Program 2018-2023-Skrzyszów

  1. Przebudowa i rozbudowa segmentu SP nr 1 w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem  terenu  wokół zespołu.
  2. Zagospodarowanie terenu przy zaporze pod turystykę pieszą i rowerową.
  3. Poprawa nawierzchni dróg poprzez dalszą budowę nakładek asfaltowych.
  4. Budowa przejścia dla pieszych koło „Gosposi”.
  5. Dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego.
  6. Dalsze zagospodarowanie terenu przy SP nr 2.
  7. Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, boiska sportowego oraz parkingów przy Orliku w Skrzyszowie.
  8. Budowa chodnika na Schabach.
  9. Dalsza regulacja stanu prawnego dróg.
  10. Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 1 w Skrzyszowie.