Zebrania Wiejskie

Wrzesień to miesiąc kiedy, po okresie wakacyjnej ciszy, szkolne gmachy wypełniają się uczniowskim gwarem, lasy zapełniają się amatorami grzybobrania, a spadające, coraz liczniej, liście pokrywają trawniki, chodniki, drogi i podwórka. Również mój kalendarz służbowy, w tym pierwszym miesiącu jesieni, jest mocno zapełniony. Istotną część zajętych terminów stanowią planowane spotkaniami z mieszkańcami naszych sołectw, w ramach zebrań wiejskich.

Jest to okres wytężonej pracy, ale pracy niezbędnej, przynoszącej wymierne korzyści dla całej gminy. Tego typu spotkania to dla mnie wręcz modelowy przykład realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, pobudzającej do aktywności społecznej i poczucia współodpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Zawsze z wielką uwagą wsłuchuję się w uwagi uczestników naszych spotkań, szczególnie dotyczące problemów, z którymi się borykają, w ich spostrzeżenia oraz oczekiwania. To bezcenny materiał wykorzystywany później do planowania naszych działań w służbie lokalnej społeczności. To również możliwość czerpania pełną garścią z wiedzy i doświadczenia społeczników od wielu lat zaangażowanych w sprawy swoich miejscowości. Nie wszystkie wyzwania jesteśmy w stanie podejmować „z marszu”, ale wszystkie potrzeby są odnotowywane i w miarę możliwości uwzględniane w kolejnych budżetach gminy.

 

Każde sołectwo ma swoja specyfikę, a co za tym idzie zakres poruszanych spraw jest w każdym z nich odmienny.

 

W Ładnej najistotniejsze dla mieszkańców problemy stanowią:

- regularny odbiór segregowanych odpadów,

- wykonanie oświetlenia na II Średzinach przy Księżej drodze,

- brak autobusów do Tarnowa o godzinie 6 rano i zmiany trasy kursowania busa,

- potrzeba dodatkowej zatoczki przy drodze krajowej przy DK 94.

 

Społeczność Łękawicy nurtują sprawy związane z :

- dostarczeniem kamienia na drogę,

- zamontowaniem progu zwalniającego,

- wykopaniem fosy i położeniem korytek,

- wykonaniem przyłącza kanalizacji do Państwa Piórów i okolic.

 

W Pogórskiej Woli poruszano kwestie:

- zamontowania lustra przy drodze rowerowej na Poskle,

- wyasfaltowania drogi do ośrodka rewitalizacji,

- wydłużenia terminu przyjmowania płatności w przedszkolu i oddziale przedszkolnym przynajmniej raz w tygodniu do godziny 17,

- kontynuacji programu wymiany pieców,

- regulacji oświetlenia na Żurawieńcu i Wielkim Polu.

 

W Skrzyszowie zgłoszono wnioski odnośnie:

- obsypania pobocza na ulicy Skrzyszowskiej,

- zamontowania lampy na Zagordach,

- informacji na temat budowy drogi omijającej kościół,

- zaprojektowania przejścia w górnym Skrzyszowie.

 

Problemy poruszane w Szynwałdzie dotyczyły:

- regulacji stanu prawnego drogi na Pana Kozioła,

- ścięcia dębu koło starej drogi koło Hetmanki,

- poprawienia chodników przy siedzibie sióstr zakonnych,

- wykonanie oświetlenia koła pana Śrutka.

 

Oprócz tego zgłaszano sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące:

- poprawy studzienek od kościoła do starego ośrodka zdrowia.

- malowania linii wzdłuż drogi,

- udrożnienia przepustów od cmentarza przy ośrodku zdrowia i przy siedzibie sióstr zakonnych.

 

Wszystkie te problemy, istotne dla mieszkańców, są również dla mnie bardzo ważne. Zapewniam, że ze strony władz gminy uczynimy wszystko, co możliwe, aby spełnić związane z nimi oczekiwania, poprawiając zarazem jakość życia i poziom bezpieczeństwa w naszych sołectwach .

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.