Odp. do dofinansowanie do przejazdów

Dziękuję za wiadomość. Od strony prawnej sytuacja wygląda następująco:
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. - zmiana  będzie od 1.09.2013r.  w przypadku wymienionym w pytaniu  gmina nie będzie mogła zwracać  kosztów dojazdu tym dzieciom. Inny urząd gminy czy miasta też nie będzie mógł zwracać kosztów dojazdu. art. 17 ustawy  mówi: jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której  obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione ust.2 ( tu są  wymienione odległości ) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego  transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Reasumując jeżeli dzieci nie mieszkają w obwodzie szkoły to nie ma możliwości dofinansowania - niestety. Taką interpretację przepisów otrzymałem od radcy prawnego.
Mam nadzieję jednak, że dzieci pozostaną w szkole na Pogórskiej Woli. Warto chodzić do szkół na terenie naszej gminy:)


Pozdrawiam, MK