Program 2018-2023-Ładna

  1. Wykonanie projektu rozbudowy szkoły na Ładnej.
  2. Kontynuacja budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy DK94.
  3. Poprawa nawierzchni dróg poprzez budowę nakładek asfaltowych.
  4. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego.
  5. Regulacja stanu prawnego dróg.
  6. Budowa odwodnienia dróg.
  7. Zagospodarowanie terenu naprzeciwko szkoły poprzez budowę siłowni plenerowej, placu zabaw, parkingu, boiska sportowego.
  8. Poprawa dostępu do komunikacji.
  9. Zagospodarowanie przestrzeni przy remizie OSP.
  10. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.