byłoby dzisiejszej Polski.

I wydawać by się mogło, że ponad wiek niewoli i świadomość przyczyn utraty niepodległości oraz ceny, jaką trzeba było zapłacić za jej odzyskanie, będą wystarczająco wstrząsającym doświadczeniem, przemawiającym dobitnie do wyobraźni, pozwalającym uniknąć popełniania tych samych błędów. Niestety, szybko okazało się jak krótka i zawodna jest ludzka pamięć. Przedkładanie partykularnych partyjnych interesów, czy osobistych niechęci nad dobro państwa, rozdmuchane ambicje, skrajny radykalizm który wyklucza kompromis, arogancja-rodząca przekonanie o własnej nieomylności i jedynej słuszności, brak szacunku do współobywateli zaczęły stopniowo przepełniać polskie życie polityczne. Krótka chwila otrzeźwienia, jaką przyniosło bolszewickie zagrożenie, ponownie pokazała, że przeciwnicy polityczni mogą jednak współpracować w imię dobra Państwa w rządzie jedności narodowej. Niestety ówcześni politycy nie potrafili wyciągnąć z niej lekcji. Efektem były rosnące podziały w społeczeństwie, zabójstwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bratobójcze walki dawnych towarzyszy broni w maju 1926 roku i wykopanie na lata przepaści między rodakami!

Drodzy Zebrani !

 

Kto sieje wiatr zbiera burzę. Któż z nas nie zna tego przysłowia? Ale czy pamiętamy o nim na co dzień? Czy tu i teraz, w 2019 roku, w naszej wolnej Ojczyźnie robimy wszystko, aby zastopować toczenie się błędnego koła historii, powstrzymać opętańczy taniec, w którym zatraca się trzeźwy osąd i właściwą hierarchię wartości, w którym do głosu dochodzą coraz bardziej skrajne, wyniszczające emocje? Jaką dziś drogę w przyszłość wybieramy dla siebie i przyszłych pokoleń Polaków?

Święty Jan Paweł II, który doświadczył tragedii wojny i traumy utraty niepodległości nawoływał -Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje! Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Musimy pamiętać, że wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą, ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Nie dzieje się to z dnia na dzień. To proces, który narasta powoli. Albo naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń!

Na podstawie doświadczeń z naszej gminy jestem przekonany, że dziś wciąż możliwe jest w naszym kraju wznoszenie się ponad podziałami w sprawach najistotniejszych, spoglądanie dalej niż czubek własnego nosa, zgodna praca dla wspólnego dobra.

 

Szanowni Państwo !

Przykładem poczucia przez lokalną społeczność wspólnoty przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stanowi sołectwo Ładna, goszczące dziś uczestników gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Ładna, będąca początkowo przysiółkiem Skrzyszowa, jako miejsce, z którym graniczy Pogórska Wola pojawiła się w XIX-wiecznym „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. Jej administracyjna historia rozpoczyna się 25 października 1949 roku, kiedy wojewoda krakowski wydał rozporządzenie, mówiące o utworzeniu gromady Ładna.

Rozwój miejscowości nabrał tempa od lat sześćdziesiątych. Powstało wówczas kółko rolnicze, konie zaczęto zastępować ciągnikami, a w gospodarstwach pojawiły się maszyny rolnicze. To okres kiedy w wielu domach rozbłysło światło oraz pojawiły się pierwsze anteny telewizyjne. W wigilię 1970 w szkole zainstalowano pierwszy telefon. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Ładnej, na którego czele stanął Pan Czesław Boruch. Dzięki zaangażowaniu komitetu i oddaniu mieszkańców już w 1986 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły. Na prośbę mieszkańców komitet nie rozwiązał się, ale rozpoczął prace nad budową sali gimnastycznej, która została oddana do użytku najmłodszych mieszkańców miejscowości w 1995 roku. Lata osiemdziesiąte to również okres powstania komitetu, którego celem było utworzenie nowej parafii i budowa kościoła. Na jego czele stanął wówczas na krótko Julian Tchoń a następnie Józef Sysło.

Dziś Ładna w pełni zasługuje na swoją nazwę. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gminy pięknieje z dnia nadzień, w pełni wykorzystując szansę, jaką stwarza sąsiedztwo Tarnowa, stając się miejscem coraz bardziej bezpiecznym, przyjaznym, z którym wiąże swoją przyszłość coraz więcej osób.

 

Drodzy Państwo !

 

Świętujmy dziś radośnie Święto Niepodległości, a pamiętając słowa Cypriana Kamila Norwida, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, manifestujmy swój patriotyzm, nie tylko od święta. Pracujmy w zgodzie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, uczmy już od najmłodszych lat miłości do Niej. Dzięki temu będziemy państwem silnym, z którym będą się liczyć inne narody, a składając dziś hołd naszym przodkom za dar wolności pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

 

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.