Program 2018-2023-Szynwałd

  1. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej.
  2. Zagospodarowanie  budynku oraz terenu na Świniogórze.
  3. Dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego.
  4. Remont chodnika w centrum wsi.
  5. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w stronę Pilzna.
  6. Wykonanie projektu wodociągu na Pola Trzemeskie.
  7. Koncepcja kanalizacji na Świniogórę.
  8. Dalsza regulacja stanu prawnego dróg.
  9. Wykonanie drogi Zagumnie.
  10. Rozbudowa zagospodarowania w centrum wsi.