Aktywna gmina

Gmina to nie tylko jednostka samorządu terytorialnego, to przede wszystkim ludzie, zarówno indywidualne osoby, jak i zrzeszeni w różnych organizacjach, związkach, czy stowarzyszeniach. Dla każdej społeczności ludzie aktywnie działający na rzecz swojego środowiska są nieocenionym kapitałem. A ludzi takich w naszej gminie nie brakuje. Ich postawa, energia i poświęcenie sprawom lokalnym są dla mnie niezwykle budujące i motywują do dalszej pracy na rzecz takiej wspólnoty. Zawsze z zapałem kibicuję ich przedsięwzięciom, jeśli tylko jest to możliwe pomagam i zawsze ich sukcesy napawają mnie olbrzymią radością.

Już podsumowanie chociażby tylko ostatnich 3 miesięcy pokazuje, jak wiele ich działania wnoszą do naszej codziennej rzeczywistości. W tym okresie organizacje i instytucje działające na terenie gminy Skrzyszów otrzymały ponad 20 różnych dofinansowań. Wszystkie projekty, co warto podkreślić, dotyczą w głównej mierze działań prospołecznych, które w różnych aspektach życiach poprawiają jakość lub stwarzają nowe możliwości działania. Obejmują one zarówno tzw. inwestycje miękkie, czyli inwestycje bezpośrednio w ludzi (ich wiedzę i umiejętności), jak i inwestycje twarde, czyli projekty infrastrukturalne (budowa i remonty dróg, chodników, mostów, budynków, zakup sprzętu, maszyn itp.)

Jeżeli chodzi o te ostatnie, to warto wspomnieć o remoncie mostu w Skrzyszowie koło jednostki OSP na który bardzo długo czekaliśmy. Dzięki naszym wspólnym działaniom poprawia się także systematycznie jakość, a co za tym idzie bezpieczeństwo gminnych dróg. Nasze najnowsze plany dotyczą remontów 11 nakładek asfaltowych.

Znakomicie pod względem absorpcji środków zewnętrznych radzą sobie kluby sportowe. Z programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki Szynwałd otrzymał 15 tys. zł, a Ładna, Pogórska Wola i Łękawica po 10 tys. złotych. W ślad za tym kluby mogą organizować zajęcia sportowe dla większej liczby dzieci i młodzieży, w różnych kategoriach wiekowych, podnosząc poziom kultury fizycznej naszego społeczeństwa, przekładającej się automatycznie na stan zdrowia Polaków.

Działalność w sferze aktywnego pozyskiwania środków dotyczy również placówek oświatowych . W ramach projektu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie z Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiło 14 tysięcy złotych.

Regularnie wspierane są finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na konto OSP w Łękawicy Powszechny Zakład Ubezpieczeń z Funduszu Prewencyjnego przekazał 1 500 złotych, a OSP Szynwałd otrzymała 1 000 zł z Funduszu Prewencyjnego Supra Brokers.

Te wszystkie dane i liczby pokazują, że nasza gmina jest bogata bogactwem tworzących ją mieszkańców, w tym wielu bardzo aktywnych i niezwykle twórczych społeczników, stanowiących o wielkim potencjale naszej małej Ojczyzny. Współpraca z nimi to dla mnie wielki zaszczyt i niekłamana przyjemność.

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.