Program 2018-2023-Łękawica

  1. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły poprzez budowę siłowni plenerowej, placu zabaw oraz parkingu.
  2. Budowa parkingu przy Kościele.
  3. Budowa boiska sportowego.
  4. Poprawa dostępu do komunikacji autobusowej.
  5. Zakup działki przy szkole.
  6. Modernizacja dróg poprzez budowę nakładek asfaltowych.
  7. Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej.
  8. Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu.
  9. Kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
  10. Dalsza regulacja stanu prawnego dróg.