Absolutorium

Ostatnich kilkanaście dni obfitowało w ważne dla naszej gminy wydarzenia. Szczególnym dniem, zarówno pod względem ich ilości, jak i wagi , był piątek 29.06.2012r. W tym dniu miały miejsce m.in. sesja absolutoryjna rady gminy, wręczanie stypendiów wójta, podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy budynku OSP w Pogórskiej Woli.

Z satysfakcja mogę stwierdzić, że polityka harmonijnego i dynamicznego rozwoju naszej gminy oraz konsekwentna realizacja planów zostały docenione przez Radę Gminy Skrzyszów i zaowocowały udzieleniem mi absolutorium za rok 2011. Dla mnie jest to niezwykle ważny moment. Z jednej strony mamy do czynienia z podsumowaniem i oficjalnym zamknięcie pewnego okresu mojej działalności na stanowisku wójta, z drugiej jednak strony decyzję tę odbieram, jako votum zaufania i motywację do dalszej, wytężonej pracy. W tym miejscu, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, bez zaangażowania których osiągnięcie zakładanych celów nie byłoby możliwe. Pierwszymi adresatami moich podziękowań są Państwo radni. Jestem im wdzięczny za zrozumienie i poparcie mojej wizji rozwoju gminy, za poświęcony czas i serce włożone w pracę na rzecz naszej wspólnoty oraz za podjęcie wysiłku stawienia czoła problemom i wyzwaniom, jakie niesie rzeczywistość . Słowa wdzięczności należą się również Państwu sołtysom, którzy nie mniej aktywnie włączają się w życie naszej lokalnej społeczności. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników urzędu gminy, którzy codziennie wspierają mnie swoją wiedzą i zaangażowaniem, a rozumiejąc, jak wielkie znaczenie ma ich praca dla gminy i jej mieszkańców, wykonują ją z oddaniem i determinacją. Ciepłe słowa pragnę skierować również do kierowników jednostek podlegających gminie, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz osób pracujących w tych instytucjach. Dziękuję Państwu za trud wniesiony w poprawę wyników pracy Waszych placówek, będący dowodem świadomości wagi tej szczególnej misji, jaką jest edukacja naszych pociech.

Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Są obszary, które wymagają jeszcze poprawy, jednak analizując to, co udało nam się osiągnąć do tej pory, możemy śmiało powiedzieć, że mamy w pełni uzasadnione powody do zadowolenia oraz do optymistycznego patrzenia w przyszłość.

Niezmiernie miłym akcentem tego dnia była II Gala Wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Skrzyszów. W tym roku odbyła się ona dokładnie w dniu zakończenia roku szkolnego, z uwagi na zorganizowaną wcześniej wycieczkę dla klas, szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej gimnazjum, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminów końcowych w skali gminy. Jest to nowy pomysł, który w tym roku był realizowany w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skrzyszów. Była to dwudniowa wycieczka do Warszawy, gdzie młodzież zwiedziła wiele interesujących, wartych zobaczenia miejsc ( m.in. działające od niedawna Centrum Nauki Kopernik). Sporym zainteresowaniem cieszył się też Stadion Narodowy, który nasi wycieczkowicze mieli przyjemność zobaczyć z bliska. Wzorem roku ubiegłego, w trakcie Gali, wręczone zostały stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, wysoką średnią oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. W tym roku komisja postanowiła uhonorować wszystkich, którzy spełniają kryteria, czego skutkiem było obniżenie wysokości stypendium. Jednocześnie jednak wzrosła liczba laureatów. Komisja uznała, że taki sposób rozdysponowania środków będzie bardziej motywujący, bowiem określony poziom średniej będzie gwarantował uzyskanie stypendium. I tu pojawia się pytanie, czy to dobra droga? Jeżeli macie Państwo inne zdanie bardzo proszę o opinie. Zwieńczeniem tego pracowitego dnia było podpisanie umowy na rozbudowę remizy OSP w Pogórskiej woli. Tegoroczny plan zakłada rozbudowę remizy zakończoną wylaniem stropu. Koszt inwestycji to około 200tys.zł.Na ten cel pozyskaliśmy również środki z Województwa Małopolskiego w kwocie 35tys.zł.

 
» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» 3 Komentarze
3":)"
z czwartek, 12 lipiec 2012 15:13przez js
Gratulacje, za wysiłek jaki Pan wkłada w rozwój gminy. Dziękuje to mało powiedziane, życzę dużo siły do dalszej pracy. Co do stypendiów dla uczniów, bardzo dobra rzecz, to zawsze daje motywacje by być lepszym niż się jest. Tylko jeśli z roku na rok uczniowie będą mieć wyższe średnie i wysokie osiągnięcia, trzeba też i podciągnąć kryteria, bo to chyba chodzi o to żeby wynagradzać tych co naprawdę się starają i coś robią. To tylko moje zdanie. Ale tak jak napisałam jest to bardzo dobry pomysł.  
pozdrawiam
2Komentarz
z wtorek, 03 lipiec 2012 22:37przez Gratulacje
Gratuluję. W pełni zasłużył Pan na Absolutorium. Życzę dużo sił i niegasnącego zapału w dalszej pracy na rzecz naszej Gminy. 
jf
1":-)"
z wtorek, 03 lipiec 2012 00:30przez sempredipiu
"Przeważnie ludzie są jak liść, co leci z wiatrem to tu, to tam, kręci się i wiruje, aż spadnie na ziemię. Inni zaś, nieliczni, są jak gwiazdy, które poruszają się stałym torem, nie dosięgnie ich żaden wiatr, w samych sobie znajdują prawo i drogę.. " 
 
(H.Hesse) 
 
Oby tak dalej!!!!  
Gratulacje! :-)