Program 2018-2023-Pogórska Wola

  1. Kontynuacja budowy chodników.
  2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
  3. Rewitalizacja pomnika Heleny Marusarzówny.
  4. Poprawa dostępu do komunikacji autobusowej.
  5. Poprawa bazy przedszkolnej.
  6. Poprawa nawierzchni dróg poprzez budowę nakładek asfaltowych.
  7. Zagospodarowanie terenów przy szkole podstawowej.
  8. Dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego.
  9. Budowa przejścia dla pieszych w centrum.
  10. Dalsza regulacja stanu prawnego dróg.